Produkcja znów wzrosła, i to szybciej niż w lutym

Marek Matusiak
26-04-2000, 00:00

Produkcja znów wzrosła, i to szybciej niż w lutym

W PRZEMYŚLE LEPIEJ NIŻ W BUDOWNICTWIE: Podczas gdy po trzech pierwszych miesiącach roku produkcja budownictwa jest o 4,3 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, produkcja przemysłu wzrosła aż o 10,7 proc.

Według wstępnych danych GUS, dotyczących sytuacji w przemyśle i budownictwie, marzec był drugim kolejnym miesiącem przyspieszonego rozwoju gospodarczego. Warto wspomnieć, iż podobny bilans stycznia był mało optymistyczny — wprawdzie produkcja była wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, ale w stosunku do grudnia 1999 roku spadła prawie o jedną piątą. Na tym tle marcowe wyniki wydają się tym bardziej optymistyczne.

W MARCU produkcja sprzedana przemysłu, po wyeliminowaniu wpływu zmian cen, była — w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób — o 11,5 proc. wyższa w porównaniu z lutym br. i o 6,8 proc. większa niż w marcu ubiegłego roku. Mowa, rzecz jasna, o wskaźniku ogólnoprzemysłowym. Wyższa od ogólnej, bo wynosząca 13,4 proc. w stosunku do lutego, była dynamika produkcji sprzedanej w przetwórstwie przemysłowym, niższa — w górnictwie i kopalnictwie, gdzie osiągnięto przyrost 10,3 proc., zaś wyraźnie niższa w sektorze wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę, gdzie spadła o 1,7 proc. W sumie po trzech miesiącach produkcja jest wyższa o 10,7 proc.

W STOSUNKU do sytuacji w analogicznym miesiącu ubiegłego roku wzrost produkcji sprzedanej przemysłu odnotowano w 22 — spośród 29 — działach przemysłu. Największy — w produkcji pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep — o 26,3 proc., koksu i przetworów ropy naftowej — o 26,1 proc. metali — o 21,1 proc., maszyn biurowych i komputerów — o 20,3 proc. Spośród siedmiu działów przemysłu, gdzie nastąpił spadek produkcji, największy miał miejsce w produkcji tzw. pozostałego sprzętu transportowego — o 30,1 proc., skór wyprawionych i wyrobów z tych skór — 7,5 proc., artykułów spożywczych i napojów — o 6,5 proc. oraz odzieży i wyrobów futrzarskich — o 4,9 proc.

TYMCZASEM produkcja budowlano- -montażowa — tym razem tradycyjnie już liczona w cenach stałych — obejmująca roboty inwestycyjno-modernizacyjne i remontowo-konserwacyjne, była, według wstępnych danych GUS, w marcu wyższa o 17,7 proc. niż w lutym i o 4,3 proc. wyższa w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Wyższy niż w lutym poziom zrealizowanych robót osiągnęły wszystkie grupy przedsiębiorstw, z wyjątkiem przygotowujących teren pod budowę, gdzie odnotowano nieznaczny spadek (o 0,7 proc.)

NATOMIAST w porównaniu z marcem ubiegłego roku odnotowano wzrost produkcji w jednostkach zajmujących się głównie przygotowaniem terenu pod budowę — aż o 54,0 proc. oraz wznoszeniem budowli, inżynierią lądową i wodną — o 6,1 proc. W przedsiębiorstwach zakładających instalacje budowlane produkcja zmniejszyła się o 3,8 proc., a w wykonujących budowlane prace wykończeniowe — o 12,2 proc.

GENERALNIE w budownictwie sytuacja po trzech pierwszych miesiącach roku jest nieco mniej stabilna niż w przemyśle. Jej poziom w tym okresie był wyższy o 4,3 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Szczególnie optymistyczny jest nadal wysoki wzrost produkcji przedsiębiorstw przygotowujących tereny pod budowę, bowiem jest to zapowiedź wyraźnego wzrostu zapotrzebowania na budownictwo, a tym samym większej aktywizacji tego sektora gospodarki. Nie można jednak nie wspomnieć, iż oba te wskaźniki były znacznie lepsze w lutym — w relacji do lutego 1999 roku produkcja była wyższa o 6,8 proc., zaś tych specjalistycznych przedsiębiorstw o 94,4 proc.

Z PERSPEKTYWY JEDNAK pierwszego kwartału tego roku wyraźnie widać, że polska gospodarka nadal się rozwija — choć może w tempie nieco wolniejszym niż oczekiwano. Mimo to analitycy już dziś są w zasadzie zgodni, że przy utrzymaniu dotychczasowej dynamiki tegoroczna produkcja sprzedana przemysłu może wzrosnąć nawet znacznie ponad 15 proc. w stosunku do ubiegłorocznej. A przecież dynamika ta może być wyższa!

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marek Matusiak

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Surowce / Produkcja znów wzrosła, i to szybciej niż w lutym