Czytasz dzięki

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Oświęcimiu

  • Komunikat partnera
opublikowano: 17-07-2019, 16:17

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Oświęcimiu przy ul. Legionów obejmujących działki: dz.1381/22 pow.0,0551ha KR1E/00030300/6, dz.1381/23 pow.0,0367ha KR1E/00050695/7, dz.1381/102 pow.0,1424ha, dz.1381/31 pow.0,0442ha KR1E/00038128/2, dz.1381/106 pow.0,1026ha, dz.1381/13 pow.0,0427ha, dz.1381/108 pow.0,0112ha, dz.1381/110 pow.0,1413ha, dz.1381/36 pow.0,1122ha, dz.1381/52 pow.0,0067ha, dz.1381/51 pow.0,0414ha, dz.1381/24 pow.0,0162ha KR1E/00029186/0, stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim oraz stanowiącego własność Gminy Miasto Oświęcim udziału 843/896 części dz.1381/104 pow.0,0447ha KR1E/00061574/3, jednostka ewidencyjna miasto Oświęcim obręb Oświęcim.

Księgi wieczyste dla przedmiotowych nieruchomości prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.200.000,00 zł netto (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych). Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz.2174 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 1 października 2019 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.

Wadium w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 24 września 2019 r. w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze - za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełły 23 oraz na tablicy przy ul. Dąbrowskiego, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim https://oswiecim.pl/urzad-miasta/ogloszenia/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 18, tel. 33 84 29 218.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane