Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

  • Komunikat partnera
opublikowano: 23-10-2019, 15:53

Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
działka nr 247/4 obręb Siechnice, o pow. 0,7097 ha, nr KW WR1O/00032370/1, Cena wywoławcza: 1.006.071,00 zł (netto)

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana zlokalizowana przy ul. Zachodniej w Siechnicach w odległości około 350 m od drogi krajowej nr 94, 400 m od wschodniej obwodnicy Wrocławia, 10 km od centrum Wrocławia i około 3 km od granic administracyjnych tego miasta. Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy produkcyjno-usługowej, terenów inwestycyjnych, niezabudowanych oraz cementowni i oczyszczalni ścieków. Dojazd do działki zapewniony jest ul. Zachodnią (droga w części asfaltowa, w części szutrowa). Działka jest w kształcie prostokąta, o długości około 170 m i szerokości około 42 m długości. Działka jest płaska, nieogrodzona i niezagospodarowana. Istnieje możliwość uzbrojenia działki we wszystkie potrzebne media, sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i energetyczną.

Przeznaczenie w MPZP:

Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 1P/U, opisane jako tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej.

1. Sprzedaż nieruchomości objęta jest obowiązującą w dniu sprzedaży stawką podatku VAT na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.). W dniu zamieszczenia wykazu stawka podatku VAT wynosi 23%.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z poźn. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie , która spełnia jeden z następujących warunków :
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą , jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości proszone są o złożenie pisemnego wniosku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna w podanym wyżej terminie.
4. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna lub na stronie internetowej www.zgksiechnice.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, pok. 211,213.

Pełna treść wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dostępna jest na stronie internetowej www.zgksiechnice.pl, www.siechnice.gmina.pl, www.monitorurzedowy.pl, w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna oraz w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, ul. Jana Pawła II pok. 213.

Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu