Pozmeat <POZM.WA> Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu Sygn.akt IX GC 623/02

Pozmeat <POZM.WA> Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu Sygn.akt IX GC 623/02 POSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU SYGN.AKT IX GC 623/02 RAPORT BIEŻĄCY 4/2004 Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał postanowienie o umorzeniu postępowania o stwierdzenie nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2002r. wytoczonego przeciwko Pozmeat przez Zofię Borowską-Olik, Emilię Nowaczyk, Elżbietę Zbierską, Włodzimierza Nowaczyka, Danutę Nowaczyk, AGRO-Market Wielkopolska Sp.z o.o. i Waldemara Kawickiego. Uchwały z dnia 28 czerwca 2002r., które zostały zaskarżone dotyczyły: - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2001 rok; - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2001 r.; - rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Pozmeat SA za rok 2001; - sposobu podziału zysku; - udzielenia absolutorium dla członków zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001; - ustalenia liczby członków rady nadzorczej dla potrzeb głosowania odrębnymi grupami; - wyboru członków Rady Nadzorczej wybieranych przez akcjonariuszy, którzy nie wybierali członków w ramach grup. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że ponieważ postępowanie zostało zawieszone na zgodny wniosek stron w dniu 3 grudnia 2002r., a żadna ze stron nie wniosła o podjęcie postępowania przed upływem roku, zgodnie z kcp należało postępowanie umorzyć. Data sporządzenia raportu: 03-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ