PPWK <PPWK.WA> Nr 82 Ustalenie ostatecznego tekstu porozumienia z wierzycielami.

opublikowano: 25-09-2002, 22:21

NR 82 USTALENIE OSTATECZNEGO TEKSTU POROZUMIENIA Z WIERZYCIELAMI.

Zarząd Spółki PPWK SA informuje, iż w dniu 25 września 2002 r. zakończył proces negocjacji istotnych warunków porozumienia restrukturyzacyjnego. W dniu 25 września 2002 rozesłano istotne warunki porozumienia do wierzycieli celem uzyskania ich ostatecznej akceptacji. 1. Porozumienie obejmie wierzytelności o łącznej kwocie 30,6 mln zł. 2. Harmonogram przewiduje obniżenie zadłużenia w wyniku dokonanych spłat do poziomu 11 mln. zł w terminie do dnia 31 grudnia 2005 r. 3. W terminie do 31 grudnia 2005 Spółka zobowiązuje się do stworzenia możliwości wszystkim wierzycielom dokonania całkowitego zaspokojenia swoich wierzytelności. 4. W wykonaniu programu naprawczego spółka zobowiązuje się do sprzedaży nieruchomości oraz akcji własnych do dnia 31 grudnia 2003 r. 5. Zabezpieczeniem wierzytelności na łączną kwotę 16,6 mln zł będzie: a. zastaw rejestrowy (poprzedzonego ustanowieniem zastawu zwykłego) na wartościach niematerialnych i prawnych oraz znakach towarowych jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa PPWK S.A. oraz wartościach niematerialnych i prawnych należących do PPWK Inwestycje sp. z o.o. - zgodę na ustanowienie zastawu wyraziło Walne Zgromadzenie PPWK S.A. w dniu 20 września 2002 r., b. cesja należności sieci dystrybucyjnych, które to należności rejestrowane będą na odrębnym rachunku bankowym prowadzonym przez agenta zabezpieczeń, c. blokada na akcjach własnych PPWK, z prawem PPWK do ich sprzedaży, lecz z obowiązkiem przekazania całej uzyskanej ceny ze sprzedaży na rzecz wierzycieli na zasadach płatności pro rata, d. poddanie się egzekucji w trybie art. 777 KPC lub w przypadku instytucji bankowych w trybie przepisów prawa bankowego.

Wierzytelności na kwotę 14 mln zł b ędą zabezpieczone zgodnie z dotychczas obowiązującą umową kredytową: hipoteka na nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Solec 18/20 do kwoty 18 mln zł oraz przewłaszczenie na zapasach do kwoty 10 mln. zł

6. Harmonogram dalszych prac przedstawia się następująco: § Do dnia 30 września podpisanie przez wszystkie strony ostatecznych warunków porozumienia restrukturyzacyjnego, § Do dnia 4 października ustalenie treści wszelkich dokumentów prawnych, § Do dnia 9 października podpisanie i wejście w życie porozumienia

Data sporządzenia raportu: 25-09-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / PPWK &lt;PPWK.WA> Nr 82 Ustalenie ostatecznego tekstu porozumienia z wierzycielami.