Pomimo ożywienia w 2013 r. małe i średnie firmy nadal z problemami

PAP
opublikowano: 03-10-2014, 20:47

Warunki gospodarcze dla małych i średnich przedsiębiorstw były trudne w 2013 r.; wprawdzie ich liczna oraz wartość, jaką wnosiły do gospodarki przekroczyła poziom sprzed kryzysu 2008 r., ale zatrudnienie nadal pozostawało niższe - wynika z raportu KE.

Komisja podkreśliła, że wyniki ekonomiczne sugerują, iż w 2013 r. doszło do poprawy w sytuacji MŚP, jednak nie była ona równa we wszystkich krajach UE oraz solidna.

Według raportu ujawnionego w piątek, w ubiegłym roku w unijnych małych i średnich przedsiębiorstwach pracowało 1,9 mln osób mniej (2,16 proc.) niż w 2008 r. Wartość, jaką sektor ten wnosił do gospodarki, wzrosła w 2013 r. o 1,1 proc., jednak dynamika ta była wolniejsza niż w poprzednich latach. W 2012 r. wzrost wynosił 1,5 proc., a w 2011 r. 4,2 proc.

Negatywną wiadomością jest też to, że całkowita liczna małych i średnich firm spadła w UE w ubiegłym roku o 0,9 proc., a zatrudnienie w nich zmniejszyło się o 0,5 proc.

W całej UE w ubiegłym roku operowało 21,6 mln MŚP zatrudniając 88,8 mln pracowników. Firmy te generowały dobra i usługi o wartości 3,666 bilionów euro.

Największy przyrost miejsc pracy w MŚP w porównaniu do 2008 r. miał miejsce w Niemczech (ponad 20 proc.) i Francji; największy spadek odnotowano w Hiszpanii oraz Grecji (ok. 25 proc.).

Raport KE wskazuje, że sytuacja ekonomiczna MŚP w Polsce była w ubiegłym roku porównywalna do tej z 2008 r.

Zgodnie z danymi Komisji w 2013 r. w Polsce było 1,47 mln małych i średnich firm, które zatrudniały 5,6 mln pracowników. Wartość, jaką wniosły do gospodarki, oszacowano na 94 mld euro. MŚP stanowią w Polsce 99,8 proc. wszystkich przedsiębiorstw, wytwarzając 50 proc. PKB.

Według dokumentu w ubiegłym roku bardzo dobrze radziły sobie małe i średnie firmy z sektora usług, dzięki czemu były w stanie obrobić straty z okresu 2008-2009. W szczególności dotyczyło to przedsiębiorstw operujących w handlu detalicznym, transporcie, magazynowaniu, a także działalności administracyjnej.

Gorzej funkcjonowały za to firmy działające w przemyśle i handlu hurtowym. Ich wkład w gospodarkę pozostawał w ubiegłym roku w Polsce na poziomie sprzed kryzysu.

Eksperci uznali, że MŚP miały w naszym kraju lepszy niż przeciętny w UE dostęp do finansowania. Pochwalono też niektóre działania rządu dot. sektora mniejszych firm, wskazując, że były one pragmatyczne i skupiały się na usprawnianiu administracji (w tym e-usług) oraz wspomaganiu absorpcji środków UE.

Wskazano jednocześnie, że kluczowym wyzwaniem pozostaje upraszczanie przepisów oraz wspieranie innowacji. Oceniono, że unijna zasada "think small first" (najpierw myśl na małą skalę) nie jest ani systematycznie realizowana, ani nie jest wystarczająco dobrze zintegrowana w ramach głównego nurtu działań politycznych. W raporcie znalazło się też zalecenie, by Polska poprawiła dostęp MŚP do jednolitego rynku UE, a także rynków poza Unią.

Patrząc sektorowo na całą UE najgorzej ze skutkami kryzysu poradziły sobie małe i średnie firmy działające w budownictwie. W porównaniu do 2008 r. ich liczba w Unii spadła o ponad 10 proc., zatrudnienie o 18 proc., a wartość wnoszona przez nie do gospodarki o 21 proc.

Dokument opublikowany przez KE to przegląd wdrażania przez państwa unijne Small Business Act - przyjętego w 2008 r. programu, którego celem jest poprawa ogólnego podejścia do przedsiębiorczości w UE.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane