Port Gdynia nie zwalnia tempa

  • Materiał partnera
opublikowano: 28-10-2019, 10:47

Oprócz gigantycznych inwestycji zwiększających zdolności przeładunkowe, Port Gdynia realizuje wiele projektów wpisujących się w zrównoważony rozwój.

Port Gdynia konsekwentnie dba o rozwój zaplecza magazynowo-logistycznego. W ostatnich tygodniach oddano do użytku pierwszy z czterech przewidzianych do realizacji magazynów wysokiego składowania. Już w czasie budowy znalazł on najemcę. Obiekty magazynowe to nie jedyne realizowane tu inwestycje, gdyż plany zarządu portu (ZMPG) są o wiele bardziej ambitne — mowa przede wszystkim o Porcie Zewnętrznym, który ma powstać w Gdyni.

Po zakończeniu trwającej rozbudowy Port Gdynia nie tylko będzie mógł przyjmować jeszcze większe jednostki, ale stanie się także bardziej dostępny od strony lądu i przyjazny środowisku.

— Ta strategiczna inwestycja wymaga stworzenia odpowiedniego otoczenia, dzięki któremu możliwa będzie sprawna obsługa towarów — wyjaśnia Adam Meller, prezes ZMPG.

Nowe magazyny i terminal

Nowoczesny magazyn wysokiego składowania, oddany niedawno do użytku, jest jednym z kluczowych elementów tzw. Intermodalnego Centrum Logistycznego w Porcie Zachodnim. Na jego liczącym 30 tys. mkw. terenie, oprócz magazynów, powstaną również place składowe i niezbędna infrastruktura drogowa i kolejowa.

— Inwestycje w tym rejonie portu bezpośrednio wpisują się w Strategię Portu Gdynia 2027. Naszym celem jest stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) — mówi Grzegorz Dyrmo, wiceprezes ZMPG.

Magazyn o wysokości użytkowej 10,5 m jest przeznaczony do składowania wysoko przetworzonych towarów drobnicowych w opakowaniach. Konstrukcja dachowa obiektu została na przystosowana do zamontowania instalacji fotowoltaicznej na całej powierzchni. Pierwszym transportem obsługiwanym w nowym obiekcie były kontenery z największą w historii rzeczową pomocą humanitarną polskiego rządu — 22 tony asortymentu medycznego wyruszyły do Zambii, z przeznaczeniem do 18 placówek medycznych, prowadzonych przez polskich misjonarzy.

Ponadto, w październiku 2019 r. wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego Publicznego Terminalu Promowego w Gdyni. Prace obejmują m.in. budowę terminalu promowego o kubaturze 30 tys. mkw. i magazynu 7 tys. mkw., przebudowę nabrzeży o długości około 600 metrów, a także budowę placów i parkingów o łącznej powierzchni 65 tys. mkw. Ponadto — generalny wykonawca — DORACO, wykona m.in. połączenie kolejowe między nabrzeżami i przebuduje istniejące układy drogowe. Inwestycja ta pozwoli zwiększyć liczbę promów i ułatwi manewrowanie promów o długości do 240 metrów, co skróci czas związany z zawinięciem statku do portu. Realizacja projektu stanowi przede wszystkim odpowiedź na stale rosnący ruch pasażerski oraz wymianę handlową ze Skandynawią.

Nowa lokalizacja terminalu — przy Basenie im. Marszałka Piłsudskiego, zapewni połączenie z najważniejszymi lokalnymi i krajowymi drogami stanowiącymi istotny element szóstego korytarza transportowego sieci TEN — T. Zdaniem przedstawicieli ZMPG, to przedsięwzięcie stanowi kamień milowym w rozwoju miasta i kraju. Jest to bowiem strategiczna inwestycja dla dalszej intensyfikacji ruchu na Autostradzie Morskiej Gdynia — Karlskrona, z której korzysta rokrocznie ponad pół miliona pasażerów.

— Na nowym terminalu skorzysta zarówno port jak i Gdynia. Większa liczba promów, a co za tym idzie pasażerów, to przede wszystkim rozwój lokalnej turystyki i branż pokrewnych. Możliwości, które stwarza realizowana przez nas inwestycja, wiążą się w sposób bezpośredni ze zwiększonymi dochodami dla nas jako spółki oraz dla budżetu państwa. Chcemy nadal rozwijać ideę autostrady morskiej PolskaSkandynawia w ramach korytarza TEN-T — opowiada Adam Meller.

Projekt wyceniany jest na około 235 mln zł, w tym 116,8 mln zł pochodzi ze środków unijnych. Nowy terminal powita pierwszych pasażerów w połowie 2021 r.

Strategiczny projekt

Dynamika wzrostu przeładunków w polskich portach morskich jednoznacznie pokazuje, że należy inwestować w rozwój infrastruktury. W Porcie Gdynia odnotowano wzrost skonteneryzowanych przeładunków na poziomie 14 proc. w pierwszym półroczu 2019, wobec analogicznego okresu rok wcześniej. Brak wolnych terenów dla dalszego rozwoju portu stał się dużym wyzwaniem, dlatego ZMPG planuje na sztucznym lądzie, w oparciu o istniejące nabrzeża, stworzyć głębokowodny Port Zewnętrzny. Tym samym powierzchnia całego portu zwiększy się o około 152 ha, a zdolności przeładunkowe — o 2,5 mln TEU.

— Projekt budowy obiektu wychodzącego w morze jest jedyną szansą, nie tylko na dynamiczny rozwój portu, ale także na utrzymanie jego zdolności konkurencyjnej oraz wysokiej pozycji na rynku usług portowych w regionie Bałtyku — podkreślają przedstawiciele ZMPG.

W sukurs tej inwestycji przychodzi, przyjęta przez Sejm w sierpniu 2019 r. specustawa o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych. Jej celem jest wprowadzenie ułatwień, umożliwiających sprawną realizację projektów rozbudowy portów morskich. Nowe przepisy mają kluczowe znaczenie dla tempa i sprawności realizacji inwestycji, szczególnie w sytuacji braku niezagospodarowanych terenów wewnątrzportowych, co ma miejsce w porcie gdyńskim. Według szacunków resortu gospodarki morskiej, bez nowej ustawy proces przygotowania inwestycji trwałby 7 lat, ale dzięki ustawie zostanie on skrócony do 3-4 lat.

— Budowa Portu Zewnętrznego to największa inwestycja w nowożytnej historii Portu Gdynia. Celem jej jest zwiększenie możliwości przeładunkowych oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Portu Gdynia w regionie Morza Bałtyckiego. Musimy stale inwestować i tworzyć taką infrastrukturę portową, która zaspokoi wymagania armatorów i poszczególnych terminali — podkreśla Adam Meller.

Plany z rozmachem

Oprócz budowy Portu Zewnętrznego w najbliższych planach jest oddanie nowej obrotnicy, przebudowa nadbrzeży, pogłębienie kanału portowego do 16 m i toru podejściowego do 17 m.

Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia oraz przebudowa nabrzeży ma służyć zwiększeniu konkurencyjności w przyjmowaniu jednostek o długości do 400 metrów i zanurzeniu do 14,7 metra — przy kejach terminali w Basenie Kontenerowym zacumują kontenerowce o pojemności nawet 14 tys. TEU. Dzięki temu port będzie mógł przyjmować jednostki z Dalekiego Wschodu. Całkowity koszt realizacji projektu jest szacowany na ponad 450 mln zł, w tym dofinansowanie unijne stanowi 273 mln zł.

Rozwój portów jest nieodłącznie związany z infrastrukturą drogową i kolejową dostępu do nabrzeży, placów składowych i magazynów. Port znalazł na to finansowanie: 24 czerwca 2019 r. udało się podpisać wartą 1,5 mld zł umowę na projekt „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdynia”, z czego 600 mln zł pochodzi ze środków unijnych.

W strategii rozwoju planowane jest również zwiększenie udziału transportu kolejowego do co najmniej 40 proc. W tym celu ZMPG zamierza np. przebudować układ kolejowy prowadzący do części kontenerowej portu, gdzie trwa m.in. budowa systemu sterowania ruchem kolejowym, budowa sieci trakcyjnej nad torami oraz kompleksowa wymiana istniejącej nawierzchni torowej. Projekt ten o wartości prawie 60 mln zł uzyskał dofinansowanie w wysokości prawie 20 mln zł ze środków Unii Europejskiej.

Zielone technologie

Jako najbardziej uniwersalny nad Bałtykiem, Port Gdynia nie tylko realizuje działania, umożliwiające zawijanie coraz większych jednostek lecz także dba o zrównoważony rozwój i środowisko. W tym roku z sukcesem wprowadzono tu usługę regularnego bunkrowania statków zielonym paliwem LNG na preferencyjnych warunkach.

— Możliwość bunkrowania statków jednym z najczystszych paliw dostępnych na rynku pozycjonuje Port Gdynia jako kolejny „zielony port” sieci bazowej TEN-T. Zgodnie z dyrektywą w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, najpóźniej do końca 2025 r., porty morskie w Polsce zobligowane są do zapewnienia tego rodzaju usługi. Statki zasilane skroplonym gazem ziemnym LNG coraz częściej opuszczają stocznie, co stanowi poważne wyzwanie dla portów w zakresie obsługi tych jednostek — wyjaśnia Adam Meller.

Podążając w kierunku idei „green port” — ZMPG podpisał deklarację ws. powołania inicjatywy „Pomorska Dolina Wodorowa”, której koordynatorem został Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych. Port wraz z partnerami zdecydował o podjęciu współpracy w kilku kluczowych obszarach. Mowa przede wszystkim o stworzeniu dostępności paliwa wodorowego do wykorzystania w lądowych i morskich środkach transportu publicznego i towarowego, jak również infrastruktury technicznej obsługi portów. Ponadto Port w Gdyni zamierza udzielać przedsiębiorcom i inwestorom pomocy w tworzeniu możliwości inwestycyjnych na Pomorzu i prowadzeniu działań badawczo-rozwojowych oraz informacyjnych. Ważny element tej współpracy ma również stanowić budowa relacji międzynarodowych, pozwalających na finansowanie innowacyjnych projektów wykorzystujących technologie wodorowe oraz wymianę wiedzy technicznej.

Anna Pogorzelska 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu