Pozwólcie nam działać

Marta Biernacka
05-01-2004, 00:00

Nowy rok jest szansą na zmiany. Rząd musi tylko wsłuchać się w potrzeby przedsiębiorców.

2004 r. będzie dla Polski przełomowy. 1 maja Polska stanie się członkiem Unii Europejskiej. Firmy zyskają szansę na szybki rozwój. Czy tak się stanie? To w dużej mierze zależeć będzie od warunków, w jakich przyjdzie im działać. Rząd ma jeszcze 117 dni, by pewne rozwiązania zmienić lub naprawić. Przynajmniej tego oczekują przedstawiciele firm z grona Gazel Biznesu.

Piotr Grela szef działu pasz w firmie Nagrol

1 W 2003 r. firmom paszowym zaszkodził przepis zaliczający śruty do odpadów. Śruta tymczasem jest podstawowym składnikiem białkowym pasz dla zwierząt. W czasie, gdy transporty stały na granicach, minister środowiska korespondował z ministrem rolnictwa, który nie mógł przekonać swojego kolegi z rządu, że śruta odpadem nie jest. Oczekujemy, że w tym roku — i w każdym następnym — zwiększy się koordynacja działań międzyresortowych, tak aby nowe przepisy nie utrudniały funkcjonowania rynkowi i nie wymagały kolejnych „protez prawnych”.

2 Apelujemy do rządu, aby pozwolił rynkowi zbożowemu na samoregulację. Interwencje Agencji Rynku Rolnego są ciągle albo spóźnione, albo zbyt wczesne. Rynek zauważy problem niedoboru wcześniej i lepiej sobie z nim poradzi. Liberalizacja jest tu jak najbardziej wskazana.

3 Chcielibyśmy, aby rząd znalazł pieniądze na promocję polskiego rolnictwa i produktów w Unii. Dobrze by było, aby konsekwentnie bronił limitów produkcyjnych.

4 Członkostwo w UE otworzy rynek zbożowy. Włączenie polskiego rynku do wspólnotowego wymusi postulowaną przez nas liberalizację rynku zbóż i pasz. Firma w 2004 r. zamierza poszukać tańszych źródeł finansowania. Być może pomyśli o zamianie kredytu bankowego na emisję obligacji.

Stanisław Wojdyła prezes Wojdyła-Budownictwo

1 Przede wszystkim stabilizacja i uporządkowanie przepisów prawnych i finansowych. Stworzenie jasnego i czytelnego prawa dla wszystkich przedsiębiorców, które obowiązywałoby na wiele lat.

2 Przynajmniej częściowa ochrona własnego rynku poprzez wydanie odpowiednich przepisów prawnych i branżowych.

3 Polska powinna dążyć do rozwiaząnia umów mówiących o działalności gospodarczej polskich podmiotów za granicą (np. umowa z rządem niemieckim o działaniu firm budowlanych na terenie Niemiec). Umowy te mają wiele ograniczeń i są sprzeczne z ustaleniami akcesyjnymi.

4 Planowany jest wzrost gospodarczy. Powinni pojawić się nowi inwestorzy z UE, co pobudzi wiele gałęzi gospodarki, również budownictwo.

Agnieszka Politańska dyrektor finansowy firmy Astor

1 Dużą szansę na poprawę dotychczasowej sytuacji upatrujemy w usankcjonowaniu jednoznaczności interpretacji urzędowych — taki projekt już jest w Sejmie. Zdecydowane uproszczenie systemu podatkowego znacząco ułatwiłoby funkcjonowanie firmom, które nie mają wyodrębnionych komórek prawnych.

2 Stabilność prawa, mniejsza ilość różnorodnych poprawek dotyczących źle lub niestarannie napisanych ustaw dałaby nam, przedsiębiorcom, poczucie zaufania i stabilności działania. Znacząco mogłoby także pomóc nam uproszczenie w zakresie sprawozdawczości podatkowej, ubezpieczeniowej i statystycznej.

3 UE jest bramą do świata gospodarki ogólnoeuropejskiej — jesteśmy przekonani, że warto tam być. Jak to zrobić? To trudne pytanie, ale środki służące do osiągnięcia celu nie mogą go przesłonić, dlatego apelujemy o rozwagę i elastyczność w negocjacjach.

4 Rok 2004 to rok nowych wyzwań, także dla naszej firmy: otwieramy dział zajmujący się doradztwem i sprzedażą robotów przemysłowych, planujemy nowe inwestycje. Liczymy, że w obliczu akcesji wśród polskich przedsiębiorców wzrośnie świadomość potrzeby automatyzacji produkcji.

Krzysztof Wąs prezes Apollo

1 Przywrócenie do kodeksu karnego kary za pobieranie lichwiarskich odsetek i prowizji z tytułu usług finansowych oraz odsetek karnych, bankowych czy urzędowych. Odsetki łącznie z prowizjami oraz odsetki karne nie powinny przekraczać dwukrotności stawki WIBOR. Przedsiębiorstwa, które nie uregulowały należności za zakupiony towar czy usługę, nie powinny mieć z tego tytułu możliwości odliczenia podatku VAT, aż do momentu zapłaty. Z drugiej strony przedsiębiorstwo, któremu nie zapłacono za wykonaną usługę czy też dostarczony towar, nie powinno z tego tytułu płacić VAT-u należnego.

2 W rządzie powinna powstać komórka, która zajmowałaby się tworzeniem oprogramowania Open Source po Polsku — wolnego oprogramowania na potrzeby administracji państwowej i służb publicznych i darmowego oprogramowania dla przedsiębiorstw, które umożliwiłoby im wystawienie dokumentów księgowych aż po rozliczenie się z fiskusem i ZUS. Takie działania przyczyniłby się do zaoszczędzenia milionów złotych i uniknięcia w znacznej mierze problemów z rozliczeniem się z fiskusem czy ZUS.

3 Trzeba ściągnąć maksymalnie dużą ilość firm zagranicznych, które będą inwestowały w rozwój produkcji w Polsce. Potrzebne są nam fabryki, a nie kolejne markety.

4 Rok będzie lepszy dla importerów — import stanieje, pomoże w tym brak dodatkowej certyfikacji. Firmy eksportowe poniosą koszty w związku z wymogami certyfikacji na CE. Zagrożeniem jest też kapitał zagraniczny, który zwiększy konkurencję w branży IT. Zaostrzona rywalizacja na rynku może doprowadzić do bankructwa wielu polskich małych i średnich firm z branży.

Urszula Chodkowska dyrektor marketingu i sprzedaży w MGI Akcept

1 Liberalizacja polityki podatkowej, a szczególnie wprowadzenie przepisów umożliwiających wydawanie przez urzędy skarbowe urzędowej interpretacji prawa podatkowego, która będzie wiążąca dla urzędów. Dzięki temu zastosowanie się do błędnej interpretacji przez podatnika nie będzie powodowało obowiązku zapłaty zaległego podatku.

2 Podtrzymanie i większe wsparcie polityki Narodowego Banku Polskiego.

3 Większego zainteresowania się marketingiem Polski jako kraju na arenie międzynarodowej w kontekście wejścia do Unii, czyli uatrakcyjnienia naszej oferty gospodarczej w celu przyciągnięcia inwestorów.

Z punktu widzenia udzielania dotacji z UE — z pewnością życzylibyśmy sobie wprowadzenia jednolitych schematów i procedur udzielania dotacji i przyśpieszenia rozpatrywania wniosków.

4 Czy rok 2004 będzie lepszy? Na pewno, bo akcesja Polski do UE budzi nadzieję!

Kazimierz Mikrut prezes, zarząd i rada nadzorcza Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka

1 Niewątpliwie wpływ na rynek wywierały w 2003 r. niejasności związane z uregulowaniami dotyczącymi interpretacji ustaw oraz braku konkretnych decyzji odnośnie do zmiany (podwyższenia) podatku VAT na materiały budowlane. Niepewność co do ostatecznego kształtu przepisów różnicowała popyt ze strony inwestorów indywidualnych. Z punktu widzenia prowadzonej przez nas działalności powinien zostać ujednolicony system podatkowy w Polsce, jak również interpretacja przepisów prawnych, która powinna być jasna, czytelna i jednoznaczna.

3 W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej stawki podatku VAT powinny zostać ukształtowane na podobnym poziomie jak w państwach członkowskich. Rząd powinien zadbać o uproszczenie procedur administracyjnych, skuteczność działania aparatu sądowego oraz gwarancje rządowe mające na celu większe wsparcie eksportu .

4 Członkostwo Polski w Unii Europejskiej to przede wszystkim równouprawnienie oraz respektowanie praw państw stowarzyszonych.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marta Biernacka

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Strona główna / Pozwólcie nam działać