Prezydent Miasta Radomsko, ogłasza pierwszy przetarg pisemny

Materiał partnera
opublikowano: 10-04-2018, 16:26
aktualizacja: 10-04-2018, 16:35

Prezydent Miasta Radomsko działając ma podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Radomsko

1. Nieruchomość niezabudowana położona w Radomsku przy ulicy Stolarzy w obrębie nr 36, oznaczona numerem działki 5/138 o pow. 0,4621 ha, ujawniona w księdze wieczystej PT1R/00056334/4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Wpisy w Dziale III KW nie dotyczą terenu w obrębie granic sprzedawanej nieruchomości.

Zgodnie z planem miejscowym nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Nieruchomość objęta jest statusem specjalnej strefy ekonomicznej.

Cena wywoławcza wynosi 266.500 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć tys. pięćset zł)

Wadium wynosi 50.000 zł. (pięćdziesiąt tys. zł)

Do zaoferowanej ceny za nieruchomość, która nie może być niższa od ceny wywoławczej, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Nr XLIX/412/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28.02.2018 r.

2. Nieruchomość niezabudowana położona w Radomsku przy ulicy Stolarzy w obrębie nr 36 o łącznej pow. 3,7000 ha, oznaczona numerami działek 5/139, 5/137, 5/145, ujawniona w księdze wieczystej PT1R/00056334/4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Wpisy w Dziale III KW nie dotyczą terenu w obrębie granic sprzedawanej nieruchomości.

Zgodnie z planem miejscowym nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Nieruchomość objęta jest statusem specjalnej strefy ekonomicznej.

Cena wywoławcza wynosi 2.109.000 zł (dwa miliony sto dziewięć tys. zł)

Wadium wynosi 400.000 zł. (czterysta tys. zł)

Do zaoferowanej ceny za nieruchomość, która nie może być niższa od ceny wywoławczej, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Nr XLIX/413/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28.02.2018 r.

Część jawna przetargów odbędzie się w dniu 19.06.2018r. o godz. 10:00 (dot. nieruchomości wym. w pkt 1) oraz o godz. 11:00 (dot. nieruchomości wym. w pkt 2) w siedzibie Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, sala 105.

Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Miasta Radomsko w: Getin Noble Bank S.A. nr 54 1560 0013 2039 6334 0000 0014, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2018 r.

Ofertę przetargową, opisaną w regulaminie przetargu, należy złożyć do 15.06.2018r. (włącznie) do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Radomsku ul. Tysiąclecia 5 (biuro podawcze – parter)

Ogłoszenie o przetargach zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomsko (III piętro) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.radomsko.pl/bipkod/009/003 w zakładce BIP/Zamówienia publiczne i przetargi/ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Radomsko pok. 305 tel. (44) 6854495.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest terminowa wpłata wadium, złożenie oferty w wymaganym terminie, zaakceptowanie warunków zawartych w regulaminie przetargu dostępnym w ww. Wydziale oraz na ww. stronie internetowej. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Prezydent Miasta Radomsko zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Komunikaty / Prezydent Miasta Radomsko, ogłasza pierwszy przetarg pisemny