Pollena Ewa <FKPE.WA> RB 43/2003 - zmiana praw z papierów wartościowych

Pollena Ewa <FKPE.WA> RB 43/2003 - zmiana praw z papierów wartościowych RB 43/2003 - ZMIANA PRAW Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH F.K."POLLENA-EWA"S.A. przesyła informację, iż: 1. Zgodnie z §11 ust. 4 Statutu Spółki oraz na podstawie wniosków akcjonariuszy w dniu 29 grudnia 2003 roku uchwałą nr 626/03 Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych: - postanowił oznaczyć kodem PLFKPEW00034 7.620 (siedem tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela spółki Fabryka Kosmetyków "POLLENA-EWA"S.A., powstałych po zamianie dokonanej w dniu 02 stycznia 2004 roku 7.620 (siedem tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oznaczonych kodem PLFKPEW00026, - stwierdził, że z dniem 02 stycznia 2004 roku kodem PLFKPEW00026 oznaczonych jest 350.485 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji spółki Fabryka Kosmetyków "POLLENA-EWA"S.A., zaś kodem PLFKPEW00034 oznaczonych jest 7.620 (siedem tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji spółki Fabryka Kosmetyków "POLLENA-EWA"S.A. 2. Przed zmianą 7.620 (siedem tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A było akcjami uprzywilejowanymi: w głosowaniu - na jedną akcję przypadało pięć głosów oraz w podziale majątku - w razie likwidacji Spółki - z majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli wypłacana miała być w pierwszej kolejności suma nominalna przypadająca na te akcje, zaś po dokonanej zamianie akcje te są akcjami zwykłymi na okaziciela i w głosowaniu na jedną akcję przypada jeden głos. 3. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA"S.A. po dokonaniu ww. zamiany wynosi 4.231.540 (cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści). Data sporządzenia raportu: 29-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ