PPP w sektorze budynków użyteczności publicznej - Relacja LIVE

ANP
04-03-2010, 09:49

Złośliwi mówią, że z partnerstwem publiczno-prywatnym w Polsce jest jak z yeti. Wszyscy wiedzą, że gdzieś jest, ale nikt go do tej pory nie widział. Uczestnicy krakowskiej konferencji spróbują zaprzeczyć tej tezie.

Rozpoczynamy naszą relację na żywo z konferencji "PPP w sektorze budynków użyteczności publicznej na przykładzie mieszkań komunalnych i ośrodków sportowych". Jej organizatorem jest Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce. Konferencja odbywa się pod patronatem "Puls Biznesu", a naszym korespondentem jest Anna Pronińska, która w redakcji „PB” na co dzień zajmuje się tematyką PPP.

Jacek Majchrowski
Wyświetl galerię [1/3]

Jacek Majchrowski

10.15

Jak przystało na gospodarza, konferencję otwiera Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa. Przypomina o trudnych początkach PPP.
- PPP to koncepcja, która rodziła się w bólach i dosyć długo. Początkowe rozwiązania były takimi, których nikt nie chciał dotykać, bo było to „partnerstwo publiczno-prokuratorskie”. W 2006 r. rozpoczęliśmy budowę parkingu w PPP, który już funkcjonuje. Nie chcemy jednak  na parkingach poprzestać. Chcemy w tym systemie budować obiekty kubaturowe i na budownictwo komunalne (przygotowujemy dokumentację na osiedle komunalne) – mówi prezydent Majchrowski.

10.40

Więcej szczegółów na temat krakowskich projektów w PPP ujawnia Tadeusz Trzmiel, zastępca prezydenta Krakowa.
- Mamy już najnowszy plan inwestycji  miasta na lata 2010-2019 opiewający na 1,3 mld EUR. W budżecie nie mamy takich środków. Dlatego szukamy partnerów, którzy w formule PPP umożliwią realizację tych przedsięwzięć – mówi Tadeusz Trzmiel.
Jednym ze sztandarowych projektów Krakowa  jest budowa widowiskowo-sportowej w Czyżynach. Przetarg na budowę został już ogłoszony.
- Tu będziemy szukamy partnerów-operatorów tej hali. Chcemy im w 2013 r. oddać halę do eksploatacji przez najbliższe 30-40 lat – mówi wiceprezydent.
W czystej formule PPP ma być realizowane Centrum Obsługi Inwestora. To projekt wart 250 mln zł.
- Poza koncesją budowlaną nie mamy doświadczeń w czystej formule w PPP, choć przetargi takie są przygotowywane – mówi Tadeusz Trzmiel
Władze miasta myślą o wykorzystaniu PPP przy budowie fragmentu obwodnicy miasta (przetarg w 2013 r.), zakładu utylizacji odpadów oraz budowy parkingu Nowy Klepacz.

11.10

Jacek Adamczyk z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zapewnia, że region zaczyna na zewnątrz promować projekty PPP.
- W latach 2006-07 na świecie zrealizowano w PPP projekty o wartości 127 mld USD (70 mld w Europie). Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego nie zawsze zajmowała się tym tematem. Teraz mocniej się tej tematyce przyglądamy. Powstał m.in. pierwszy katalog informacyjny o PPP pod nazwą Małopolski Katalog Ofert Inwestycyjnych – mówi Jacek Adamczyk.
Dodaje, że w 2009 r. z inicjatywy Ministerstw Gospodarki agencja promowała w Rzymie, Madrycie czy Hadze około 20 projektów projektów w PPP.
- Muszę powiedzieć, że takiego zainteresowania naszymi projektami dawno nie było. Okazało się, że w Polsce chciało zaistnieć wiele firm zagranicznych. Jednak interesowały ich tylko duże projekty – zastrzega Jacek Adamczyk.

11.40

Irena Herbst, prezes Fundacji Centrum PPP, mówi, że realizacja PPP jest palącą potrzebą
- Jakie są największe potrzeby dla PPP w Polsce? To infrastruktura transportowa (drogi, koleje, lotniska). Właśnie od tego typu inwestycji zaczynało większość krajów uruchamiać partnerstwo np. Hiszpania czy Portugalia. Mamy zatem dobre wzorce z tych krajów. Szpitale – tu są w Polsce ogromne zapóźnienia. Kolejne tematy to budownictwo komunalne i gospodarka odpadami PPP będzie można wykorzystać też w transporcie miejskim i więziennictwie – mówi Irena Herbst.

Najwięcej projektów w PPP mają na koncie Wielka Brytania i Australia. Kolejne państwa to Niemcy, Hiszpania i Irlandia.

- Jesteśmy na końcu. Wyprzedza nas nawet  Bułgaria – alarmuje Irena Herbst.

11.50

Prezes Fundacji Centrum PPP wskazała na warunki, które są potrzebne do wdrożenia partnerstwa.
- Konieczne są m.in. wola polityczna (obecnie jest na pewno większa), stabilne i przyjazne regulacje prawne, przewidywalna sytuacja makroekonomiczna i dojrzałość organizacyjno-kompetencyjna sektora publicznego, z którą jest dziś nie najlepiej. Poza tym warunkiem koniecznym dla wprowadzenia z sukcesem PPP będzie wiarygodność i solidność partnerów prywatnych – wylicza Irena Herbst.
Jej zdaniem, w zasadzie prawie wszystkie warunki konieczne w Polsce dla PPP spełniamy, z wyjątkiem kompetencji sektora publicznego.
- Ważne w PPP jest przygotowanie wzorców, co ułatwi wchodzenie w projekty. To oczywiście nie zastępuje doradztwa profesjonalnego, ale daje pewnego rodzaju przewodnik. Ważne będzie też uruchomienie na szczeblu krajowym instytucji w imieniu władzy publicznej obsługujących realizację strategii rozwoju PPP w Polsce. Będą miały za zadanie: oceniać korzystność wyboru formuły PPP, koordynować wykonywanie strategii, przygotowywać projekty PPP bezpośrednio realizowane na szczeblu centralnym, promować wiedzę i standardy dobrych praktyk – opowiada Irena Herbst.

13.15

Do realizacji projektów w PPP, a zwłaszcza  budynków użyteczności publicznej, zachęca również Agnieszka Ferek, radca prawny w kancelarii Lovells.

- Przykładowe projekty Krakowa w PPP jak ratusz czy obiekty sportowe idealnie nadają się do tej formuły. Podobnie jest ze szkołami. Ważne, by zapewnić podmiotowi prywatnemu dowolność co do sposobu spełniania standardów. To pozwala na optymalizację kosztów (chodzi np. o częstotliwość sprzątania, ogrzewanie budynku, monitoring) – mówi.
Zaznacza, że w Polsce najczęściej stosowany jest model koncesji. W tej formule głównie realizowane są parkingi.
- To dobry przykład uzyskania zwrotu z inwestycji przez partnera prywatnego. Może on pobierać opłaty parkingowe i czerpać zyski z dodatkowych usług – tłumaczy.

13.30

PPP nie jest ścieżką usłaną różami. Również z powodów podatkowych. Zajął się nimi Andrzej Dębiec, partner w kancelarii Lovells.

- Jedną z podstawowych cech partnerstwa jest oszacowanie i podział ryzyka pomiędzy stronami transakcji. Im większe ryzyko przejmie partner prywatny na siebie, tym wyższe będzie jego wynagrodzenia. Jednym z ryzyk jest ryzyko podatkowe. Analiza zapisów ustaw podatkowych w kontekście PPP rodzi szereg wątpliwości. Polski system podatkowy w porównaniu do systemów innych państw europejskich wydaje się mało stabilny. Częste nowelizacje przepisów, niejasne zasady opodatkowania procesów w PPP, sprzeczne interpretacje organów podatkowych oraz brak doktryny i praktyki na rynku polskim powodują, że ryzyko podatkowe wyceniane będzie bardzo wysoko. Innymi słowy, jeśli przejmie je podmiot prywatny, jego wynagrodzenie może istotnie wzrosnąć – mówi Andrzej Dębiec.

Ekspert uważa, że regulacje podatkowe dotyczące PPP nie są wystarczające i nie zapewniają neutralności podatkowej ani podmiotowi publicznemu ani partnerowi prywatnemu.
- W takiej sytuacji niezbędne jest dokonanie szczegółowej analizy tych zagadnień przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia oraz wybór takiej struktury transakcji, która zapewni jej uczestnikom bezpieczeństwo. Niezbędne może okazać się także skorzystanie z wiążących interpretacji prawa podatkowego - mówi Andrzej Dębiec.

14.00

Na mównicy w Krakowie pojawił się pierwszy reprezentant sektora prywatnego. To Jerzy Widzyk, pełnomocnik zarządu Warbudu. Firma budowlana jest m.in. współzałożycielem Fundacji Centrum PPP.

- Grupa Vinci, do której należy Warbud, jest mocno zaangażowana w realizację projektów PPP.  Także w Polsce. O naszym zaangażowaniu w tego typu przedsięwzięcia świadczy to, że zostaliśmy zakwalifikowani do drugiego etapu przetargu budowy szkoły w Niepołomicach i do budowy oraz zarządzania szpitalem w Żywcu – mówi Jerzy Widzyk.

Ostrzega, by nie przenosić całego ryzyka w PPP na stronę prywatną.

- W projektach, które się ukazują w Polsce i tych pierwszych w Niemczech, powtarza się tendencja, że podmiot publiczny chce całe ryzyko przerzucić na partnera. W takich sytuacjach partner prywatny sobie to ryzyko wyceni i każe za nie zapłacić. Przykład? Ryzyko powstania szkód wandalizmu w szkole. Jeśli to jest mała szkoda, to koszt naprawy w ramach umowy pokrywa partner prywatny. Jeśli jest większa, to można się podzielić kosztami napraw z podmiotem publicznym. Jeśli przekracza jakąś kwotę, wówczas koszty ponosi wyłącznie strona publiczna. To wszystko powinno być uwzględnione podczas negocjacji – mówi Jerzy Widzyk.
Radzi, by po obu stronach - prywatnej i publicznej - zasiadali profesjonalni doradcy, którzy pomogę przy zawieraniu porozumienia.

Tak czy owak, Jerzy Widzyk namawia do korzystania PPP.

- Jest bardzo dobry czas na tego typu inwestycje w Polsce. Budowanie jest tańsze, wykonawców wielu. W niemieckich szkołach zrealizowanych w PPP udało się uzyskać spore oszczędności - dodaje.

15.45

Na temat PPP przy budowie obiektów sportowych głos zabrał Marek Guzowski manager ds. strategii i rozwoju Ciszewski Marketing Sportowy.  Po pierwsze, trzeba dopasować obiekt do miasta. Po drugie, trzeba na niego patrzeć nie tylko krótkookresowo – ale w perspektywie dekad. Po trzecie - trzeba stworzyć odpowiedni produkt.
-  Kluczowe jest bowiem myślenie w kategoriach: po co nam ten obiekt. Przede wszystkim ma przynosić zyski. Wpasowanie obiektu w całościową strategię rozwoju regionu i miasta jest więc kluczowe. Kraków stawia na sport. Pozostaje kwestia stworzenia koniunktury i działań. Chodzi o całą otoczkę i magię wokół obiektu, który ma być kolebką sportu – tłumaczy Marek Guzowski.

Dziękujemy za uwagę!

Autorka zdjęć jest Joanna Jaroch z Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ANP

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Samorządy / PPP w sektorze budynków użyteczności publicznej - Relacja LIVE