Polnord <PNOR.WA> Aneks do umowy z PROKOM INVESTMENTS S.A.

Polnord <PNOR.WA> Aneks do umowy z PROKOM INVESTMENTS S.A. ANEKS DO UMOWY Z PROKOM INVESTMENTS S.A. Raport bieżący Nr 10/2004 Zarząd POLNORD-ENERGOBUDOWA S.A. informuje, że 29 stycznia 2004 otrzymał podpisany Aneks nr 6 do Umowy nr 61/PO/2001 zawartej 3 lipca 2001 roku, pomiędzy Zamawiającym - PROKOM INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Gdyni a Wykonawcą - B.E.ENERGOBUDOWA S.A. z siedzibą w Warszawie o wybudowanie budynku biurowego w Gdyni. Na podstawie Aneksu Nr 6 Strony określiły wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wybudowanie budynku biurowego na kwotę 18.533.944,- USD stanowiące równowartość w złotych polskich 69.328.071,- (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemdziesiąt jeden, 00/100). Wynagrodzenie nie obejmuje podatku VAT. Poprzednio ustalone wynagrodzenie wynosiło 21.736.535,- USD (netto). Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian Jako kryterium uznania umowy za znaczącą umowę, Spółka przyjmuje wartość kapitału własnego POLNORD-ENERGOBUDOWA S.A. Data sporządzenia raportu: 29-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ

Być może zainteresuje Cię też: