Polnord <PNOR.WA> XII NWZA POLNORD S.A. w dniu 05 grudnia 2003 roku - porządek obrad

Polnord XII NWZA POLNORD S.A. w dniu 05 grudnia 2003 roku - porządek obrad XII NWZA POLNORD S.A. W DNIU 05 GRUDNIA 2003 ROKU - PORZĄDEK OBRAD Raport bieżący nr 61/2003 Zarząd POLNORD SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Na Piaskach 10 informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("Ksh"), zwołuje na dzień 05 grudnia 2003 r. (piątek), na godz. 11.00, XII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("XII NWZA"), które odbędzie się w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad XII NWZA. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania XII NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad. 4. Wybór Komisji Uchwał. 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Zamknięcie obrad XII NWZA. Zgodnie z art. 406 § 3 Ksh oraz art. 11 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - prawo do uczestnictwa w XII NWZA przysługuje właścicielom akcji jeżeli złożą w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem XII NWZA i nie odbiorą przed jego zakończeniem, imienne świadectwo depozytowe, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające blokadę określonej liczby akcji do czasu zakończenia XII NWZA. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie w godz. od 07.00 do godz. 15.00 w Biurze Organizacji Zarządzania POLNORD SA, zlokalizowanym w siedzibie Spółki, pokój 216-217, do dnia 28 listopada 2003 r. (włącznie). Lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w XII NWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem XII NWZA. Powyższe ogłoszenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 220 z dnia 12 listopada 2003 r., na stronie 12, pod poz. 11563. Data sporządzenia raportu: 12-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ