Projekcja NBP: inflacja nadal pozostanie wyraźnie poniżej celu do 2018 r.

ISBNews
opublikowano: 15-03-2016, 09:05

Deflacja konsumencka wyniesie 1,4% r/r w tym roku, a w przyszłym roku inflacja wzrośnie do 1,3 r/r i o 1,7 r/r w 2018 r., wynika wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP). Według banku centralnego, inflacja pozostanie wyraźnie poniżej celu inflacyjnego wynoszącego 2,5% r/r w w całym okresie objętym projekcją, tj. do końca 2018 r.

W listopadowej projekcji bank centralny spodziewał się, że inflacja w latach 2016-2017 wyniesie odpowiednio: 1,1% i 1,5%.

"Informacje, które napłynęły po cut-off date projekcji listopadowej, wskazują na niższą dynamikę cen konsumenta w bieżącym roku oraz, choć w dużo mniejszym skali, również w roku przyszłym" - czytamy w raporcie.

Jak podaje NBP, główną przyczyną zmiany prognozy są silne spadki notowań ropy naftowej na rynkach światowych oraz zmiany krajowych cen administrowanych wpływające na poziom krajowych cen energii. Rewizja w dół inflacji CPI wynika także, choć w mniejszym stopniu, z niższych niż oczekiwano cen żywności oraz mniejszej presji kosztowej ze strony krajowego rynku pracy

Według centralnej ścieżki, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniesie 0,5% w 2016 r., o 1,3% w 2017 r. i o 1,8% w 2018 r. wobec 0,3% w 2015 r.

"Pomiędzy projekcjami cena ropy naftowej obniżyła się z prawie 50 USD za baryłkę do obecnego poziomu około 30 USD. Spadek ten przełożył się bezpośrednio na malejące koszty paliw do prywatnych środkach transportu. Kształtowanie się na obniżonym poziomie cen ropy, jak również i innych surowców energetycznych przyczyniło się dodatkowo do zmian krajowych cen regulowanych. W szczególności, URE zatwierdził obowiązujące od stycznia br. niższe, względem oczekiwań z projekcji listopadowej, taryfy na energię elektryczną i gaz ziemny dla gospodarstw domowych" - czytamy także.

Według NBP, rewizji w dół w bieżącym roku uległa również ścieżka cen żywności, w tym w szczególności żywności nieprzetworzonej. Susza występująca w II poł. ub.r. w Polsce i części krajów Europy nie przełożyła się w tak silnym stopniu, jak oczekiwano w projekcji listopadowej, na ceny warzyw i owoców, co stanowiło przesłankę dla korekty w dół tych cen również w bieżącym roku. Dodatkowo w związku z mniejszym, niż zakładano, wykorzystaniem dopłat do prywatnego przechowywania mięsa wieprzowego, na rynku tym utrzymuje się duża nadpodaż skutkująca niższymi, niż oczekiwano w poprzedniej rundzie prognostycznej, cenami mięsa.

Według centralnej ścieżki, ceny żywności wzrosną o 1% w 2016 r. (po spadku o 1,7% w 2015 r.), a następnie wzrosną o 1,6% w 2017 r. i o 1,5% w 2018 r.

"Bieżąca projekcja zakłada również kolejne obniżki cen gazu ziemnego dla konsumentów w kwietniu, lipcu i wrześniu 2016 r. Założenie to związane jest z oczekiwanym spadkiem cen gazu importowanego z Rosji w wyniku niskiego poziomu cen ropy naftowej oraz trwającego arbitrażu pomiędzy PGNiG a Gazpromem. Spadek cen importowanego gazu ziemnego przyczynił się również do obniżenia, w stosunku do listopadowej rundy projekcyjnej, prognozy cen opału oraz energii cieplnej, przy czym obniżka ta wynika także ze spadku cen węgla oraz korzystnych warunków meteorologicznych" - podkreśla w raporcie NBP.

Według centralnej ścieżki, ceny energii spadną o 4,9% w 2016 r., a następnie wzrosną o 0,7% 2017 r. i o 1,6% w 2018 r. po spadku o 4,2% w 2015 r.

Przedstawiona w raporcie projekcja inflacji i PKB z modelu NECMOD stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje o wysokości stóp procentowych NBP. Projekcja została przygotowana przy założeniu niezmienionych stóp procentowych z uwzględnieniem danych dostępnych do 23 lutego 2016 r., zaznaczył bank centralny.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBNews

Polecane