PPK wkracza do mniejszych firm

opublikowano: 12-02-2020, 22:00

Pracodawca nie może nikomu narzucać ani przystąpienia do programu oszczędzania, ani wyboru instytucji, która ma prowadzić rachunki pracowników

W Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) na koniec stycznia tego roku zgromadzono aktywa w wysokości 275,3 mln zł — poinformował niedawno Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Przewiduje on, że z końcem kwietnia ta kwota wzrośnie do ok 1,1 mld zł.

295 TYS. ZŁ NA POWITANIE:
295 TYS. ZŁ NA POWITANIE:
W trosce o zabezpieczenie pieniędzy na cele emerytalne przekazaliśmy z Funduszu Pracy pierwszą transzę na wypłatę powitalną — 295 tys. zł za IV kwartał zeszłego roku. Do końca roku ta kwota wzrośnie do ponad 400 mln zł — zapowiada Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Fot. Marek Wiśniewski

Według informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), w PPK docelowo może oszczędzać 7-8 mln osób. Resort przypomina, że jest to program solidarności i odpowiedzialności społecznej korzystny dla zatrudnionych, ponieważ do wpłaty pracownika dopłaca nie tylko pracodawca, ale i państwo. Jak podaje prezes PFR, we wspomnianej kwocie 1,1 mld zł, do jakiej wiosną ma urosnąć gromadzony kapitał, ponad jedna czwarta będzie pochodzić z budżetu państwa — z wpłat powitalnych (po 250 zł na osobę) oraz dopłat rocznych (po 240 zł, chociaż pod pewnymi warunkami).

Na razie te statystyki to wynik pierwszego etapu wdrażania PPK, rozpoczętego 1 lipca 2019 r. Wówczas tym obowiązkiem objęto podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób. Obecnie, od 1 stycznia, muszą ten program wprowadzać przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 50 osób według stanu na 30 czerwca 2019 r. Potem, od 1 lipca tego roku, przyjdzie kolej na firmy liczące co najmniej 20 pracowników, a od stycznia przyszłego roku — na jednostki sektora finansów publicznych i pozostałych pracodawców.

Urlopowicze na listę

PPK są przewidziane dla osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Mogą one wykonywać pracę zarobkową na różnych podstawach — etatu, zlecenia, umowy o świadczenie usług, pracy nakładczej, członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, umowy agencyjnej — mogą to być również członkowie rad nadzorczych. Joanna Basińska, radca prawny w Kancelarii Głowacki i Wspólnicy, zwraca uwagę, że ustalając osoby, których dotyczy PPK, należy wziąć pod uwagę także te przebywające na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i pobierające zasiłek macierzyński. Pełna lista uprawnionych do korzystania z programu będzie zarazem obrazem kosztów, z jakimi musi liczyć się pracodawca, mimo że to dobrowolny systemem oszczędzania. Do każdej składki musi bowiem dokładać z własnych zasobów 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, a nawet 2,5 proc. — jeśli tak zadeklaruje. Te pieniądze trafią do instytucji finansowej zarządzającej PPK, którą trzeba wybrać.

— Pracodawca powinien to zrobić w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli taka organizacja u niego nie działa, z reprezentacją osób zatrudnionych, wyłonioną w trybie u niego przyjętym. Ponieważ przepisy nie określają szczegółowo, jak tę reprezentację należy powołać, może nią być przedstawiciel pracowników lub rada pracownicza działająca w danej firmie. Przy czym grupa ta musi zostać rzeczywiście wskazana przez zatrudnionych, a nie przez pracodawcę. Warto udokumentować proces jej wyłonienia i prowadzenia z nią konsultacji — radzi Joanna Basińska.

Dane do kontaktu

Jeżeli do 24 marca nie dojdzie do porozumienia, pracodawca sam wybierze instytucję finansową. Powinien kierować się m.in. najlepiej rozumianym interesem osób oszczędzających w PPK. Przedstawicielka Kancelarii Głowacki i Wspólnicy zachęca do dokładnej analizy, porównania i oceny ofert instytucji finansowych prowadzących PPK. Mogą one różnić się nie tylko pobieranymi kosztami, ale też dodatkowymi ułatwieniami organizacyjnymi lub nawet benefitami. Pracodawca musi przy tym pamiętać, że powinien pozyskać adres poczty elektronicznej zatrudnionego oraz numer telefonu i przekazać je do wybranej instytucji finansowej. Te informacje są uznawane za dane identyfikujące uczestnika PPK, ale nie należą do standardowych danych, których może wymagać firma zatrudniająca. Może natomiast je uzyskać, jeśli są konieczne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa — w tym przypadku przekazania ich wybranej instytucji finansowej.

— Należy pamiętać, że w polskim porządku prawnym nie istnieje żaden przepis, który zobowiązywałby osobę fizyczną będącą pracownikiem do posiadania takich środków komunikacji. Wobec tego pracodawca ma obowiązek prawny przekazania danych osobowych w postaci adresu e-mail i numeru telefonu pracownika bez posiadania jego zgody na udostępnienie danych instytucji finansowej, jeżeli takie dane pozyskał od pracownika — podkreśla Marcin Zadrożny, adwokat, ekspert ds. ochrony danych.

Wdrażanie programu jest zatem rozłożone w czasie, przy czym ustawodawca określił termin, w jakim należy dopełnić niezbędnych, finalnych formalności, czyli zawarcia umowy o zarządzanie PPK, a potem o ich prowadzenie. W pierwszym przypadku pracodawca podpisuje z wybraną instytucją finansową umowę (podlegającą rejestracji w ewidencji prowadzonej przez PFR), działając we własnym imieniu i na swoją rzecz. Tę drugą — w imieniu i na rzecz wszystkich osób zatrudnionych. Firmy, które mają obowiązek wdrożenia PPK od początku tego roku, muszą pierwszą z tych umów zawrzeć do 24 kwietnia, a o prowadzenie PPK — do 11 maja.

Wewnętrzny rygor

Joanna Basińska przypomina, że teraz jest czas na przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników.

— Powinna być prowadzona tak, aby nie narażać się na ryzyko sankcji za przekaz, który mógłby zostać odebrany jako zniechęcanie do przystąpienia do programu. Konieczne jest też ustalenie terminu składania ustawowych deklaracji przez pracowników o odstąpieniu lub przystąpieniu do programu. Pracodawca będzie musiał współpracować z instytucją finansową, w tym przygotować, przekazywać i aktualizować listy pracowników przystępujących do PPK. Na nim spoczywa również obowiązek naliczenia odpowiedniej kwoty od każdego wypłacanego wynagrodzenia i comiesięcznego przekazywania składek — wyjaśnia radca.

Jego zadaniem — dodaje — jest też archiwizacja deklaracji złożonych przez zatrudnionych, czuwanie nad informowaniem i zapisywaniem do PPK nowych pracowników, a także ponawianie w cyklach czteroletnich wpisów do programu osób, które wcześniej zrezygnowały z wejścia do niego.

— Wiemy, że do PPK przystępuje mniejsza niż zakładana liczba pracowników. Ostateczne dane poznamy jednak po zakończeniu procesu wdrożenia programu — mówi Joanna Basińska.

To, czy firma wywiązała się z obowiązków dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych, sprawdzi Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). W jej tegorocznym planie jest wzięcie pod lupę umów o prowadzenie i zarządzanie PPK oraz wpłacania składek. W sumie przewidziano 400 takich kontroli. PIP będzie kontrolowała pracodawców także na skutek skarg do niej wpływających.

Nie każdy na liście PPK

Do systemu PPK automatycznie zapisywani są pracownicy miedzy 18. a 54. rokiem życia, chyba że złożą pracodawcy deklarację o rezygnacji z udziału w programie. Przystąpienie do PPK będzie jednak odnawiane w cyklach co cztery lata. Osoby w wieku 55-70 lat mogą przystąpić do programu z własnej woli na wniosek złożony pracodawcy. Ktoś, kto ma więcej niż 70 lat., zostanie nim objęty, jeśli wnioskował o to przed ukończeniem tego wieku.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane