Prezydent Miasta Lublin informuję: Wyciąg z ogłoszenia o ustnym przetargu nieograniczonym

Materiał partnera
opublikowano: 28-09-2017, 13:34
aktualizacja: 28-09-2017, 13:37

PREZYDENT MIASTA LUBLIN informuje, że na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie Prezydenta Miasta Lublin – Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1, na tablicy ogłoszeń w Wydziale Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin – ul. Wieniawska 14, VII piętro oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.lublin.eu w dniu 29 września 2017 roku zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 32/4 (obr. 36 – Śródmieście, ark. 1) o pow. 1,0075 ha, położonej w Lublinie przy ul. Spokojnej 10 {ul. Czechowskiej 12}, {ul. Gawareckich 1}, {ul. Lubomelskiej}, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00155377/2.

Przeznaczenie nieruchomości – sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – 14.900.000,00 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100) - zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wysokość wadium – 1.490.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, RATUSZ, Plac króla Władysława Łokietka 1, II piętro, sala nr 24. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, pok. 718, VII piętro, tel. 814662726, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu