Polnord <PNOR.WA> Aneks do umowy o roboty budowlane z METRO REAL

Polnord <PNOR.WA> Aneks do umowy o roboty budowlane z METRO REAL ANEKS DO UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE Z METRO REAL Raport bieżący nr 81/2003 Zarząd POLNORD-ENERGOBUDOWA S.A. informuje, że w dniu 22 grudnia 2003 r. otrzymał podpisany Aneks do umowy z METRO REAL Estate Management Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem Aneksu jest zwiększenie zakresu Umowy z dnia 21 marca 2002 r. i z dnia 27.03.2003 (RB 08/2002 z dnia 21.03.2002, RB 15/2003 z dnia 17.04.2003 i RB 54/2003 z dnia 13.10.2003) o prace dodatkowe na budowie Centrum Handlowo-Usługowego REAL w Gdańsku. Wynagrodzenie za wykonanie robót określonych aneksem wynosi 1 715 831 złotych ( słownie złotych: jeden milion siedemset piętnaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden) i podwyższa wynagrodzenie za łączne wykonanie zadania do kwoty 30 010 831 zł. Powyższa kwota nie zawiera podatku VAT. Strony ustaliły, że wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą umowę, Spółka przyjmuje wartość kapitału własnego POLNORD S.A. Data sporządzenia raportu: 23-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ