Prezydent Miasta Oświęcim wyciąg z ogłoszenia o przetargu

  • Komunikat partnera
opublikowano: 29-10-2019, 16:35

Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Oświęcimiu przy ul. Legionów obejmujących działki: dz. 1381/22 pow. 0,0551ha KR1E/00030300/6, dz. 1381/23 pow. 0,0367 ha KR1E/00050695/7, dz. 1381/102 pow. 0,1424 ha, dz. 1381/31 pow. 0,0442 ha KR1E/00038128/2, dz. 1381/106 pow. 0,1026 ha, dz. 1381/13 pow. 0,0427 ha, dz. 1381/108 pow. 0,0112 ha, dz. 1381/110 pow. 0,1413 ha, dz. 1381/36 pow. 0,1122 ha, dz. 1381/52 pow. 0,0067 ha, dz. 1381/51 pow. 0,0414 ha, dz. 1381/24 pow. 0,0162 ha KR1E/00029186/0, stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim oraz stanowiącego własność Gminy Miasto Oświęcim udziału 843/896 części dz. 1381/104 pow. 0,0447 ha KR1E/00061574/3, jednostka ewidencyjna miasto Oświęcim obręb Oświęcim.
Księgi wieczyste dla przedmiotowych nieruchomości prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.100.000,00 zł netto (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz.2174 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 sala nr 15.

Wadium w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 16 stycznia 2020 r. w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Zatorze – za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełły 23 oraz na tablicy przy ul. Dąbrowskiego, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim https://oswiecim.pl/urzad-miasta/ogloszenia/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 18, tel. 33 84 29 218.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu