Praktyczny sposób na naukę zarządzania innowacjami

  • Materiał partnera
opublikowano: 12-12-2018, 22:00

367 firm i 1100 uczestników — tylu ma być absolwentów Akademii Menadżera Innowacji po pięciu latach. PARP zaczęła rekrutację do pierwszego cyklu szkoleniowo-doradczego. To program dla firm bez względu na ich wielkość

Akademia Menadżera Innowacji (AMI) to nowy projekt szkoleniowo-doradczy, który właśnie zaczyna prowadzić Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przeznaczony jest dla przedsiębiorstw i ich kadry zarządzającej bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i liczbę zatrudnionych osób.

PARP zaprasza firmy, które chcą: zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność na rynku, poprawić efektywność pracy oraz podnieść rentowność finansową. Program jest tak skonstruowany, by zapewnić realizację tych celów. Będzie polegał na tym, iż trzy osoby z firmy, która uzyska akces do programu, wezmą udział w dziewięciu comiesięcznych dwudniowych zjazdach z wykładami i warsztatami. A równocześnie eksperci zapewnią indywidualne doradztwo dla firmy. Przeznaczą na to 170 godzin. Doradztwo będzie dotyczyło nie tylko spraw bieżących, ale w każdej firmie uczestniczącej w AMI powstanie Plan Wdrożenia Zmiany.

Wynikiem udziału firmy w AMI ma być wzrost kompetencji kadry zarządzaniem innowacjami oraz projekty, poprawiające działalność przedsiębiorstwa, a potwierdzone przez diagnozę, np. dotyczące zmian organizacyjnych, stymulujące współpracę z instytucjami naukowymi czy kontrahentami albo klientami tak, by wprowadzić udoskonalenia lub nowe innowacyjne rozwiązania.

— Pierwszy zjazd otwierający cykl szkoleniowo-doradczy I edycji Akademii został zaplanowany na 1-2 marca przyszłego roku. — rekrutację właśnie ogłosiliśmy, a chcemy zakończyć 31 stycznia 2019 r. Informacje na temat warunków rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej PARP. W pierwszej edycji AMI zakładamy udział maksymalnie 34 firm — z sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw. W opracowanym cyklu szkoleniowo-doradczym AMI założyliśmy udział 3 pracowników z każdej z firm, która pomyślnie przejdzie proces rekrutacji. Tym samym maksymalna liczba uczestników pierwszej edycji to 102 osoby — mówi Małgorzata Mrozińska-Kruk, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP.

W kolejnych czterech edycjach PARP zamierza stopniowo zwiększać liczbę firm zakwalifikowanych do udziału w programie. Maksymalnie, w ciągu łącznie pięciu edycji AMI, planowany jest udział 1100 uczestników z 367 firm. Agencja przewiduje pięć edycji w latach 2019–23. Program jest współfinansowany z pieniędzy unijnych. 80 proc. dofinansowania może otrzymać przedsiębiorstwo małe i średnie, a 50 proc. firma duża. Maksymalna wartość wkładu własnego wymaganego od przedsiębiorstwa: 6 375 zł netto na uczestnika z firmy MŚP i 15 937 zł netto na uczestnika z przedsiębiorstwa dużego.

Na czym polega Akademia Menadżera Innowacji

Program składa się z dwóch części: szkoleniowej i doradczej. Szkolenia to dziewięć dwudniowych piątkowo-sobotnich zjazdów w Warszawie. Będą się odbywały co miesiąc. Dodatkowym elementem procesu szkoleniowego będą prace zespołów roboczych (maksymalnie 20-osobowych).

— W ten sposób będą ze sobą współpracowały osoby z różnych firm, a to zapewni wymianę doświadczeń — dodaje Małgorzata Mrozińska-Kruk.

Część doradcza realizowana będzie w siedzibie firmy, gdzie uczestnicy konfrontować będą uzyskaną wiedzę teoretyczną z praktyką funkcjonowania przedsiębiorstwa i w obecności doradcy wypracują Plan Wdrożenia Zmiany w firmie. Każde przedsiębiorstwo biorące udział w Akademii Menadżera Innowacji uzyska wsparcie dedykowanego jej doradcy i maksymalnie dwóch ekspertów tematycznych. PARP określiła sześć obszarów tematycznych, którymi zajmować się będą uczestnicy i wykładowcy (eksperci i doradcy). Są nimi: kultura innowacyjności zrozumienie biznesu strategia struktura organizacyjna potencjał i zasoby procesy.

PARP planuje przeprowadzenie dla każdej firmy badania diagnostycznego, które pozwoli ocenić, na ile przedsiębiorstwo jest „zorientowane na innowacje”. Diagnoza zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem stosowanego w sieci EEN narzędzia Innovation Health Check (IHC), zgodnego z europejską normą CEN/TS 16555-1:2013 w zakresie zarządzania innowacjami.

Każda firma biorąca udział w programie, może skorzystać ze wsparcia eksperta tematycznego przy dwóch z sześciu obszarów tematycznych.

Dodatkowe elementy Akademii

Program zakłada zbudowanie społeczności absolwentów, tzw. Klubu Alumnów Akademii, którzy będą się spotykali po ukończeniu programu i dzielili się doświadczeniami z wprowadzania innowacji.

— Rezultatem udziału pracowników w AMI będzie wzrost kompetencji kadry menadżerskiej w zakresie zarządzania innowacjami, natomiast dla firmy produktem końcowym będzie opracowany tzw. Plan Wdrożenia Zmiany — tłumaczy Małgorzata Mrozińska-Kruk.

Przy programie działa Rada Programowa Akademii Menadżera Innowacji. Składa się z ekspertów i praktyków zajmujących się innowacyjnością oraz zarządzaniem przedsiębiorstwami.

Ma dbać o zapewnienie jakości merytorycznej i programowej AMI oraz wyznaczanie kierunków metodyki i metodologii AMI w kolejnych edycjach. W pierwszej edycji Radę stworzyli przedstawiciele biznesu, menadżerowie praktycy, jak i reprezentanci sektora nauki. PARP przyjęła limity uczestników w poszczególnych edycjach AMI:

I edycja — 102 uczestników tj. 34 firmy

II edycja — 201 uczestników

III edycja — 249 uczestników

IV edycja –300 uczestników

V edycja — 248 uczestników Agencja chciałaby, by w każdej edycji 25 proc. uczestników reprezentowało duże przedsiębiorstwa, większość zaś mają stanowić MSP. Po zakończeniu pierwszej tury agencja zdecyduje, czy w kolejnych w programach uczestniczyć będą po trzy osoby, czy zaproponuje inne rozwiązanie.

OKIEM EKSPERTA

Innowacje i błędy to nierozłączna para

STEFAN ŻYCZKOWSKI, prezes krakowskiej firmy Astor, członek Rady Programowej Akademii Menadżera Innowacji

Nie ma konferencji biznesowej, na której nie rozmawiało by się o innowacjach. Natomiast ludzi, którzy umieją zarządzać innowacjami jest wciąż za mało. Konwencjonalne zarządzanie firmą polega na optymalizacji zysków, na wzroście obrotów. Nie ma tu miejsca na błędy. Zaś zarządzanie innowacjami nie istnieje bez możliwości popełnienia błędu. Nie znam menadżera, który pochwaliłby pracownika za błędy. Sam wiele lat uczyłem się tego, że innowacje oznaczają próby i zdarzają się błędy. I trzeba się na nie się uodpornić biznesowo. Akademia Managera Innowacji to taka przestrzeń, gdzie możemy dzielić się doświadczeniem z tego zakresu, przekazać dobre praktyki i uwrażliwić ludzi, że warto podejmować ryzyko, bo na dziesięć nieudanych projektów ten jeden okaże się sukcesem. To, co jeszcze istotne to, żeby nie ustawać w uczeniu się nowych rzeczy. Od zawsze, kiedy pamiętam, jedną z najważniejszych wartości w naszej firmie była inwestycja w wiedzę. Bardzo dbamy o rozwój inżynierów, zwłaszcza teraz, w dobie rewolucji technologicznej. Mówimy nawet o Inżynierze 4.0, który nieustająco zdobywa nowe umiejętności, nie tylko techniczne, ale też miękkie jak odporność na porażki, komunikatywność, czy rozwijanie kreatywności. Wiedza w połączeniu z możliwością próbowania, eksperymentowania, przyzwoleniem na popełnienie błędu oraz unikatowe kompetencje, to w mojej ocenie solidny fundament innowacyjności.

OKIEM EKSPERTA

O wszystkim decydują ludzie

MAŁGORZATA OLESZCZUK, p.o. prezes PARP

Z dotychczasowych doświadczeń popartych prowadzonymi badaniami wynika, że głównym czynnikiem sukcesu w działalności innowacyjnej jest przygotowany, profesjonalny zespół menadżerów i pracowników oraz obecność w przedsiębiorstwie takiej kultury i organizacji pracy, która stymuluje powstawanie i wdrażanie innowacji. Oznacza to, że strategia, technologia czy posiadanie bogatego portfela produktów innowacyjnych odgrywają dużą rolę w rozwoju innowacyjności firmy, ale ostatecznie wszystko sprowadza się do ludzi. Stąd klucz do sukcesu rynkowego firmy leży w tworzeniu kultury innowacyjnej i umiejętności wykorzystania innowacyjnych pomysłów pracowników. PARP chce pomóc firmom stworzyć warunki do rozwoju innowacji. Dlatego zapraszamy do aplikowania do nowego programu.

Zasady Akademii Menadżera Innowacji:

Minimum wiedzy teoretycznej, maksimum wiedzy praktycznej studia przypadków analizowane na podstawie doświadczeń polskich firm z sektora MŚP 170 godzin doradztwa dotyczącego konkretnej firmy, praca w przedsiębiorstwie wzrost kompetencji i podniesienie kwalifikacji zawodowych trzech przedstawicieli firmy, uczestników Akademii Menadżera Innowacji badanie innowacyjności firmy metodą Innovation Health Check (IHC) dostęp do interaktywnej Bazy Wiedzy AMI przynależność do Klubu Alumnów (Absolwentów) AMI pozwalająca na utrzymanie i rozwijanie kontaktów ważnych dla rozwoju firmy

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu