Pollena Ewa <FKPE.WA> RB 40/2003 - Podjęcie decyzji o zamiarze zmiany praw z papierów wartościowych

Pollena Ewa <FKPE.WA> RB 40/2003 - Podjęcie decyzji o zamiarze zmiany praw z papierów wartościowych RB 40/2003 - PODJĘCIE DECYZJI O ZAMIARZE ZMIANY PRAW Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH F.K. "POLLENA-EWA" S.A. przesyła informację, iż w dniu 10 grudnia 2003 roku złożyła wniosek o konwersję akcji: 1. 7.620 (siedem tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A spółki Fabryka Kosmetyków "POLLENA-EWA" S.A.oznaczonych kodem PLFKPEW00026 o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda na akcje na okaziciela. Akcje serii A są uprzywilejowane: a) w głosowaniu - na 1 akcję przypada 5 głosów, b) w podziale majątku - w razie likwidacji Spółki - z majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli wypłaca się w pierwszej kolejności sumę nominalną przypadającą na te akcje. 2. Podstawą do złożenia wniosku o konwersję 7.620 (siedem tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A były wnioski akcjonariuszy. 3. Sposób zamiany praw z papierów wartościowych 7.620 (siedem tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A polega na zamianie tychże akcji na akcje zwykłe na okaziciela. 4. Po dokonaniu konwersji 7.620 (siedem tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji serii A będzie akcjami zwykłymi na okaziciela i w głosowaniu na jedną akcję przypadać będzie jeden głos. Data sporządzenia raportu: 10-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ