Prezydent Miasta Lublin informuje: Wyciąg z ogłoszenia o III ustnym przetargu nieograniczonym

  • Materiał partnera
opublikowano: 03-09-2018, 13:37

Że na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie Prezydenta Miasta Lublin – Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1, na tablicy ogłoszeń w Wydziale Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin – ul. Wieniawska 14, VII piętro oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.lublin.eu w dniu 4 września 2018 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działki nr 20/4 oraz 20/7 o łącznej powierzchni 0,3521 ha (obr. 37 – Tatary, ark. 1) położonej w Lublinie przy ul. Turystycznej 2, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę wieczystą nr nr LU1I/00162105/7.

Przeznaczenie nieruchomości – sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – 2 900 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych 00/100). Bonifikata od ceny sprzedaży 50 % – zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2018, poz. 121). Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14, VII piętro, pokój 701.

Wysokość wadium: 290 000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 pok. 718, VII piętro, tel. 814662726, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu