Polnord-Energ <PNOR.WA> Zbycie udziałów EPiD Sp. z o.o. (spółka stowarzyszona)

Ryszard Gromadzki
10-05-2004, 17:26

Polnord-Energ <PNOR.WA> Zbycie udziałów EPiD Sp. z o.o. (spółka stowarzyszona) ZBYCIE UDZIAŁÓW EPID SP. Z O.O. (SPÓŁKA STOWARZYSZONA)
Raport bieżący nr 35/2004
Zarząd POLNORD-ENERGOBUDOWA S.A informuje, że w dniu 10 maja 2004 roku otrzymał podpisaną Umowę zbycia udziałów w spółce Energetyczne Projekty i Doradztwo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Augustówka 5 (spółka stowarzyszona).
Podstawowym zakresem działalności spółki Energetyczne Projekty i Doradztwo Sp. z o.o. są m.in. usługi doradcze w zakresie modernizacji i budowy elektrowni, elektrociepłowni oraz systemów grzewczych, opracowywanie koncepcji, założeń techniczno-ekonomicznych i analiz wykonalności dla przedsięwięć modernizacyjnych i inwestycyjnych w energetyce i ciepłownictwie. Na mocy umowy POLNORD-ENERGOBUDOWA S.A. zbyła a Energetyczne Projekty i Doradztwo Sp. z o.o. kupiła 285 udziałów (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć) Spółki Energetyczne Projekty i Doradztwo Sp. z o.o. stanowiących 28,5% w kapitale zakładowym tej Spółki. Cena kupna / sprzedaży udziałów wynosi łącznie 142 500,00 złotych (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych) tj. po 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych) za każdy udział i zostanie zapłacona w całości nie później niż do dnia 31 sierpnia 2004 roku.
Wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych POLNORD-ENERGOBUDOWA S.A. przedmiotowych udziałów wynosi 178 067 złotych.
Z datą wpływu na rachunek bankowy POLNORD-ENERGOBUDOWA S.A. kwoty wynikającej ze sprzedaży udziałów na spółkę Energetyczne Projekty i Doradztwo Sp. z o.o. przechodzą wszelkie prawa i obowiązki dotyczące udziałów będących przedmiotem transakcji.
Nie występują powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi POLNORD-ENERGOBUDOWA S.A., a nabywającym.
Kapitał zakładowy Energetyczne Projekty i Doradztwo Sp. z o.o. przyjęto za kryterium uznania aktywów finansowych za aktywa o znacznej wartości.
Data sporządzenia raportu: 10-05-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Ryszard Gromadzki

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Polnord-Energ &lt;PNOR.WA&gt; Zbycie udziałów EPiD Sp. z o.o. (spółka stowarzyszona)