Prezydent Miasta Radomska ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Radomska

  • Komunikat partnera
opublikowano: 10-07-2019, 14:14

Nieruchomość niezabudowana położona w Radomsku przy ulicy Geodetów w obrębie nr 36 o łącznej pow. 0,8349 ha, oznaczona numerami działek 300/17 i 300/19, objęta księgą wieczystą PT1R/00083682/6

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Wpisy w Dziale III KW nie dotyczą terenu w obrębie granic sprzedawanej nieruchomości.

Zgodnie z planem miejscowym nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Nieruchomość objęta jest statusem specjalnej strefy ekonomicznej.

Cena wywoławcza wynosi 415.000 zł. ( czterysta piętnaście tys. zł.)

Wadium wynosi 50.000 zł. ( pięćdziesiąt tys. zł.)

Do zaoferowanej ceny za nieruchomość, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Podstawa przeznaczenia do sprzedaży : Uchwała Nr VII/78/19 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 31.05.2019 r.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 20.09.2019r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, sala 105.

Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Miasta Radomska w: Getin Noble Bank S.A. nr 54 1560 0013 2039 6334 0000 0014, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.09.2019 r.

Ofertę przetargową, opisaną w regulaminie przetargu, należy złożyć do 17.09.2019r. (włącznie) do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Radomsku ul. Tysiąclecia 5 ( biuro podawcze – parter )

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska ( III Piętro ) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.radomsko.pl/bipkod/009/003 w zakładce BIP/Zamówienia publiczne i przetargi/ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości.

Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 305 tel. (44) 6854495.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest terminowa wpłata wadium, złożenie oferty w wymaganym terminie, zaakceptowanie warunków zawartych w regulaminie przetargu dostępnym w ww. Wydziale oraz na ww. stronie internetowej

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Prezydent Miasta Radomska zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu