Priorytety ESG na rynku finansowym obowiązują nie tylko banki

Materiał partnera: Provident
opublikowano: 21-10-2021, 13:07

Firmy pożyczkowe nie są bezpośrednio objęte wszystkimi regulacjami ESG, ale Provident Polska jako jedna z nielicznych firm pożyczkowych nie tylko działa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, lecz również publikuje raporty CSR zgodnie ze standardami GRI.

W czasie pandemii zmiany regulacyjne odbiły się na sektorze finansowym. Banki musiały działać w środowisku wyjątkowo niskich stóp procentowych, a na sektor pożyczkowy nałożono ograniczenia dotyczące wysokości kosztów pozaodsetkowych. To nie wszystkie zmiany.

W marcu 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Odpowiedzialne firmy będą musiały dostosować zarówno swoją działalność do wymogów ESG, jak i rzetelnie raportować o swoich inicjatywach, by budować i wzmacniać swoją wiarygodność na rynkach finansowych – mówi Agnieszka Kłos-Siddiqui, prezes Provident Polska.

– Sektor finansowy mocno odczuje skutki wprowadzania inicjatyw związanych z ESG, czyli dotyczących sfer ochrony środowiska, społecznych i zarządczych. Może to być zarówno ryzykiem, jak i szansą dla sektora, o czym wspomina firma konsultingowa KPMG w jednym ze swoich ostatnich raportów – mówi Agnieszka Kłos-Siddiqui, prezes Provident Polska.

Nowe obowiązki

Agnieszka Kłos-Siddiqui podkreśla, że ryzyko ESG może wpływać na wyniki finansowe i sytuację płynnościową instytucji finansowych czasem bezpośrednio, np. poprzez zniszczenie budynków na skutek nagłych zjawisk pogodowych, ale przede wszystkim pośrednio przez oddziaływanie na sytuację finansową klientów. Chodzi przede wszystkim o zakłócenia w produkcji i łańcuchach dostaw, zwiększone koszty działalności lub zmiany zachowania i preferencji konsumentów. Może się to przekładać się m.in. na wzrosty odpisów na oczekiwane straty kredytowe banku.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego – EBA chce nałożyć na instytucje finansowe obowiązek badania wpływu skutków udzielenia kredytu na środowisko, raportowanie i ujawnianie czynników ESG, „zielone” stress testy oraz uwzględnianie ryzyk ESG w systemie zarządzania ryzykiem instytucji na każdym poziomie.

– Zrównoważony rozwój staje się więc kwestią ekonomiczną, która może stanowić o być albo nie być danej firmy. Dlatego instytucje finansowe powinny jak najszybciej włączyć ryzyko ESG do swoich systemów zarządzania ryzykiem i traktować je jako tak samo istotne, jak wyróżniane dotychczas tradycyjne rodzaje ryzyka finansowego i niefinansowego – podkreśla Agnieszka Kłos-Siddiqui.

Przewaga konkurencyjna

Provident zwraca uwagę, że dostrzegają to również konsumenci. Podczas badania Barometr Providenta aż 70 proc. respondentów stwierdziło, że przedsiębiorstwa powinny się angażować w tematy ekologiczne. Wzrost świadomości ekologicznej sprawia, że takie postawy są oczekiwane nie tylko od firm, których działalność bezpośrednio wpływa na środowisko.

– Każda firma, niezależnie od branży, musi w swojej strategii zrównoważonego rozwoju odnieść się do kwestii środowiskowych. W Providencie zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego od lat angażujemy się w projekty ekologiczne, choć obszar naszej działalności nie jest bezpośrednio związany ze środowiskiem naturalnym – mówi prezes Providenta.

Projekty ekologiczne realizowane są w Providencie od lat poprzez program wolontariacki Tak! Pomagam.

– Są to inicjatywy zgłaszane przez naszych pracowników i doradców, realizowane przy wsparciu organizacyjnym i finansowym Providenta. Jednym z takich projektów była np. akcja sprzątania Wisły, podczas której zebraliśmy 9 tys. litrów śmieci. Nasze działania prośrodowiskowe nie ograniczają się jednak tylko do wolontariatu. Przykładem są choćby warsztaty less waste dla pracowników lub współpraca ze start-upem społecznym Dotlenieni.org, której efektem będzie posadzenie ośmiu hektarów lasu na Warmii – przypomina Agnieszka Kłos-Siddiqui.

Provident dba o środowisko także w codziennej pracy, ograniczając zużycie surowców i produkcję odpadów, oszczędzając energię, a także wybierając sprawdzonych i odpowiedzialnych dostawców.

– Wizyty doradców klienta w domach to nasza przewaga konkurencyjna i filar hybrydowego modelu biznesowego. Wiążą się one jednak z dojazdami, a z uwagi na duże odległości do pokonania odbywają się najczęściej samochodem. Dlatego stworzyliśmy specjalną Procedurę Samochodową, która zakłada maksymalne ograniczanie liczby kilometrów i spalanego paliwa. Wiążemy to też z działaniami edukacyjnymi – uczymy doradców planowania najlepszych tras oraz ekonomicznego sposobu jazdy – dodaje prezes Providenta.

Provident kładzie również duży nacisk na etyczną stronę biznesu – angażuje się więc w inicjatywy wspierające edukację finansową Polaków. Wszystkie kampanie reklamowe uzyskują akceptację Rady Etyki Reklamy przed ich emisją w mediach.

ESG to nie tylko środowisko

W coraz częściej poruszanej tematyce zagadnień ESG, najwięcej mówi się o czynnikach środowiskowych. Wynika to przede wszystkim z publikowanych aktów prawnych z zakresu ESG, które dotykają właśnie litery „E”. Nie należy jednak zapominać o zagadnieniach społecznych i ładzie korporacyjnym. Komisja Europejska prowadzi prace nad opracowaniem regulacji prawnych, w tym odpowiednika aktualnej taksonomii środowiskowej, także w obszarze czynników społecznych.

– Rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem nakłada na instytucje finansowe obowiązek publikowania wskaźników z obszaru ESG dotyczących ich portfeli inwestycyjnych, aby pokazać, czy wspierane przez nich projekty nie mają negatywnego wpływu na środowisko, nie wspierają łamania praw człowieka czy nierówności płciowych – podkreśla Agnieszka Kłos-Siddiqui.

Provident już dba o to, aby wszystkie jego działania spełniały najwyższe standardy ładu korporacyjnego, a także brały pod uwagę kwestie społeczne.

– Pracownicy są naszym największym kapitałem, a ich bezpieczeństwo i komfort pracy są priorytetem dla firmy. Dlatego m.in. spełniamy najbardziej aktualny standard ISO 45001, który określa wymagania dotyczące efektywnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Celem są redukcja wypadków i chorób zawodowych, a także promowanie i ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego – dodaje Agnieszka Kłos-Siddiqui.

To pozwala na identyfikowanie zagrożeń, zmniejszanie liczby wypadków przy pracy i ich następstw, angażowanie i motywowanie pracowników oraz potwierdzanie zgodności z wymaganiami klientów i dostawców.

– Pracownicy potrzebują ze strony pracodawców zaufania, jasno określonych celów i obowiązków, a także możliwości uczenia się i rozwoju. Oczekują większego emocjonalnego zaangażowania w pracę. Chcą też odpowiedniego środowiska pracy, które zapewni im elastyczność w osiąganiu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym – tłumaczy Agnieszka Kłos-Siddiqui.

Firma przyłączyła się więc do kampanii „Zrozum. Poczuj. Działaj!”, zorganizowanej przez Pracodawców RP, aby nagłaśniać konieczność dbania o zdrowie psychiczne i dobrostan w miejscu pracy. Akces do tej inicjatywy to konsekwencja długofalowych działań firmy podejmowanych w trosce o swoich pracowników.

– Jednocześnie nieustannie staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom pracowników w miejscu pracy. Powrót do biura po całym roku pracy zdalnej będzie z pewnością wyzwaniem, chcemy więc umożliwić pracownikom łączenie pracy zdalnej z pracą w biurze. Będzie to wymagać zmian organizacyjnych i samej przestrzeni biurowej. Chcielibyśmy jakąś cząstkę klimatu domowego przenieść do biura i stworzyć warunki do efektywnej, kreatywnej pracy, ale też do budowania i utrzymywania relacji między pracownikami – mówi prezes Providenta.

Standardy dla zielonych inwestycji

Na pytanie, czy ESG to przykry compliance, czy szansa na rozwój branży, Agnieszka Kłos-Siddiqui odpowiada, że ESG będzie na pewno coraz mocniej odciskać swoje pozytywne piętno na działaniach firm. Zwłaszcza że jednym z celów jest uniknięcie „greenwashingu”, czyli pozornego zaangażowania korporacji w cele środowiskowe.

– Globalna agencja ratingowa S&P podkreśliła w komunikacie, że ujednolicenie raportowania ESG może zwiększyć zaufanie wśród inwestorów co do rzeczywistych intencji i działań korporacji w sferze odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu. Jest to tym istotniejsze, że przewidywana globalna wartość emisji zielonych instrumentów finansowych ma w tym roku sięgnąć 1 bln dolarów – to pięć razy więcej niż w 2018 r. – wylicza prezes Providenta.

– Co więcej, UE i Chiny pracują nad ujednoliceniem taksonomii, która pozwoli wprowadzić jednolite standardy dla zielonych inwestycji i stosownego zaangażowania rynków finansowych. Odpowiedzialne firmy będą więc musiały dostosować zarówno swoją działalność do wymogów ESG, jak i rzetelnie raportować o swoich inicjatywach, by budować i wzmacniać swoją wiarygodność na rynkach finansowych – podsumowuje Agnieszka Kłos-Siddiqui.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane