Powakacyjne szanse na dotacje dla firm

Materiał partnera
opublikowano: 10-09-2017, 22:00

Projekty B+R, współpraca z nauką, rozwój działów badawczych — m.in. na to przedsiębiorstwa mogą jeszcze w tym roku dostać unijne wsparcie

W ciągu najbliższych miesięcy na firmy czeka wiele konkursów z grantami. Najwięcej wsparcia na opracowanie nowych produktów, usług lub technologii oferuje Program Inteligentny Rozwój (POIR). Na dodatkowe fundusze unijne z Programu Polska Wschodnia (POPW) mogą liczyć innowacyjni przedsiębiorcy z pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Oferta Funduszy Europejskich dla przedstawicieli biznesu ma charakter kompleksowy. Umożliwia zarówno dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych, jak i działań związanych z wprowadzeniem nowych produktów na rynek. Poniżej prezentujemy najciekawsze propozycje. Wiele z nich wystartuje tuż po wakacjach.

1.1.1POIR:

Szybka ścieżka

Przedsiębiorcom, którzy chcą realizować projekty B+R o dużym potencjale innowacyjnym, będzie łatwiej zdobyć dotacje. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zmieniło kryteria wyboru projektów w „szybkiej ścieżce”. Wprowadziło m.in. możliwość finansowania prac przedwdrożeniowych, których celem jest doprowadzenie nowatorskiego rozwiązania do etapu, w którym będzie można je skomercjalizować. NCBR przeznaczy 1 mld zł dla firm MSP, które chciałyby wprowadzić na rynek nowe produkty lub usługi będące wynikiem przeprowadzonych wcześniej działań B+R. Natomiast duże przedsiębiorstwa mogą liczyć na 350 mln zł. Nabór ruszy 2 października, a zakończy się 29 grudnia.

1.1.1 POIR:

Szybka ścieżka — Seal of Excellence

Na unijne wsparcie mogą liczyć także przedsięwzięcia o wysokim potencjale innowacyjnym, dla których ze względu na dużą konkurencję zabrakło dotacji z „Instrumentu dla MSP” (SME Instrument), będącego częścią unijnego programu Horyzont 2020. Do 29 grudnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czeka na projekty, które posiadają tzw. status Seal of Excellence. Taki certyfikat przyznaje Komisja Europejska tylko bardzo dobrym projektom, dając im dzięki temu szansę na zdobycie finansowania na poziomie krajowym lub regionalnym. Budżet tego konkursu wynosi 50 mln zł.

1.2 POIR:

Sektorowe programy B+R

W tym roku pojawiły się również trzy nowe programy sektorowe — dla firm z branży farmaceutycznej (Innoneuropharm), recyklingu surowców mineralnych i drewna (Innowacyjny Recykling) oraz leśno- -drzewnej i meblarskiej (WoodINN). Podobnie jak w ubiegłym roku, swoje szanse dostały też m.in. firmychemiczne, z branży gier wideo i energetyczne. Budżet wszystkich sektorowych konkursów wynosi aż 1,09 mld zł. Na początku października ruszy nabór z programu PBSE, w którym można zdobyć dotacje na innowacyjne projekty z branży elektroenergetycznej. Budżet konkursu wynosi 120 mln zł. Natomiast 9 października na granty będą miały szanse firmy lub ich konsorcja z sektora stalowego. W programie Innostal zarezerwowano 95 mln zł. NCBR nie zapomniało również o producentach dronów. Od 16 października w szranki o dotacje będą mogły stanąć też firmy realizujące prace B+R m.in. nad bezzałogowymi statkami powietrznymi i aplikacjami przemysłowymi. Budżet programu InnoSBZ wynosi 50 mln zł.

1.3.1 POIR:

BRIdge Alfa

Jeszcze w trakcie wakacji Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs z dotacjami dla mikro- i małych przedsiębiorstw na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych na wczesnym etapie rozwoju. Budżet naboru wynosi 1 mld zł. Na dotacje mogą liczyć projekty B+R w fazie „proof of principle” (etap wczesnej weryfikacji pomysłu) oraz „proof of concept” (dopracowanie i sprawdzenie projektu pod kątem możliwości komercjalizacji). Kluczowy wymóg w tym konkursie dotyczy m.in. doświadczenia zespołu wnioskodawcy w obszarze pozyskiwania i przygotowania do inwestycji przedsięwzięć B+R na wczesnych etapach rozwoju. Wnioski o granty będzie można składać od 5 do 26 września.

2.1 POIR:

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R

Nie zabraknie również dotacji na tworzenie firmowych działów badawczo-rozwojowych. 19 października Ministerstwo Rozwoju ogłosi konkurs z unijnym wsparciem na inwestycje w nowoczesną aparaturę, sprzęt i technologie. Planowane przez przedsiębiorców prace B+R będą musiały mieć przełomowy charakter. To oznacza, że opracowywane w centrach B+R rozwiązania powinny być nowe, oryginalne i rewolucyjne w stosunku do oferowanych obecnie na rynku. Co ważne, ocena przełomowości projektu będzie dotyczyła również skutków wdrożenia nowatorskiego przedsięwzięcia. Do podziału między wnioskodawców jest 150 mln zł.

2.3.1 POIR:

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

45 mln zł — to zastrzyk kapitału dla nowatorskich firm na usługi, które pomogą im wprowadzić w życie innowacje. Usługi te będą świadczone przez instytucje otoczenia biznesu (IOB), czyli m.in. parki technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się także o dotacje na inwestycje w obszarze wdrażania nowatorskich rozwiązań powiązanych ze wspomnianymi usługami. Firmy otrzymają kompleksowe wsparcie na realizację projektu od pomysłu do wdrożenia. Nabór zakończy się 28 lutego 2018 r.

2.3.2 POIR:

Bony na innowacje dla MŚP

Kolejną szansą dla firm MSP są „bony na innowacje”. Przedsiębiorcy będą mogli je wykorzystać na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, usługi lub technologii. Jej wykonawcą mogą być jednostki naukowe. Budżet konkursu wynosi 65 mln zł. Warto podkreślić, że z kryteriów punktowych wyłączono wymóg dotyczący poziomu innowacyjności rezultatu projektu oraz tego, że wnioskodawca musi mieć zdolność do sfinansowania przedsięwzięcia. Zwiększono również poziom wsparcia do 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

2.3.4 POIR:

Ochrona własności przemysłowej

Nie zabrakło również dotacji na patenty. Firmy mogą ubiegać się o pieniądze na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej. Do podziału między wnioskodawców jest 50 mln zł. Podzielony na rundy konkurs potrwa do 28 grudnia.

3.1.5 POIR:

4 Stock

Dodatkowe wsparcie w kwocie 14 mln zł czeka na firmy MSP, które chcą zaistnieć na rynkach kapitałowych. Celem tego instrumentu jest pomoc przedsiębiorcom w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym. Nabór już trwa i zakończy się 20 listopada.

3.2.1 POIR:

Badania na rynek

Przedsiębiorcy będą mieli okazję powalczyć o dotacje na wdrożenie wyników prac B+R. Efektem tych przedsięwzięć musi być wprowadzenie na rynek nowych albo znacząco ulepszonych produktów lub usług. W naborze dla wszystkich MSP do podziału między wnioskodawców jest 750 mln zł, a na projekty realizowane przez małych przedsiębiorców ze średnich miast — 400 mln zł. Nowością jest podział konkursu na cztery rundy, które kończą się odpowiednio 30 września, 31 października, 31 grudnia tego roku oraz 28 lutego 2018 r.

4.1.4 POIR:

Projekty aplikacyjne

To granty dla konsorcjów firm i jednostek naukowych, które potrafią współpracować i chcą wspólnie stworzyć innowacyjne rozwiązania. Będzie o nie łatwiej, bo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poluzowało kryteria. Na wsparcie mogą liczyć najlepsze projekty B+R obejmujące badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe, których efektem powinny być unikalne przedsięwzięcia technologiczne — przynajmniej w skali kraju.

1.3.2 POPW:

Sieciowe produkty MSP

Jeszcze przez ponad miesiąc firmy MSP ze wschodniej Polski będą mogły starać się o dotacje na nowatorskie produkty sieciowe. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprościła kryteria ubiegania się o wsparcie oraz zasady realizacji przedsięwzięć. Jedna z wprowadzonych zmian polega na tym, że projekt będzie mogło realizować konsorcjum składające się z co najmniej trzech firm MSP, a nie — jak do tej pory — z minimum dziesięciu. Dzięki tym modyfikacjom poddziałanie 1.3.2 ma stać się atrakcyjniejszym instrumentem dla przedsiębiorców. Budżet konkursu wynosi 430 mln zł.

1.4 POPW:

Wzór na konkurencję

Już 13 września zostanie ogłoszony dwuetapowy konkurs dla przedsiębiorców, którzy chcą budować przewagę konkurencyjną na unikatowym wzornictwie. Na początku, w ramach działania 1.4, przedsiębiorca może liczyć na przeprowadzenie diagnozy firmy w formie audytu wzorniczego prowadzącego do opracowania rekomendacji w zakresie dalszych działań. Do podziału między wnioskodawców będzie 5 mln zł, a maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść 100 tys. zł. W drugim etapie przedsiębiorca otrzymuje dotacje na usługi doradcze i wsparcie realizacji działań związanych z inwestycją. Nabór ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości potrwa do 15 listopada.

Warto wiedzieć

W wielu dotacyjnych naborach, które odbędą się po wakacjach, najważniejszym kryterium jest innowacyjność projektów. Wspierane będą przede wszystkim nowatorskie firmy z sektora MSP, które realizują prace badawczo-rozwojowe. Na uwagę zasługuje nowy konkurs „Badania na rynek”, w którym dotacje są przeznaczone na wdrażanie gotowych innowacji przez przedsiębiorstwa ze średnich miast. Wcześniej nie było konkursu tylko dla tej grupy. Firmy z kolejnych branż dostały szansę na dotacje z programów sektorowych (branże farmaceutyczna, recyklingu surowców mineralnych oraz leśno-drzewna).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu