Prezydent Miasta Radomsko

Komunikat partnera
opublikowano: 20-07-2017, 09:43
aktualizacja: 20-07-2017, 09:48

działając ma podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Radomsko

Nieruchomość niezabudowana położona w Radomsku w rejonie ulicy Geodetów w obrębie nr 36, oznaczona numerem działki 300/12 o pow. 2,5157 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta PT1R/00083682/6. Wpisane w Dziale III KW warunkowe roszczenie nie dotyczy terenu w granicach działki 300/12 obręb 36.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomsko w rejonie ulic: Unii Europejskiej, Odległej, do północnej granicy miasta i trasy A1 nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej – jednostka urbanistyczna 1P/U.

Cena wywoławcza wynosi 850.000 zł (osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Wadium wynosi 85.000 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Do zaoferowanej ceny za nieruchomość, która nie może być niższa od ceny wywoławczej, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Nr XXXIX/304/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 31.05.2017 r.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 28.09.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, sala 105.

Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Miasta Radomsko w: Getin Noble Bank S.A. Nr 54 1560 0013 2039 6334 0000 0014, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2017 r

Ofertę przetargową, opisaną w regulaminie przetargu, należy złożyć do dnia 25.09.2017 r. do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Radomsku ul. Tysiąclecia 5 /biuro podawcze – parter/

Ogłoszenie o przetargu i regulamin przetargu zostały podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomsko ( III piętro ). Ponadto na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.radomsko.pl/bipkod/009/003

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Radomsko pok. 305 tel. (44) 6854495.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Prezydent Miasta Radomsko zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Komunikaty / Prezydent Miasta Radomsko