Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntu położonego w Oświęcimiu w rejonie ul. Ostatni Etap obejmującego działkę 1886/12

  • Komunikat partnera
opublikowano: 20-09-2018, 16:00

Ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntu położonego w Oświęcimiu w rejonie ul. Ostatni Etap obejmującego działkę 1886/12 o pow.1,1059 ha jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Oświęcim stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, ujawnionej w księdze wieczystej KR1E/00065346/4 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.000.000,00 zł netto (słownie: jeden milion złotych).

Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz.1221 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.

Wadium w pieniądzu w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) należy wpłacić w terminie do dnia 21 listopada 2018 r. na rachunek bankowy nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 - za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na rachunek bankowy.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełły 23 oraz na tablicy przy ul. Dąbrowskiego, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim https://oswiecim.pl/urzad-miasta/ogloszenia/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 18, tel. 33 84 29 218. 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu