Prezydent Miasta Oświęcim

  • Materiał partnera
opublikowano: 10-09-2018, 15:22

Ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Gospodarczej obejmującej: dz. 1730/3 pow.0,6756 ha, dz. 3127 pow.0,0348 ha, KR1E/00028712/0, dz. 1739/16 pow.0,0959 ha, KR1E/00052022/3 jed. ewid. miasto Oświęcim, obręb Dwory I, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 800.000,00 zł netto (słownie: osiemset tysięcy złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.

Wadium w pieniądzu wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i należy je wpłacić do dnia 14 listopada 2018 r. na rachunek bankowy Urzę- du Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek bankowy.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełły 23 oraz na tablicy przy ul. Dąbrowskiego, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim https://oswiecim.pl/urzad-miasta/ogloszenia/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 18, tel. 33 84 29 218. 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu