Polskie firmy doceniły zalety faktoringu

opublikowano: 30-09-2014, 00:00

Rozmowa z Mauricem Traceyem, prezesem BZ WBK Faktor

Polski rynek faktoringu od lat rośnie bardzo dynamicznie. Dwucyfrowa dynamika nikogo nie dziwi. Jak długo będzie tak rosnąć?

Polski rynek faktoringowy ma potencjał dalszego dwucyfrowego wzrostu w skali roku przez przynajmniej kolejne pięć lat. Ten wzrost będzie efektem okresu dynamicznego rozwoju, który dokonał się w ostatnich latach. Był to czas szybkiego zbliżania się rynku polskiego do poziomu średniej europejskiej. Dla przykładu, mniej więcej 3 lata temu wskaźnik rozwoju rynku faktoringowego wyrażony jako procent PKB kształtował się poniżej 5.Dzisiaj przekracza on 8 proc., dla porównania średnia europejska to 9,5 proc. Dlatego uważam, że w kolejnych pięciu latach ten dystans będzie się nie tylko zmniejszał, ale też polski rynek faktoringowy przewyższy tę średnią europejską.

Jakie są przyczyny tak dynamicznego wzrostu?

Jest on napędzany przez połączenie wielu pozytywnych elementów. Spośród nich kluczowym jest to, że polski rynek faktoringowy nadal stara się dogonić bardziej rozwinięte rynki europejskie. Jednak należy zwrócić uwagę również na to, że polskie firmy są bardzo otwarte na nowe i innowacyjne rozwiązania finansowania przepływów pieniężnych, które zapewniają produkty faktoringowe. I nie szukają tylko sposobu poprawy płynności, lecz także rozwiązań restrukturyzujących bilans. Z naszych doświadczeń wynika, że duże przedsiębiorstwa są bardziej otwarte. Jednak także u małych i średnich przedsiębiorstw obserwujemy coraz większą skłonność do przyjęcia takiego podejścia. I wreszcie, z punktu widzenia ryzyka, faktoring jest tym produktem finansowania krótkoterminowego, który bardziej niż inne akceptują banki. Kiedy zestawimy ze sobą wszystkie te elementy, dochodzimy do sytuacji win-win — zarówno dla klientów, jak i firm faktoringowych. To właśnie leży u podstaw tej tendencji wzrostowej w kolejnych latach.

Mimo imponującej dynamiki nadal mamy jeszcze sporo do nadrobienia. Czy Polskę będzie można szybko zaliczyć w przypadku faktoringu do rynków rozwiniętych?

Faktoring zapewnia rozwiązania finansowe zaspokajające potrzeby przedsiębiorstw w kwestii przepływów pieniężnych. BZ WBK Faktor proponuje finansowanie obu stron bilansu poprzez klasyczny faktoring należności, jak również finansowanie zobowiązań produktami takimi, jak faktoring odwrotny czy Confirming — finansowanie dostaw. Dlatego też możliwości wyboru atrakcyjnych rozwiązań finansowych jest bardzo wiele i będą się one jeszcze zwiększały wraz z dalszym rozwojem rynku. Dla przykładu, w roku 2014 wprowadziliśmy do naszej oferty nowy produkt — faktoring międzynarodowy. Już niedługo dodamy także „czwartą nogę”, czyli finansowanie oparte na aktywach. Dzięki temu nasza oferta produktowa będzie jeszcze bogatsza. Firmy faktoringowe dostarczają wiele produktów finansowania kapitału obrotowego. Dlatego zapewniamy klientom szeroki zakres możliwych rozwiązań, które w znacznym stopniu są z nimi indywidulanie ustalane. To jest właśnie filozofia, którą kieruje się BZ WBK Faktor, a jej efekt to znaczny wzrost naszego udziału w rynku. Na poziomie makro powinniśmy porównywać polski rynek faktoringowy z bardziej rozwiniętymi rynkami w Europie, np. Wielką Brytanią lub Hiszpanią. I to nie tylko w kontekście osiąganych wyników, lecz także, aby obserwować przyszłe kierunki rozwoju. Będąc częścią Grupy Santander, możemy odnieść naszą sytuację do rynku hiszpańskiego, gdzie około 60 proc. finansowania krótkoterminowego jest realizowane poprzez produkty faktoringowe i Confirming. Dla porównania, szacujemy, że w Polsce ten wskaźnik wynosi około 6 proc. To pokazuje, że polski rynek faktoringowy ma jeszcze długą drogę przed sobą, ale także duże szanse, aby rozwijać się wraz z bardziej dojrzałymi rynkami.

Faktoring zaczyna trafiać pod strzechy — do niedawno był domeną dużych firm, teraz ten rozwój napędzany jest przez średnie i mniejsze przedsiębiorstwa. To efekt większej świadomości, działalności edukacyjnej? Czy może faktorzy coraz lepiej trafiają w potrzeby rynku?

Baza klientów BZ WBK Faktor obejmuje podmioty ze wszystkich segmentów, od MŚP do dużych przedsiębiorstw, włącznie ze spółkami notowanymi na GPW oraz międzynarodowymi korporacjami. Biorąc to pod uwagę musimy być przygotowani, aby klientom z każdego segmentu zaproponować inne, a zarazem odpowiednie rozwiązanie. Z naszych badań wynika, że klienci MŚP są zadowoleni ze zmian, które wprowadziliśmy. Po pierwsze, uprościliśmy formularz wniosku, a po drugie, uprościliśmy także nasz produkt, aby były bardziej zrozumiałe dla klientów. Teraz klienci oczekują krótkiego czasu procesowania wniosków faktoringowych. Dlatego też odpowiadając na te oczekiwania, wprowadziliśmy, na zasadzie pilotażu, nowy proces wstępnego zatwierdzania transakcji. Oznacza to, że w ciągu 30 minut jesteśmy w stanie wydać decyzję. Na podstawie wyników pilotażu, spodziewamy się wdrożyć ten proces dla wszystkich transakcji MŚP w czwartym kwartale roku. Wówczas będziemy mogli jasno zakomunikować klientom tego segmentu, że mamy ofertę, która zaspokaja wszystkie potrzeby MŚP — prosty wniosek, prosty produkt, proste warunki cenowe oraz szybki proces decyzyjny. Dodatkowo nadal wśród naszych klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstwpropagujemy wiedzę na temat korzyści, jakie wynikają dla nich z faktoringu, który stanowi lepszą alternatywę finansowania biznesu. Wraz z naszymi partnerami biznesowymi zorganizowaliśmy też serię warsztatów regionalnych dla MŚP w Krakowie i Rzeszowie, a przed nami kolejne już niedługo w Szczecinie.

Na rynku pojawiają się stale coraz to nowe produkty faktoringowe. Można mieć wrażenie, że oferta jest w coraz większym stopniu szyta na miarę. Dokąd zmierza polski rynek, jeśli chodzi o ofertę?

Polski rynek faktoringowy rozwija się w bardzo szybkim tempie, co jest z zazdrością obserwowane przez wiele rynków europejskich. Jest to wynikiem dwóch stron równania — z jednej strony oczekiwań i potrzeb klientów, z drugiej natomiast, dążenia polskich przedsiębiorców do dalszego rozwoju. Filozofia BZ WBK Faktor została zbudowana na doświadczeniu oraz wynikach Banku Santander, dla którego faktoring stanowi bardzo ważny element relacji z klientami. Oznacza to, że aby zaspokoić potrzeby obecnych oraz nowych klientów, zapewniamy im większą elastyczność oraz zindywidualizowanie struktury transakcji. Dzisiaj ten stopień zindywidualizowania transakcji jest wysoki i idzie w parze z wysokim poziomem jakości obsługi. W przyszłości nasza oferta zostanie uzupełniona o szerszy wachlarz rozwiązań finansowych, o nowe produkty w zakresie np. finansowania dostaw czy finansowania opartego na aktywach, np. na zapasach.

Jak będzie zmieniał się rynek w skali światowej?

Potrzebny jest dalszy rozwój faktoringu. Uważam za całkiem prawdopodobne to, że pojawią się konsorcjalne transakcje faktoringowe o dużej wartości. Będzie to oznaczało, że firmy faktoringowe będą dzielić pomiędzy sobą finansowanie oraz ryzyko, jak to ma miejsce dzisiaj w przypadku konsorcjalnych transakcji kredytowych. Nie słyszałem jeszcze o takich transakcjach na rynku polskim, ale wiem, że pojawiły się już ich pierwsze zapowiedzi. Faktoring jest biznesem lokalnym, jednak opartym na rynku globalnym. Finansujemy przepływy pieniężne zarówno dla transakcji krajowych, jak i międzynarodowych. Dlatego też potencjalnie ze strony dużych wielonarodowych korporacji może pojawić się zapotrzebowanie na konsorcjalne transakcje transgraniczne. Jednak wydaje mi się, że tego typu transakcje będą raczej wyjątkiem, niż regułą.

Polskie firmy z powodu konfliktu na Wschodzie są zmuszone do poszukiwania nowych rynków zbytu na produkty, m.in. z branży spożywczej. Jak mogą im pomóc usługi faktorów?

Wspieramy już bardzo dużą grupę polskich eksporterów, finansując ich kontrakty — transakcje te stanowią ponad 20 proc. naszego biznesu. Spodziewamy się, że będzie się on rozwijał szybciej niż zapowiadany wzrost polskiego eksportu, dla którego perspektywy są bardzo pozytywne z uwagi na ciągły rozwój oraz zainteresowanie polskich przedsiębiorców nowymi rynkami, np. Azją. W transakcjach finansowania eksportu dostrzegamy też szansę na wzrost naszego biznesu. Uzupełniając standardową ofertę dla eksporterów, podejmujemy wiele działań mających na celu wspieranie przedsiębiorców w ich ekspansji oraz pomoc w znalezieniu kontrahentów za granicą. Dla przykładu, będąc częścią Banku Santander, zorganizowaliśmy Wirtualne Misje Handlowe, których celem było umożliwienie kontaktu pomiędzy importerami a eksporterami działającymi w konkretnych branżach w konkretnych krajach. Misje, w których brali udział klienci Grupy Santander, prowadziliśmy w Europie, Afryce oraz Ameryce Południowej. Dla naszych klientów oznacza to, że nie tylko proponujemy im finansowanie wymiany handlowej, lecz również pomagamy w znalezieniu parterów handlowych na całym świecie. Podobną funkcję pełni także wdrożony w całej Grupie Santander nowy portal SantanderTrade.com, który udostępniamy naszym klientom. Z perspektywy ryzyka wspieramy polskich eksporterów, oferując im szeroki zakres produktów finansowania obrotowego. Zwykle takie finansowanie jest proponowane z regresem lub bez regresu, z polisą ubezpieczeniową. Od lat współpracujemy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, które zapewniają ochronę międzynarodowych odbiorców, co znacznie ogranicza ryzyko handlowe transakcji. Rozwiązaniem komplementarnym jest także faktoring międzynarodowy w systemie dwóch faktorów. Z perspektywy eksporterów ten model transakcji zwiększa jej bezpieczeństwo z uwagi na to, że ryzyko braku spłaty ze strony odbiorców w pełni przejmuje nasz partner importowy. Jest nim renomowana instytucja finansowa działająca w kraju odbiorcy, która współpracuje z BZ WBK Faktor przy procesowaniu transakcji. To są kolejne przykłady na to, że faktoring jest biznesem lokalnym działającym na rynku globalnym, a BZ WBK Faktor staje się w ten sposób prawdziwym partnerem dla polskich eksporterów.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane