Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

  • Komunikat partnera
opublikowano: 27-09-2018, 15:56

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości obejmujących działki: 1150/78 pow. 1108 m2, 1150/112 pow. 1630 m2, 1150/114pow. 7213 m2 KR1E/00017198/0 jedn. ewid. miasto Oświęcim obręb Brzezinkaoraz 1905/6 pow. 1405 m2, 1905/7 pow. 540 m2 KR1E/00038128/2 jedn.ewid. miasto Oświęcim obręb Oświęcim, przy ul. St. Leszczyńskiej, stanowiące własność Gminy Miasto Oświęcim, dla których księgi wieczyste prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.250.000,00 zł netto (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz.121 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2018 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.

Wadium wynosi 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) i należy je wpłacić do dnia 28 listopada 2018 r. w pieniądzu (przelew) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 - za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełły 23 oraz na tablicy przy ul. Dąbrowskiego, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://oswiecim.pl/urzad-miasta/ogloszenia/.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 18, tel. 33 84 29 218.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu