Prezydent Miasta Lublin, informuje o wyłożeniu do wglądu operatu opisowo-kartograficznego

  • Materiał partnera
opublikowano: 08-03-2018, 16:58
aktualizacja: 08-03-2018, 17:04

Na podstawie przepisów art. 7d. pkt 1), art. 24a. ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101), oraz §2 ust. 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r., poz. 1034)

Prezydent Miasta Lublin, informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, przy ul. Wieniawskiej 14, VI piętro, pokój 622, w terminie od dnia 26 marca 2018 r. do dnia 16 kwietnia 2018 r., w godzinach od 8:00 do 15:00 zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Lublin na obszarze obrębu ewidencyjnego nr 9 – Dziesiąta II, arkusz: 1, 2, 4 (z wyłączeniem dz. nr 54/2), 5 i 6.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowokartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania wyjaśnić niezgodności ze stanem faktycznym a także wyeliminować ewentualne błędy i omyłki.

Upoważniony przez Prezydenta Miasta Lublin pracownik, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzygnie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, o czym poinformuje zgłaszającego uwagi.

 Po upływie terminu wyłożenia, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków m.Lublin.

Informację o tym Prezydent Miasta Lublin ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miasta Lublin.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu