Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej

  • Komunikat partnera
opublikowano: 13-05-2019, 14:14

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 i § 8 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 693).
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • obywatelstwo,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem:
„Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej NIE OTWIERAĆ PRZED KONKURSEM”
na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, Biuro Obsługi Interesantów.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia 11 czerwca 2019 r., do godz. 15.30.
5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Prezydent Miasta
Marcin Bazylak

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu