Prawo musi być realistyczne

MAS
opublikowano: 03-01-2012, 00:00

KOMENTARZ

Duża liczba przepisów i ich częste zmiany powodują utrudnienia w wykonywaniu czynności zawodowych przez rzeczoznawców. Ponadto niejednokrotnie zmiany są dokonywane bez konsultacji ze środowiskiem zawodowym. Najważniejsze akty prawne regulujące działalność rzeczoznawców majątkowych to Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Uogn) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Dodatkowo obowiązują nas inne przepisy, które dotyczą gospodarki przestrzennej, gospodarki gruntami rolnymi, budownictwa, ochrony zabytków. W pewnym zakresie działalności rzeczoznawców dotyczą także: Konstytucja RP, Kodeks postępowania cywilnego oraz Kodeks spółek handlowych.

Wciąż jednak wiele przepisów pozostaje niejednoznacznych lub sprzecznych ze społecznymi oczekiwaniami. Przykładowy problem dotyczy ocen operatów szacunkowych. Zgodnie z art. 157 Uogn oceny prawidłowości ich sporządzenia dokonują organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych. Regulacje prawne dotyczące tych czynności są mało precyzyjne i budzą wątpliwości co do ich zgodności z obowiązującym w kraju systemem prawnym. Negatywna ocena operatu powoduje automatyczne wycofanie go z obiegu prawnego. Ale nie przewidziano systemu odwołań. Nie jest także prowadzony rejestr wydawanych opinii — ustawa nakazuje podawanie do wiadomości wyłącznie negatywnych opinii. Możliwa jest więc sytuacja, że niezadowolony z wyceny odbiorca zwróci się kolejno do kilku organizacji, oczekując, że któraś wyda negatywną opinię. Łatwość podważania ustaleń operatu jest w praktyce często podstawą do blokowania decyzji administracyjnych dotyczących np. tak zwanych rent planistycznych, opłat adiacenckich.

Rada Krajowa PFSRM w czerwcu 2011 r. przyjęła projekt Ustawy o rzeczoznawcach majątkowych i ich samorządzie zawodowym. Jednym z celów powołania Izby Rzeczoznawców jest sformalizowanie udziału środowiska rzeczoznawców w procesie konsultacji projektów aktów prawnych po to, by obowiązujące prawo odpowiadało realiom gospodarczym.

KRZYSZTOF URBAŃCZYK

prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM)

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: MAS

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu