Prawo konkurencji i prawo UE

Mariusz Łaszczyk
opublikowano: 21-12-2006, 00:00

Moja firma wraz z dużym międzynarodowym koncernem zamierza utworzyć w Polsce spółkę, pozostającą pod wspólną kontrolą obu wspólników. Spółka będzie nabywała materiały do produkcji wyłącznie od nich i im też będzie sprzedawała całość produkcji. Czy jej utworzenie musi zostać zgłoszone do organu ochrony konkurencji?

- Mamy tu do czynienia z tzw. wspólnym przedsiębiorstwem o niepełnym zakresie funkcji (non full-function joint venture) w rozumieniu pkt 13 obwieszczenia Komisji Europejskiej w sprawie pojęcia „wspólnych przedsiębiorstw o pełnym zakresie funkcji” przewidzianego w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 4064/89 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców. Utworzenie takiego przedsiębiorstwa nie stanowi koncentracji w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Utworzenie spółki nie będzie więc podlegało zgłoszeniu do KE.

Może ono jednak spełniać przesłanki zgłoszeniowe określone w art. 12 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. W takim razie należy zgłosić zamiar koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Trzeba także zbadać, czy utworzenie spółki nie będzie podlegało zgłoszeniu do organów ochrony konkurencji w innych państwach, gdyż nie we wszystkich przepisach krajowych funkcjonuje rozróżnienie na wspólne przedsiębiorstwa o pełnym i niepełnym zakresie funkcji. W takiej sytuacji o tym, czy powstaje obowiązek dokonania zgłoszenia, w większości przypadków decyduje kryterium obrotów wspólników.

Jestem dystrybutorem materiałów budowlanych dużej firmy zagranicznej. Postanowienia umowy dystrybucyjnej zakazują mi dystrybuowania materiałów budowlanych innych producentów. Czy tego rodzaju zakaz jest dozwolony i skuteczny?

- Z pytania nie wynika, na jaki okres przewidziany jest powyższy zakaz konkurowania ani też, jaka jest pozycja rynkowa producenta i dystrybutora. Zakładając, że łączny udział dostawcy i odbiorcy w rynku właściwym przekracza 10 proc., a udział samego dostawcy nie przekracza 30 proc., zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 13 sierpnia 2003 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Stosownie do par. 9.1 rozporządzenia, wyłączenia nie stosuje się do klauzul, które bezpośrednio zakazują konkurowania na czas nieokreślony lub dłuższy niż pięć lat (przepis wskazuje wyjątek od tego zakazu). Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, konsekwencją braku stosowania wyłączenia jest nieważność zakazanego postanowienia.

Mariusz Łaszczyk

prawnik z kancelarii Linklaters

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Mariusz Łaszczyk

Polecane