Czytasz dzięki

PROGRAM EFNI 2018

opublikowano: 21-09-2018, 15:23

NOWY GLOBALNY PORZĄDEK CZY NOWY GLOBALNY BAŁAGAN? Świat w nowej wersji: wizja i odpowiedzialność

Dzień 1
Środa, 26 września

16.00 – 17.15
Przedpremierowy pokaz filmu Ewy Ewart pt. „Klątwa Obfitości”
Partner: UN Global Compact Poland

17:30 – 19:00
Przed szczytem COP24 w Katowicach
Okrągły stół poświęcony roli biznesu we wdrażaniu decyzji COP
Partnerzy: UNEP/GRID-Warsaw, UN Global Compact Polska, Grupa Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Deloitte
Partner instytucjonalny: Fundusze norweskie i EOG 2014-2021

 • Jakie są główne wyzwania i szanse dla biznesu europejskiego w świetle Porozumienia Paryskiego, dla polityk klimatycznych i handlowych innych krajów oraz celów klimatycznych EU 2050?
 • Czy Europa jest dziś bliższa znalezienia punktu równowagi w trójkącie konkurencyjność – cele klimatyczne – bezpieczeństwo dostaw? Czy poruszamy się we właściwym kierunku?
 • Pod jakimi warunkami UE powinna zwiększyć swoje cele klimatyczne?
 • Jakie szanse i wyzwania wynikają z przełomów technologicznych, digitalizacji procesów oraz umiejętności i zasobów pracy w UE?
 • Jakie inteligentne regulacje są potrzebne ze strony sektora publicznego, by zmaksymalizować korzyści ekonomiczne, społeczne i ekologiczne z budowy gospodarki niskowęglowej?

Wśród uczestników m.in.:

1. Leon de Graaf, ekspert ds. klimatu w Departamencie Spraw Przemysłowych, BusinessEurope
2. Bernd Dittmann, członek Grupy Pracodawców EKES-u
3. Jan Dusík, dyrektor UNEP na Europę
4. Ewa Ewart, producentka, reżyserka i dziennikarka
5. Maciej Krzyczkowski, Public Affairs Coordinator, IKEA Retail
6. Gabriela Lenartowicz, posłanka na Sejm RP
7. Bogusława Matuszewska, prezes zarządu Learning Systems Poland S.A.
8. Julia Patorska, lider zespołu ds. analiz ekonomicznych, Deloitte Polska
9. Karolina Wadowska, członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
10. Paweł Wideł, dyrektor ds. kontaktów z rządem w Opel Poland, prezes zarządu Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych
11. Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny Global Compact w Polsce Prowadzenie: Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Daria Kulczycka, dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan

Unia zjednoczona czy Europa narodów. Jak pogodzić państwa, zreformować rynek pracy i odzyskać zaufanie obywateli?
Okrągły stół ambasadorów
Partner merytoryczny: In.Europa

 • Jak wytłumaczyć politykę europejską obywatelom Unii?
 • Co zrobić, by odebrać Internet eurosceptykom?
 • Czy państwom członkowskim uda się osiągnąć kompromis migracyjny?
 • Co spór wokół pakietu mobilności mówi o podziałach we wspólnocie?
 • Jak będą wyglądać nowe wieloletnie ramy finansowe?
 • Czy wiązanie przestrzegania praworządności z unijnymi funduszami nasili eurosceptycyzm?

Paneliści:
1. Werner Almhofer, Ambasador Austrii w Polsce
2. Alessandro De Pedys, Ambasador Włoch w Polsce
3. Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce
4. Ole Egberg Mikkelsen, Ambasador Danii W Polsce
5. Olav Myklebust, Ambasador Norwegii w Polsce
6. Rolf Nikel, Ambasador Niemiec w Polsce
7. Juha Ottman, Ambasador Finlandii w Polsce
8. Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
9. Jason Rheinberg, zastępca szefa misji w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie
Prowadzenie: Anna Radwan, Prezes In.Europa

Europa Środkowa 2025
Dyskusja dotycząca scenariuszy dla regionu
Partner: Fundacja ResPublica
Joerg Forbrig, ekspert German Marshall Fund of the U.S.
Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight, prezes Fundacji ResPublica
moderator: Marcin Bużański, przewodniczący - globalny Lider.PL, doradca Warsaw Security Forum

20:00 – 23:00
Gala otwarcia EFNI

Powitanie gospodarzy
Henryka Bochniarz, wiceprezydent BusinessEurope, prezydent Konfederacji Lewiatan
Pierre Gattaz, prezydent BusinessEurope
Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego
Jacek Karnowski, prezydent Sopotu

Wystąpienie gościa specjalnego

Dani Rodrik, Harvard University
Wystąpienie specjalne: „Jak pogodzić ostatnie trendy w obszarze technologii i globalizacji z włączeniem społecznym?” Dani Rodrik jest profesorem Fundacji Forda w dziedzinie międzynarodowej ekonomii politycznej na Uniwersytecie Harvarda. Jest autorem wielu publikacji na tematy związane z rozwojem gospodarczym, ekonomią międzynarodową i ekonomią polityczną. Jego obecne badania koncentrują się na ekonomii politycznej liberalnych demokracji i wzroście gospodarczym w krajach rozwijających się.
Jest laureatem Nagrody im. Alberta O. Hirschmana Rady Nauk Społecznych i Nagrody Leontiefa za poszerzanie granic myśli ekonomicznej. Profesor Rodrik jest obecnie prezydentem elektem Międzynarodowego Stowarzyszenia Gospodarczego (International Economic Association). Jego najnowsza książka nosi tytuł „Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy” (2017). Jest także autorem „Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science” (2015), „The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy” (2011) i „One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions and Economic Growth” (2007).

 

Dzień 2
Czwartek, 27 września

9:00 – 10:30
Sztuczna inteligencja – niekontrolowana swoboda czy sterowalny porządek rozwoju?
Partner: ORANGE

 • Czy państwa lub organizacje międzynarodowe powinny regulować rozwojem i wykorzystywaniem sztucznej inteligencji?
 • Jak nie zahamować rozwoju technologii, ułatwić rozwój biznesu i ochronić społeczeństwa przed zagrożeniami?
 • Jak tworzyć algorytmy, na których opiera się AI, by były bezstronne, niedyskryminujące?
 • Co powinna zawierać kompleksowa europejska i krajowa strategia rozwoju sztucznej inteligencji?
 • Czy powstanie unijna agencja ds. sztucznej inteligencji i robotyki?
 • Czy inteligentne roboty będą miały osobowość prawną?
 • Jakimi sposobami zachęcić społeczeństwo do tego by aktywnie wpływało na funkcjonowanie sztucznej inteligencji?

Paneliści:
1. Michał Boni, europoseł
2. Włodzisław Duch, profesor na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
3. Mariusz Gaca, wiceprezes zarządu ds. rynku konsumenckiego, Orange
4. Aleksandra Musielak, ekspertka w departamencie prawnym Konfederacji Lewiatan
5. Karol Okoński, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
6. Paweł Świeboda, wicedyrektor Europejskiego Ośrodka Strategii Politycznej, EPSC Prowadzenie: Konrad Sadurski, zastępca redaktora naczelnego Forbes

Strefa euro: w lepszej kondycji i wciąż atrakcyjna?
Debata ekonomistów
Partner: Polska Rada Biznesu

1. Wojciech Kostrzewa, Polska Rada Biznesu, Rada Dyrektorów Stadler Rail, prezes ITI Advisors
2. Thomas Mayer, ekspert w Centrum Studiów nad Finansami, Frankfurt nad Menem
3. Carlos E. Piñerúa, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie
4. Dariusz Rosati, poseł do Parlamentu Europejskiego
Prowadzenie: Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu

Klient – technologia – rynek, czyli o tym, jak zmieni się rynek handlu
Partnerzy: POHiD, Polityka Insight

 • Czy rynek handlu nadąży za e-klientem? Jakie wyzywania stoją przed klientem, by wpisać się w zmiany handlu?
 • Co będziemy kupować? Co będzie nam sprzedawane?
 • Jak się będzie sprzedawać? Jak my będziemy kupować?
 • Jak będziemy za to płacić? I jak firmy będą zarządzać płatnościami?

Paneliści:
1. Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji
2. Michał Przybysz, dyrektor ds. e-commerce i customer experience w IKEA
3. Karol Sadaj, Country Manager Revolut
4. Barbara Żbik, Chief Marketing Officer w IndaHash
Prowadzenie: Andrzej Bobiński, dyrektor ds. nowych projektów, Polityka Insight

Kobiety przyszłością gospodarki światowej – innowacje, różnorodność, przywództwo
Partner merytoryczny: Kongres Kobiet
Partner instytucjonalny: Fundusze norweskie i EOG 2014-2021

 • Wzrost udziału kobiet w światowej gospodarce – czy to chwilowa moda, czy trwała zmiana wynikająca z rachunku korzyści i strat?
 • Czy kobiety potrzebują wsparcia? Instytucjonalne rozwiązania versus praktyka firm
 • Nowoczesne technologie wyzwaniem czy szansą dla kobiet?
 • Czy konsument przyszłości jest kobietą?
 • Czy i kiedy mężczyźni zmienią sposób myślenia?
 • Czym jest nowe przywództwo kobiet? Jak jest realizowane?

Paneliści:
1. Dominika Bettman, prezes Siemens Polska
2. Małgorzata Fuszara, socjolożka, była pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania
3. Ingebjørg Harto, Konfederacja Norweskich Przedsiębiorców – NHO
4. Joanna Mosiej Sitek, wydawca „Wysokich Obcasów”, „Wysokich Obcasów Extra” i „Gazety Wyborczej”
5. Tess Mateo, Senior Advisor w AQAL Capital
Prowadzenie: Dorota Warakomska, dziennikarka, publicystka, prezes Kongresu Kobiet

9.45 – 10.30
Polski lobbing w Brukseli – jak zniwelować przepaść pomiędzy nowymi i starymi członkami UE?

 • Czy polskie firmy boją się Brukseli?
 • Czy obecność w Brukseli to wyrzucanie pieniędzy, czy inwestycja?
 • Czy można skutecznie wpływać na unijny proces decyzyjny z kraju?
 • Czego możemy się nauczyć od starych państw członkowskich?
 • Jak powinniśmy się przygotować do przyszłorocznych wyborów europejskich?

Paneliści:
1. Andrzej Tomasz Celiński, członek gabinetu komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług
2. Kinga Grafa, dyrektor biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli
3. Beata Krawiec, asystentka posła do Parlamentu Europejskiego
4. Grzegorz Radziejewski, członek gabinetu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Jyrkiego Katainena
Prowadzenie: Małgorzata Molęda-Zdziech, dyrektor Biura Promocji Nauki PolSCA

11:00 – 12:30
W obliczu wielkich zmian: Europa w poszukiwaniu swojego miejsca
Debata nt. przyszłości Unii Europejskiej z udziałem byłych premierów
Ostatnia dekada przyniosła poważne zmiany społeczne i gospodarcze. Światowy porządek, który znaliśmy i byliśmy przyzwyczajeni, wkrótce zniknie. To normalne, że jesteśmy przywiązani do znanego nam świata wartości, ale nie możemy odrzucić lub zaniedbać zmiany. Musimy przyjąć tę nową rzeczywistość i przekształcić ją na naszą korzyść.

 • Czy nowy porządek będzie oparty na wartościach i ideałach, czy głównie na zainteresowaniach i postrzeganiu popularnych nastrojów?
 • Czy projekt europejski musi się zasadniczo zmienić?
 • Co będzie raison d'être integracji europejskiej?
 • Czy UE nadal będzie inspiracją dla jej obywateli, dla innych Europejczyków i narodów w naszym sąsiedztwie i poza nim?
 • Pytania wprowadzające: Magdalena Środa, profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Paneliści:
1. Jyrki Katainen, były premier Finlandii, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz UE ds. zatrudnienia, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności
2. Ivanna Klympush-Tsintsadze, wicepremier Ukrainy
3. Enrico Letta, były premier Włoch
4. Herman Van Rompuy, były premier Belgii, były przewodniczący Rady Europejskiej Prowadzenie: Jerzy Buzek, były premier Polski, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski

12:45 – 13:45
Wystąpienia gości specjalnych
Prowadzenie: Dorota Warakomska, dziennikarka, publicystka, prezeska Kongresu Kobiet

Najważniejsze globalne megatrendy i ich wpływ na biznes, kulturę i społeczeństwo
Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz UE ds. zatrudnienia, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności

Europa pracująca: czas na rEUnesans
Luca Jahier, przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Zrównoważony rozwój i polityka niskoemisyjna - wyzwanie czy szansa dla firm?
Jan Dusík, dyrektor UNEP na Europę
Partner instytucjonalny: Fundusze norweskie i EOG 2014-2021

15:15 – 16:45
Mądre zarządzanie talentami. Konkurencyjność regionów a polityka migracyjna
Partnerzy: Adecco Polska, Agencja Rozwoju Pomorza, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 • Jak migracje i różnorodność wpływają na innowacyjność i rozwój gospodarczy?
 • Jak się przygotować na wielokulturowość? Prognozy demograficzne dla świata, Europy i Polski
 • Drenaż mózgów: czy Polska jest zagrożeniem dla swoich wschodnich sąsiadów, zwłaszcza Ukrainy?
 • Jaka jest recepta na utrzymanie talentów? Co decyduje o osiedleniu się w kraju lub regionie?

Paneliści:
1. Marcus Andersson, prezes zarządu Future Place Leadership
2. Anna Brussa, dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (TBC)
3. Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego
4. Jacek Męcina, doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan
5. Tsewang Namgyal, Ambasador Indii w Polsce (TBC)
6. Anna Wicha, dyrektor generalna Adecco Poland
Prowadzenie: Patryk Słowik, dziennikarz, Dziennik Gazeta Prawna

Mobilność w erze cyfrowej
Partner: Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych
Partner instytucjonalny: Fundusze norweskie i EOG 2014-2021

 • Witamy w erze rewolucyjnych zmian w mobilności. Koncepcja: Elektryczny / Autonomiczny / Współdzielony / Połączony
 • Wizja samochodu przyszłości: co się zmieni, jak i kiedy?
 • Co rewolucja w mobilności oznacza dla zakładów produkcyjnych w Polsce i w Europie?
 • Model biznesowy oparty na współpracy, a nie konkurencji
 • Mobilność jako usługa – przyszłość współpracy przemysłu motoryzacyjnego i branży technologii ICT
 • Czy Polska może z sukcesem uczestniczyć w elektro-rewolucji?
 • Własność czy mobilność? Czego od samochodu oczekuje młode pokolenie?

Paneliści:
1. Krystyna Boczkowska, prezes zarządu Robert Bosch Polska
2. Katarzyna Byczkowska, prezes zarządu BASF Polska
3. Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton
4. Marcin Korolec, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, były minister środowiska
5. Monika Wilk, prezes Koła Naukowego Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Prowadzenie: Paweł Wideł, dyrektor ds. kontaktów z rządem w Opel Poland, prezes zarządu Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych


Europejski model społeczny – czy stać nas na jego utrzymanie w zglobalizowanym świecie?
Partner: Grupa Pracodawców, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 • Czy decydenci w wystarczającym stopniu dostrzegają związek pomiędzy konkurencyjnością a długofalową wydajnością modelu społecznego?
 • Jak tworzyć skuteczniejsze powiązania między polityką gospodarczą, polityką zatrudnienia i polityką społeczną?
 • Jak zmierzyć się z wyzwaniami i szybkimi zmianami w świecie pracy i rynków pracy? Jakich reform potrzebujemy? Jak promować otwarte podejście do zmiany?
 • Czy istniejące zasoby są wykorzystywane w najbardziej efektywny sposób?
 • Czy innowacyjne rozwiązania w polityce społecznej to największe wyzwanie, przed jakim stoi Europa?

Wprowadzenie: Jacek Krawczyk, Przewodniczący Grupy Pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym

Paneliści:
1. Markus Beyrer, dyrektor generalny BusinessEurope
2. Katarzyna Gardapkhadze, pierwsza zastępczyni dyrektora Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, OBWE
3. Dorota Gardias. przewodnicząca Forum Związków Zawodowych
4. Hans-Peter Klös, kierownik Działu Badań, Koloński Instytut Badań Ekonomicznych, IW
5. Maciej Witucki, prezes zarządu Work Service S.A.
Podsumowanie: Jacek Krawczyk, Przewodniczący Grupy Pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym
Prowadzenie: Maciej Zakrocki, TOK FM


Czy nowa polityka przemysłowa wzmocni Unię Europejską?
Partner: Związek Pracodawców Firm Produkcyjnych
Partnerzy wspierający: Velux, Procter and Gamble
Partner merytoryczny: European Policy Centre
Partner instytucjonalny: Fundusze norweskie i EOG 2014-2021

 • W jaki sposób nowa cyfrowa technologia przemysłowa, znana jako Przemysł 4.0, zmienia krajobraz przemysłowy Europy?
 • Jak Przemysł 4.0 wpływa na zdolność przedsiębiorstw europejskich do konkurowania na światowych rynkach?
 • Jak rozwijać Przemysł 4.0 w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska, z uwzględnieniem takich kwestii jak zmiany klimatyczne, degradacja środowiska i gospodarka obiegowa?
 • W jaki sposób Unia Europejska może czerpać korzyści z technologii dużych zbiorów danych przy jednoczesnym zachowaniu ochrony danych?
 • Jaki wpływ na zatrudnienie w przemyśle będą miały rozwój technologiczny i globalizacja? Jakie nowe umiejętności są potrzebne?
 • W jaki sposób zapewnić bardziej równomierną dystrybucję korzyści płynących z globalizacji i postępu technologicznego w naszych społeczeństwach?
 • Co należy zrobić i na jakim szczeblu – unijnym czy krajowym – aby opracować dalekowzroczną politykę przemysłową stanowiącą odpowiedź na podwójne wyzwanie: zmiany technologiczne i globalizację? Jaką rolę odegra w tym przemysł?
 • Jakie znaczenie ma skuteczne włączenie nowej strategii przemysłowej UE do innych aspektów unijnej polityki?
 • Czy inwestycje w badania i innowacje, a tym samym przejście na Przemysł 4.0, znajdą odpowiednie wsparcie w następnym budżecie UE na lata 2021–2027?


Paneliści:
1. Dominika Bettman, prezes Siemens Polska
2. Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska
3. Małgorzata Wadzińska, wiceprezes Związku Pracodawców Firm Produkcyjnych
4. Stefan Wysocki, dyrektor fabryki Gillette, Procter and Gamble DS Polska
5. Fabian Zuleeg, dyrektor generalny i główny ekonomista European Policy Centre, EPC
Prowadzenie: Dariusz Prosiecki, dziennikarz TVN24

17.15 – 18.45
Gospodarka o obiegu zamkniętym – czy to początek końca ery plastiku?
Partnerzy: IKEA, Ergis
Partner merytoryczny: Polityka Insight
Partner instytucjonalny: Fundusze norweskie i EOG 2014-2021

 • Unia Europejska zapowiada nowe regulacje dotyczące plastiku. Czy to początek końca ery jednorazówek (foliówki, słomki, kubeczki)?
 • Jaka jest i będzie rola biznesu, administracji i konsumentów w rozwiązaniu problemu plastiku w środowisku?
 • Rola dużych korporacji jako liderów zmian w kształtowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Czy dla branży produkcji tworzyw sztucznych GOZ oznacza koniec biznesu?
 • Czy firmy mogą przestawić się na produkcję wyłącznie z materiałów odnawialnych i pochodzących z recyklingu? Czy gotowi są na to konsumenci?
 • W jaki sposób najlepiej zbierać i przetwarzać odpady?
 • Strategia na rzecz redukcji odpadów z tworzyw sztucznych i nowe unijne dyrektywy odpadowe

Wykład wprowadzający: Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz UE ds. zatrudnienia, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności

Paneliści:
1. Katarzyna Dulko-Gaszyna, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA Polska
2. Jan Dusík, dyrektor UNEP na Europę
3. Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Ergis Polska
4. Grzegorz Radziejewski, członek gabinetu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Jyrkiego Katainena
5. Marzena Sobczak, dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Prowadzenie: Joanna Popielawska, starszy analityk ds. europejskich, Polityka Insight

Polscy liderzy zmian – jak Polacy pchną świat do przodu w XXI wieku?
Partner: Citi Handlowy
Partner merytoryczny: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

 • W jaki sposób wspierać pionierów?
 • W jakim stopniu polska myśl pionierska ma zastosowanie w rozwiązaniach biznesowych?
 • Gdzie komercjalizacja polskich nowatorskich rozwiązań działa najbardziej sprawnie w biznesie?
 • Jak powinno wyglądać otoczenie instytucjonalne wspierające pionierskie rozwiązania i kulturę innowacyjności?

Paneliści:
1. Jacek Jemielity, profesor w Zakładzie Biofizyki oraz w Centrum Nowych Technologii UW
2. Noemi Malska, Hyperion
3. Małgorzata Molęda-Zdziech, dyrektor Biura Promocji Nauki PolSCA
4. Sławomir S. Sikora, prezes zarządu Citi Handlowy
Prowadzenie: Cezary Szymanek, redaktor naczelny Rzeczpospolita.pl

Sposób na zrównoważony rozwój. Przywództwo i co-creation
Partner: SIEMENS
Partner merytoryczny: THINKTANK
Partner instytucjonalny: Fundusze norweskie i EOG 2014-2021

 • Czy co-creation to recepta na szybszy i zrównoważony rozwój gospodarczy?
 • Konsument jako aktywny partner w procesach współtworzenia
 • Rola podmiotów publicznych – skąd czerpać inspiracje?
 • Co-creation jako sposób aktywizowania społeczności lokalnych
 • Rola lidera w procesach współtworzenia

Paneliści:
1. Adam Ambrozik, prezes zarządu Związku Firm Produkcyjnych
2. Tess Mateo, Senior Advisor w AQAL Capital
3. Ewa Mikos, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Siemens
4. Anna Miler, specjalistka ds. rozwoju start-upów w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER
5. Paweł Orłowski, wicemarszałek Województwa Pomorskiego
6. Paulina Wilk, autorka, dziennikarka
Prowadzenie: Katarzyna Młynek, dyrektor programowa w ośrodku THINKTANK

NextGen – okrągły stół firm rodzinnych o sukcesji
Partner: Rada Firm Rodzinnych
Partnerzy wspierający: ABC Czepczyński, Adamed, Centrum Wolnocłowe Wschód-Zachód, ENEL-MED, Irena Eris, Nowy Styl, Ochnik, Kancelaria Ożóg Tomczykowski

 • Sukcesja prywatna i sukcesja fundacyjna
 • Jak przygotować firmę rodzinną do przejęcia przez kolejne pokolenia?
 • Jak się przygotować do przejęcia firmy rodzinnej?
 • Polityki i doświadczenia wybranych państw europejskich
 • Problemy z definicją – czym jest firma rodzinna?
 • Rozwiązania w nowej ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – kwestie podatkowe, zarząd sukcesyjny

Wprowadzenie: Henryk Orfinger, prezes zarządu Dr Irena Eris

Paneliści:
1. Katarzyna Gierczak-Grupińska, prezes Fundacji Firmy Rodzinne
2. Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
3. Tomasz Husak, szef gabinetu komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług
4. Adrianna Lewandowska, prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego
5. Luiza Modzelewska, zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
6. Henryk Orfinger, prezes zarządu Dr Irena Eris
7. Radosław Ostrowski, Axelo, wspólnik zarządzający, adwokat
8. Ewa Sobkiewicz, prezes zarządu Inicjatywa Firm Rodzinnych
9. Roland Szymański, współwłaściciel firmy LARS, członek FBN Poland i FBN International NxG Leader Team
10.Paweł Tomczykowski, partner zarządzający, Kancelaria Ożóg TomczykowskiProwadzenie: Paweł Zielewski, redaktor naczelny, „Forbes” Polska


od 20.30

Norweski wieczór networkingowy
Partner instytucjonalny: Fundusze norweskie i EOG 2014-2021
Przemówienie Gościa Honorowego:
Olav Myklebust, Ambasador Norwegii w Polsce

 

 

Dzień 3
Piątek, 28 września

9:00 – 10.30
Wojny handlowe w XXI wieku – kto zyska, kto straci?
Partner: Polski Instytut Ekonomiczny

 • Jak wygląda protekcjonizm w XXI wieku?
 • Czy USA wygrają na wojnie handlowej z Chinami?
 • Jak chronić gospodarki przed asymetrią inwestycji?
 • Czy inwestor zagraniczny jest pożądany w przypadku infrastruktury krytycznej?
 • Czy da się sprawnie regulować cyfrowy rynek?

Paneliści:
1. Michal Kobosko, Senior Advisor w Atlantic Council Polska
2. Sean McGuire, dyrektor biura Konfederacji Przemysłu Brytyjskiego (CBI) w Brukseli
3. Olaf Osica, dyrektor projektu „Rynki zagraniczne”, PTWP S.A.
4. Luisa Santos, dyrektor ds. międzynarodowych, BusinessEurope
Prowadzenie: Piotr Arak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Kosmos 4.0 – jak wynieść biznes na orbitę?
Partner merytoryczny: Polska Agencja Kosmiczna

 • Jak inne branże w biznesie mogą skorzystać na rozwoju usług i technologii kosmicznych?
 • Czy Europie uda się zbudować konkurencyjną gospodarkę kosmiczną?
 • Współpraca pomiędzy podmiotami sektora kosmicznego oraz sektorami pokrewnymi (lotnictwo, obronność)
 • Jak kreować skuteczną współpracę z podmiotami publicznymi i naukowymi?
 • Rola państwa we wspieraniu komercjalizacji technologii kosmicznych
 • Jak wynieść swój biznes na orbitę?

Paneliści:
1. Grzegorz Brona, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej
2. Tomasz Husak, szef gabinetu komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług
3. Krzysztof Jędrzejak, Fundacja Exorion
4. Rafal Modrzewski, CEO w ICEYE
5. Inna Uwarowa, koordynator projektu PW-Sat2, Politechnika Warszawska
Prowadzenie: Paweł Ziemnicki, redaktor naczelny Space24.pl


Wpływ nowych technologii na zagadnienie równości społecznej
Partner: Google
Partner instytucjonalny: Fundusze norweskie i EOG 2014-2021

 • Czy nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, automatyzacja, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, mogą mieć wpływ na rozwiązywanie problemów społeczno-gospodarczych? Jakie niesie to ze sobą ryzyka?
 • Czy nowe technologie mogą pomóc w usunięciu istniejących stereotypów i uprzedzeń, czy raczej je wzmocnić i potwierdzić, powodując jeszcze większą nierówność?
 • W jaki sposób konstruowane są algorytmy pod kątem uprzedzeń i dyskryminacji? Jak rozpoznawać, monitorować i usuwać odchylenia algorytmiczne i kto powinien ponosić za to odpowiedzialność?

Paneliści:
1. Marcin Bruszewski, współzałożyciel Social Wolves/Zwolnieni z Teorii
2. Karol Okoński, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
3. Marta Poślad, dyrektorka ds. polityki publicznej na Europę Środkową w Google
4. Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania
Prowadzenie: Łukasz Mężyk, redaktor 300POLITYKA

Zrównoważony porządek świata? Odpowiedzialność biznesu w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju
Partner: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Partner instytucjonalny: Fundusze norweskie i EOG 2014-2021

 • Czy Cele Zrównoważonego Rozwoju wskazują nowy wymiar odpowiedzialności biznesu wykraczający poza dotychczasowe rozumienie CSR?
 • Czy nowe modele biznesowe (circular economy, gospodarka współdzielenia, wykorzystanie metadanych, AI) zapewnią zrównoważony rozwój i lepsze życie dla wszystkich?
 • Rola biznesu w realizacji krajowych zobowiązań sygnatariuszy Agendy 2030. Jak mierzyć wkład biznesu?
 • Wyzwania Polski a wyzwania globalne - wkład Polski w realizację Agendy 2030

Paneliści:
1. Dominika Bettman, prezes Siemens Polska
2. Renata Bielak, dyrektor Departamentu Opracowań Statystycznych, Główny Urząd Statystyczny (TBC)
3. Jostein Djupvik, wiceprezes, Lending (TBC)
4. Edyta Kwapich, doradca Prezesa Zarządu w Grupie Adamed (TBC)
Prowadzenie: Magdalena Krukowska, Forbes

11:00 – 12.30

Media i demokracja – jak się zmienia społeczna rola mediów w wyniku cyfrowej transformacji?

 • Wpływ transformacji cyfrowej i rozwoju jednolitego rynku cyfrowego na nadawców, wydawców i autorów
 • Niezależność i pluralizm mediów w zmieniającym się krajobrazie politycznym - przy rosnącej roli ugrupowań populistycznych i antysystemowych
 • Świat propagandy fake news, clickbaitów i pogłębiającej się polaryzacji politycznej
 • Media - między gigantami technologicznymi a blogerami, vlogerami i influencerami
 • Nowe nietradycyjne podmioty na rynku, nowe narzędzia i przepływy pracy
 • Rola big data i sztucznej inteligencji w tworzeniu mediów i nadawaniu
 • Ochrona własności intelektualnej w sieci, prawa autorskie do utworów cyfrowych, prawa pokrewne dla wydawców prasy

Paneliści:
1. Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny „Liberté!”
2. Jarosław Kurski, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”
3. Edyta Sadowska, szefowa pionu programowego, członkini zarządu nc+
4. Cezary Szymanek, redaktor naczelny Rzeczpospolita.pl
Prowadzenie: Łukasz Lipiński, redaktor naczelny Polityka.pl

11:00 – 11.15
Emerging Market Champions
Ceremonia wręczenia nagrody Citi Handlowy dla liderów przedsiębiorczości
Prowadzenie: Andrzej Olechowski, przewodniczący rady nadzorczej, Citi Handlowy

11:15 – 12.45
„Nowy podział świata” Unia Europejska-USA-Chiny. Czy cyfryzacja powstrzyma deglobalizację?
Partner: Citi Handlowy
Partner merytoryczny: Polityka Insight

 • Jak protekcjonizm zmienia relacje handlowe między światowymi mocarstwami i czy może wywołać deglobalizację?
 • W jakim stopniu rosnący protekcjonizm może doprowadzić do zmiany głównych korytarzy handlowych na świecie?
 • Czy nasilająca się wojna handlowa może spowolnić rozwój gospodarki cyfrowej, czy otworzy drzwi do digitalizacji światowej wymiany towarów i usług?
 • Jaka polityka handlowa umożliwi rozwój globalnej gospodarki cyfrowej w obliczu rosnącej regulacji sektora?
 • Czy i w jaki sposób „nowy podział świata” wpłynie na zmianę głównych partnerów gospodarczych Polski?

Paneliści:
1. Ji Bo, główny przedstawiciel i zastępca dziekana, Cheung Kong Graduate School of Business
2. Charles R. Johnston, dyrektor zarządzający International Government Affairs w Citi
3. Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju
4. Paweł Świeboda, wicedyrektor Europejskiego Ośrodka Strategii Politycznej, EPSC
Prowadzenie: Andrzej Olechowski, przewodniczący rady nadzorczej, Citi Handlowy
Wystąpienia i power speech
Prowadzenie: Nino Dżikija, redaktor naczelna redakcji gospodarczej Wirtualnej Polski

11.00 – 11.25
O czym świadczy obecna dyskusja i przebieg negocjacji nad wieloletnimi ramami finansowymi UE?
Jan Olbrycht, europoseł

11.25 – 12.00
Długowieczność i roboty w pracy. Czego musimy się nauczyć, aby przetrwać?
Jowita Michalska, prezes Fundacji Digital University

12.00 – 12.30
Inteligentne miasta przyszłości, zrównoważony rozwój a rynek reklamy
Partnerzy: Synergic
Partner instytucjonalny: Fundusze norweskie i EOG 2014-2021

Paneliści:
Piotr Gajek, prezes zarządu w Synergic
Jacek Karnowski, prezydent Sopotu
Paulina Wilk, autorka, dziennikarka

13:00 – 14.30
Finansowe zabezpieczenie przyszłości wobec wyzwań demograficznych Europy
Partner: Polski Fundusz Rozwoju
Partner instytucjonalny: Fundusze norweskie i EOG 2014-2021

 • Jak rozwój technologii, zwiększona mobilność pracobiorców i dłuższa aktywność zawodowa będą kształtowały relacje w nowoczesnej gospodarce?
 • Oszczędzanie na przyszłość (emeryturę) – prawo do indywidualnego wyboru a stabilność i efektywność systemu
 • Czy długoterminowe oszczędzanie może być zbieżnym interesem przedsiębiorców i pracowników?
 • Kiedy korzyści przeważą koszty? Szansa na rozwój organizacji? Kryteria wyboru instytucji finansowej

Wystąpienie wprowadzające: Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

Paneliści:
1. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju
2. Mirosław Kisyk, prezes zarządu MetLife
3. Henryk Orfinger, prezes zarządu Dr Irena Eris
Prowadzenie: Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan

Zjeść ciastko i mieć ciastko – czy żywność może być jednocześnie zdrowa, niedroga i wytwarzana w sposób zrównoważony?
Partner: TESCO
Partner merytoryczny: Polityka Insight
Partner instytucjonalny: Fundusze norweskie i EOG 2014-2021

 • Jak wyżywić ludzkość, nie niszcząc planety?
 • Dieta funkcjonalna zamiast suplementów diety
 • Jak algorytmy mogą powstrzymać marnotrawstwo żywności?
 • Opakowania przyszłości – jak ograniczyć ilość plastiku?
 • Rewolucja żywieniowa: jak i co jeść, żeby nie szkodzić?

Paneliści:
1. Marta Dymek, kucharka i autorka, Jadłonomia
2. Udo Hemmerling, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
3. Jarosław Kacprzak, Future Processing Sp. z o.o.
4. Matt Simister, CEO Tesco na Europę Środkową
5. Elżbieta Świętek, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Circular Packaging Design Sp. z o.o. (TBC)
Prowadzenie: Krzysztof Bolesta, ekspert, Polityka Insight

Jak nowoczesne technologie zmieniają medycynę?
Partnerzy: Adamed, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Partner merytoryczny: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

 • Aplikacje mobilne, urządzenia wearable, roboty wykonujące operacje
 • Przyszłość telemedycyny
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji i druku 3D w medycynie
 • Szpital przyszłości we własnym domu? (home-spital)

Paneliści:
1. Maciej Adamkiewicz, prezes zarządu Adamed Pharma S.A.
2. Michał Czarnuch, prezes Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza, partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
3. Piotr Garstecki, Scope Fluidics, Bacteromic
4. Edyta Kocyk, Sidly
5. Dawid Nidzworski, SensDx, Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej
Prowadzenie: Michał Boni, europoseł

Brexit i co dalej?
Partner merytoryczny: European Policy Centre

 • Postbrexitowy budżet i przyszłość funduszy strukturalnych
 • Jak będą ukształtowane kolejne wieloletnie ramy finansowe UE?
 • Co dalej z polityką spójności?
 • Czy polskie firmy są gotowe na sytuację, w której nie będzie już dostępnych dotacji unijnych?
 • Nowe źródła i modele finansowania inwestycji
 • Sektor finansowy w kontekście brexitu
 • Brexit a łańcuchy logistyczne/dostaw i cykl życia produktów w różnych branżach (motoryzacyjnej, finansowej, spożywczej)
 • Jak będzie wyglądała nowa umowa o wolnym handlu z Wielką Brytanią?
 • Kwestie dotyczące obywateli (świadczenia i ubezpieczenia społeczne itp.) i przepływu osób

Paneliści:
1. Danuta Hübner, profesor dr hab., przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych w Parlamencie Europejskim
2. Stefaan De Rynck, doradca Michela Barniera, Komisja Europejska
3. Sean McGuire, dyrektor biura Konfederacji Przemysłu Brytyjskiego (CBI) w Brukseli
4. Michał Mrożek, prezes zarządu HSBC Bank Polska S.A.
5. Luisa Santos, dyrektor ds. międzynarodowych, BusinessEurope
6. Fabian Zuleeg, dyrektor generalny i główny ekonomista European Policy Centre, EPC
Prowadzenie: Paul Taylor, Politico


Wystąpienia i power speech

13.00 – 13.20
Nowy globalny ład handlowy – perspektywa gospodarek wschodzących
Kelvin Tay, dyrektor zarządzający ds. inwestycji regionalnych, UBS Singapur
Prowadzenie: Mikołaj Trunin, zastępca dyrektora Agencji Rozwoju Pomorza
Partnerzy: Agencja Rozwoju Pomorza, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

13.20 – 13.40
Dom, biuro, samochód – jak pojazdy przyszłości staną się równorzędnym środowiskiem życia?
Andreas Mueller, dyrektor ds. komunikacji i technologii sieciowej w Bosch Corporate Research oraz prezes 5G Alliance for Connected Industries and Automation (5G-ACIA)
Prowadzenie: Paweł Wideł, prezes zarządu Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych
Partner: Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

13.40 – 14.10
Rola seniorów i wyzwania związane ze starzeniem się populacji
Partner instytucjonalny: Fundusze norweskie i EOG 2014-2021
Charles Bark, przedsiębiorca, współzałożyciel Hinounou Intelligent Robot

14.10 – 14.30
Jednorożec i Smok: Jak wejść na chiński rynek wzrostu?
Ji Bo, główny przedstawiciel i zastępca dziekana, Cheung Kong Graduate School of Business

15:30 – 17.00
Czy bezpieczeństwo energetyczne jest bezcenne? Polityka energetyczna UE: dokonania, ryzyka, wyzwania
Partner instytucjonalny: Fundusze norweskie i EOG 2014-2021

 • Ile jesteśmy gotowi zapłacić za nasze bezpieczeństwo energetyczne?
 • Polityka dywersyfikacji UE - czy poczynimy wystarczające postępy?
 • Czy wewnętrzny rynek energii jest najprostszą odpowiedzią na nasze problemy z bezpieczeństwem?
 • Jak pogodzić prawo państw członkowskich do zdefiniowania koszyka energetycznego z prawdziwą polityką klimatyczną (i energetyczną) UE?
 • Strategia energetyczna i klimatyczna UE 2050 - co można przewidzieć i co jest możliwe do zaplanowania?
 • Jakie źródła energii należy zainwestować i jak te inwestycje wpłyną na ceny i koszty energii?
 • Wybory europejskie w 2019 r. - jakie powinny być priorytety w polityce energetycznej dla nowej Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego?

Paneliści:
Wprowadzenie: Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. unii energetycznej
1. Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii
2. Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. unii energetycznej
3. Maxim Timchenko, dyrektor generalny DTEK
4. Piotr Woźniak, prezes zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Prowadzenie: Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski

Przyszłość edukacji – czego uczyć ludzi, gdy maszyny uczą się same?
Partnerzy: Uniwersytet Łódzki, ACCA

 • Edukacja coraz bardziej „smart”, a coraz mniej „wise”?
 • Co powinno być priorytetem edukacji: nowe technologie czy nauki humanistyczne?
 • Walczyć czy współpracować z robotami?

Paneliści:
1. Magdalena Hernandez, dyrektor ACCA na regiony CEE i CIS
2. Lena Kolarska-Bobińska, była minister nauki i szkolnictwa wyższego
3. Robert Kozielski, Katedra Marketingu, dyrektor Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim
4. Jowita Michalska, prezes Fundacji Digital University
5. Marta Poślad, dyrektorka ds. polityki publicznej na Europę Środkową w Google Prowadzenie: Jarosław Płuciennik, prorektor ds. nauczania UŁ 2012-2016, polski kulturoznawca, literaturoznawca, historyk idei, kognitywista

Czy Chiny są najpotężniejszym krajem na świecie?
Partner merytoryczny: Centrum Stosunków Międzynarodowych

Paneliści:
1. Charles Bark, przedsiębiorca, współzałożyciel Hinounou Intelligent Robot
2. Ji Bo, główny przedstawiciel i zastępca dziekana, Cheung Kong Graduate School of Business
3. Grzegorz Witold Kołodko, profesor, dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego, były wicepremier i minister finansów
4. Patrycja Pendrakowska, prezes Centrum Studiów Polska-Azja
5. Kelvin Tay, dyrektor zarządzający ds. inwestycji regionalnych, UBS Singapur
Prowadzenie: Małgorzata Bonikowska, prezes THINKTANK i Centrum Stosunków Międzynarodowych

17:30 – 18.30
Ceremonia zamknięcia EFNI

Przemówienia gospodarzy
Markus Beyrer, dyrektor generalny BusinessEurope
Henryka Bochniarz, wiceprezydent BusinessEurope, prezydent Konfederacji Lewiatan
Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski
Jacek Karnowski, prezydent Sopotu
Paweł Orłowski, wicemarszałek województwa pomorskiego


Wystąpienia Gości Specjalnych

Wyznaczając kurs Europy przez wzburzone morza
Pat Cox, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Rok 2019 okresem przemian w Europie, jaka Unia Europejska w przyszłości?
Elżbieta Bieńkowska, europejska komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług

20:00 – 23:00
Gala Jubileuszowa Konfederacji Lewiatan

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane