Prezydent Miasta Zawiercie zawiadamia spadkobierców poprzednich właścicieli nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 23/1 (obecnie jest to część działki o nr ew. 44/7)

  • Materiał partnera
opublikowano: 13-08-2018, 14:17

Prezydent Miasta Zawiercie działając na podstawie art. 136 ust. 2 w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 935 z póżn. zm.) zawiadamia spadkobierców poprzednich właścicieli nieruchomo- ści oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 23/1 (obecnie jest to część działki o nr ew. 44/7), k. m. 58, obręb Zawiercie, tj. Pani Ireny Burakowskiej (c. Aleksandra i Marii) i Pani Stanisławy Burakowskiej (c. Aleksandra i Marii), że został powzięty zamiar przeznaczenia wywłaszczonej nieruchomości, na inny cel niż określony w decyzji wywłaszczeniowej.

Obecnie ww. nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i jest dla niej prowadzona księga wieczysta nr CZ1Z/00024400/0.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 136 ust. 3 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stosownie do przepisu art. 137, stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu.

Z wnioskiem o zwrot nieruchomości lub jej części należy wystąpić do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, który zawiadamia o tym właściwy organ. Warunkiem zwrotu nieruchomości jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę odszkodowania lub nieruchomości zamiennej.

W przypadku niezłożenia wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, uprawnienie do zwrotu nieruchomości lub jej części wygasa.

Wobec braku możliwości zawiadomienia spadkobierców poprzednich właścicieli, zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 na okres 3 miesię- cy, opublikowanie w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu – www.zawiercia.eu w zakładce Obwieszczenia oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.zawiercie.bip.net.pl.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu