Prezesom - mniej władzy

Albert Stawiszyński
opublikowano: 15-01-2008, 00:00

Projekt ustawy zwiększa prawa członków spółdzielni. Łatwiejszy będzie udział w walnych zgromadzeniach i podział spółdzielni na mniejsze.

Prawo Zespół ekspertów zakończył pracę nad ustawą o spółdzielniach

Projekt ustawy zwiększa prawa członków spółdzielni. Łatwiejszy będzie udział w walnych zgromadzeniach i podział spółdzielni na mniejsze.

Zespół ekspertów działający przy Kancelarii Prezydenta RP właśnie zakończył pracę nad projektem nowej ustawy o spółdzielniach, która ma zastąpić stare prawo spółdzielcze, obowiązujące od 25 lat. Projekt wkrótce może trafić do Sejmu — jako inicjatywa prezydenta, do czego namawiają głowę państwa autorzy nowej ustawy.

— Obecnie spółdzielczość działa, opierając się przestarzałej regulacji, która odstaje od rzeczywistości, zwłaszcza gdy chodzi o sprawy mieszkaniowe. Dlatego wskazane było podjęcie prac nad opracowaniem nowego i spójnego polskiego prawa spółdzielczego — tłumaczy prof. Henryk Cioch z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, współautor projektu.

Nowa ustawa miałaby zastosowanie do wszystkich spółdzielni, chyba że szczegółowe przepisy, czyli na przykład ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, będą regulowały inaczej konkretne zagadnienia. Jakie zmiany się szykują?

Pełnomocnik zagłosuje

Nowe mają być zasady udziału członków w walnym zgromadzeniu spółdzielni.

— Obecnie mogą oni wziąć udział w walnym tylko osobiście. Projekt umożliwia uczestnictwo w walnym za pośrednictwem pełnomocnika, którym może być na przykład sąsiad z klatki schodowej. Pełnomocnik będzie mógł reprezentować tylko jedną osobę — wyjaśnia Henryk Cioch.

W praktyce frekwencja na walnych spółdzielni mieszkaniowych — poza małymi spółdzielniami, gdzie problem ten nie jest tak widoczny — jest niewielka.

— Nie sądzę, aby dopuszczenie pełnomocników do udziału w zebraniach to zmieniło. Barierą może się okazać wymóg notarialnej formy dla tego pełnomocnictwa — wyjaśnia Krzysztof Buczek-Pągowski, radca prawny z Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Projekt przewiduje także możliwość listownego głosowania na zebraniach grup członkowskich.

— Zapis będzie sensowny tylko wtedy, gdy określone zostaną zasady identyfikacji głosującego członka spółdzielni. Przyznanie samego prawa nie zagwarantuje, że na przykład osoby postronne nie będą głosować za członków bez ich wiedzy i woli — dodaje Krzysztof Buczek-Pągowski.

Projekt ustawy umożliwi wprowadzenie do statutu spółdzielni postanowienia, że jeżeli prawidłowo podano do wiadomości informacje o dacie i miejscu walnego zgromadzenia spółdzielni, a nie stawi się na nim połowa uprawnionych do głosowania członków, mieszkańcy będą mogli podejmować uchwały niezależnie od liczby osób na walnym. Ma to utrudnić praktykę nagłego zrywania kworum, w sytuacji gdy część osób wyjdzie z sali.

— Dodatkowo zarząd jednoosobowy będzie mógł działać tylko w spółdzielniach, których członkami mogą być osoby prawne. W prowadzących działalność niezarobkową, zarząd ma być wieloosobowy. Dzięki temu skończy się jednowładztwo w niektórych spółdzielniach, zwłaszcza mieszkaniowych — wyjaśnia Henryk Cioch.

Sprawniejszy podział

Projekt zawiera też nowe rozwiązania odnoszące się do przekształceń, czyli połączenia kilku spółdzielni lub podziału jednej na kilka organizmów, a także co do likwidacji.

— O skutecznym połączeniu decydował będzie dzień połączenia bądź podziału. Jeśli chodzi o likwidację, to ograniczeniu ulegają kompetencje związku rewizyjnego. Będzie mógł on jedynie wystąpić z wnioskiem do sądu okręgowego o postawienie spółdzielni w stan likwidacji — dodaje Henryk Cioch.

Nowe mają być rozwiązania dotyczące postępowania z majątkiem pozostałym po zaspokojeniu należności likwidowanej spółdzielni. Majątek ten będzie podlegać podziałowi pomiędzy członków i byłych członków likwidowanej spółdzielni.

Projekt wprowadza także wiele zmian dotyczących funkcjonowania spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK), które — podobnie jak banki — udzielają kredytów mieszkaniowych.

— Celem zmian jest zapewnienie stabilności funkcjonowania SKOK, poprzez wzmocnienie nadzoru Kasy Krajowej w stosunku do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, a jednocześnie poddanie Kasy Krajowej nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego — wyjaśnia Henryk Cioch.

Proponowane regulacje rozszerzają także katalog usług świadczonych przez kasy m.in. o poręczenia i poręczenia wekslowe.

Losy prawa spółdzielczego

Pomimo wielu prób od lat nie udało się uchwalić nowoczesnego prawa spółdzielczego. Próby podejmowane przez parlament kończyły się

niepowodzeniem. W 1993 r.

projekt nowego prawa spół-

dzielczego zawetował Lech

Wałęsa, a w 2001 r. weto zgło-

sił Aleksander Kwaśniewski.

W 2005 r. prace nad nowym

prawem spółdzielczym (przy-

gotowanym z inicjatywy prezy-

denta Kwaśniewskiego), wła-

ściwie już zakończone, nie

zostały uwieńczone sukcesem z powodu upływu kadencji.

okiem eksperta

Dariusz Karbowniczak

Ober Haus Nieruchomości

Zmierzch

spółdzielczości

Nie sądzę, by ta ustawa miała bezpośredni wpływ na rynek mieszkaniowy, a tym bardziej na ceny mieszkań spółdzielczych. Na pewno usprawni działania spółdzielni, ułatwi podejmowanie decyzji i zmniejszy biurokrację. Obecnie spółdzielczość mieszkaniowa przeżywa zmierzch — spółdzielnie przegrywają w konkurencji z coraz prężniejszymi deweloperami. Liczba nowych inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez spółdzielnie dramatycznie spada. Ustawa może pomóc w reanimacji idei spółdzielczości mieszkaniowej, co nie oznacza, że tak się stanie.

Albert

Stawiszyński

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Albert Stawiszyński

Polecane