Prezydent Miasta Oświęcim, ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

  • Materiał partnera
opublikowano: 21-02-2018, 15:51
aktualizacja: 21-02-2018, 15:55

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Powstańców Śląskich obejmującej działkę nr 1011/6 pow. 3100 m2 KR1E/00025565/3, miasto Oświęcim obręb Babice, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 800.000,00 zł netto (słownie: osiemset tysięcy złotych). Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

Wadium wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 19 kwietnia 2018 r. w pieniądzu (przelew) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełły 23 oraz na tablicy przy ul. Dąbrowskiego, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/?q=category/aktualnosci/ nieruchomosci

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 18, tel. 33 84 29 218. 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu