Praca w trakcie macierzyńskiego

opublikowano: 31-03-2014, 00:00

Urlopy udzielane pracownikom z tytułu rodzicielstwa mają charakter celowy i służą przede wszystkim sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem przez pracownika- rodzica.

Nie powinni w tym czasie wykonywać pracy zawodowej. Przy zachowaniu jednak pewnych wymogów formalnych dopuszczalne jest świadczenie pracy podczas korzystania z tego rodzaju urlopów.

Urlop macierzyński podstawowy ma charakter obligatoryjny, a jego celem jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Jednak żaden przepis kodeksu pracy nie zakazuje podjęcia działalności zarobkowej podczas urlopu macierzyńskiego, czy to u własnego, czy też u innego pracodawcy, jak również brak jest jakiejkolwiek regulacji, która pozwalałaby na podjęcie pracy w tym czasie. Z uwagi zatem na cel podstawowego urlopu macierzyńskiego i obowiązek jego wykorzystania w naturze należy uznać świadczenie pracy na podstawie jakiejkolwiek umowy za niedopuszczalne.

Inaczej wygląda sytuacja podczas dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Pracownik sam decyduje o wykorzystaniu takiego urlopu. Może również łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy u swojego pracodawcy w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany na pozostałą część wymiaru czasu pracy. Pracownik na 14 dni przed rozpoczęciem pracy składa w tym celu do pracodawcy pisemny wniosek, w którym określa wymiar czasu pracy, w jakim chciałby pracować, oraz okres, przez jaki ma zamiar łączyć pracę z urlopem. Pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika, chyba że ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika nie jest możliwe świadczenie pracy na danym stanowisku w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wówczas pracodawca ma prawo nie uwzględnić wniosku oraz poinformować pracownika na piśmie o przyczynie odmowy. Podobna sytuacja występuje podczas urlopu rodzicielskiego. Obowiązują te same zasady, które stosuje się przy dodatkowym urlopie macierzyńskim.

Zdrowy Biznes
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
×
Zdrowy Biznes
autor: Katarzyna Latek
Wysyłany nieregularnie
Katarzyna Latek
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Podczas urlopu wychowawczego pracownik może podjąć pracę zarówno u swojego bądź też nowego pracodawcy, pod warunkiem że praca nie uniemożliwi sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Oznacza to, że wykluczone jest korzystanie z urlopu wychowawczego i praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownik nie ma też obowiązku informowania bądź też uzyskiwania zgody na podjęcie dodatkowej pracy od swojego dotychczasowego pracodawcy. Jeśli jednak pracodawca uzyska informację, że pracownik podjął pracę, w wyniku której trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, może wezwać pracownika do stawienia się do pracy w określonym terminie, nie wcześniej jednak niż w ciągu 3 dni od daty doręczenia wezwania oraz nie później niż w ciągu 30 dni od daty powzięcia takiej wiadomości. W przypadku niestawienia się pracownika do pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

BARBARA JÓŹWIK

kancelaria prawna Schoenherr

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane