Czytasz dzięki

Procedura zmiany sprzedawcy - do nowelizacji

Małgorzata Węgrzyn-Wysocka
opublikowano: 26-11-2009, 00:00

Od ponad dwóch lat odbiorcy energii elektrycznej mogą zmienić jej sprzedawcę. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki do 30 maja 2009 r. zrobiło to ponad 1300 odbiorców. Tymczasem w Niemczech w 2008 r. skorzystało z takiego prawa 2,1 mln gospodarstw domowych (w 2007 r. –"tylko" 1,35 mln). Również na rynku gazu przykład zza zachodniej granicy imponuje — w 2007 r. sprzedawcę zmieniło tam 100 719 odbiorców, a w 2008 r. aż 353 460. Co więcej, każdy z nich miał do wyboru w swojej miejscowości średnio 12 oferentów. Brak danych z Polski o zmianie sprzedawcy paliw gazowych w tym samym okresie, ale z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że liczba ta jest bliska zeru.

Powinno to niepokoić, bo przyjmuje się, że liczba zmian sprzedawcy odzwierciedla stopień liberalizacji rynku energii elektrycznej i gazu. Przyczyn małej ich liczby w Polsce jest wiele. Jedną z nich jest niedostateczna regulacja ustawowa. Mankamenty rozwiązań prawnych dostrzegł ustawodawca, uwzględniając w planowanej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne (druk sejmowy nr 2176) postulaty usprawnienia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych lub energii poprzez zagwarantowanie przejrzystej, jednolitej, krótkiej i jak najmniej uciążliwej dla odbiorcy procedury (art. 4j, ust. 3-5). Sprzedawcy mają też mieć obowiązek sporządzania i publikowania na stronach internetowych oraz udostępniania do publicznego wglądu swoich ofert. Najistotniejsze jest włączenie tych rozwiązań do ustawy, co zagwarantuje obowiązek ich powszechnego stosowania.

Planowane zmiany są rewolucyjne, a co najmniej długo oczekiwane. Obecnie bowiem procedurę zmiany sprzedawcy opracowuje i wdraża operator systemu dystrybucyjnego i jest ona uwzględniana w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej — w części zatwierdzanej przez prezesa URE. Mankamentem jest bezwład decyzyjny prezesa URE, którego kompetencja ogranicza się do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia instrukcji. Prowadzi to nierzadko do wprowadzania do instrukcji zapisów, które komplikują zmianę sprzedawcy. Zmiana prawa wykluczy też możliwość uchylania się przedsiębiorstw sieciowych, nie będących operatorami, od procedur zmiany sprzedawcy, co dotąd było częste. Odbiorca końcowy, wypowiadając umowę, nie będzie także ponosił z tego tytułu dodatkowych kosztów.

Proponowane rozwiązania powinny przyczynić się do poprawy warunków zmiany sprzedawcy i do liberalizacji rynku. Z doświadczeń naszej kancelarii wynika, że wielu odbiorców przemysłowych odstręczały od zmiany sprzedawcy niejasne przepisy. Po nowelizacji już tak być nie powinno.

Specjalizacja: funkcjonowanie rynku energetycznego, prawo energetyczne, obsługa inwestycji infrastrukturalnych, w tym w trybie PPP, przekształcenia własnościowe.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Małgorzata Węgrzyn-Wysocka

Polecane