Projekty B+R wdrożysz za unijne dotacje

Materiał Partnera / Ministerstwo Rozwoju
opublikowano: 18-07-2016, 09:00

Fundusze UE: przedsiębiorcy mają wiele szans, aby zdobyć dofinansowanie na wprowadzanie w życie wyników prac badawczo-rozwojowych

Jednym z priorytetów unijnej perspektywy na lata 2014-2020 jest dotowanie projektów badawczych, innowacji i komercjalizacja uzyskanych rezultatów. W ten system wsparcia idealnie wpisuje się motto „Od pomysłu do rynku”, które jest jednym z haseł Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Instrumentem, który w największym stopniu wspomaga wdrożenie nowych rozwiązań, jest tu poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” POIR. Ale przykłady wsparcia tego typu działalności znajdziemy także w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) — jednym z nich jest działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjności MSP” z RPO Województwa Lubelskiego.

Od B+R do rynku

„Badania na rynek” to wsparcie z rekordową pulą na jeden projekt wśród konkursów organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Maksymalna wartość dofinansowania dla firm z sektora MSP to 20 mln zł. Nabór rozpoczął się w czerwcu i będzie trwał do 31 sierpnia. Wnioskodawcy zawalczą o pieniądze na wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów albo usług.

Dofinansowanie można dostać też na eksperymentalne prace rozwojowe i doradztwo. Na najlepsze projekty czeka łącznie miliard zł, z czego 10 proc. zostało przeznaczone na przedsięwzięcia realizowane w woj. mazowieckim. Warto zaznaczyć, że działania B+R w poddziałaniu 3.2.1 można prowadzić samodzielnie lub na zlecenie. Wnioskodawcy powinni pamiętać o tym, że na unijne fundusze szansę mają tylko projekty o innowacyjności produktowej w skali minimum polskiego rynku. Premiowane będą przedsięwzięcia, których tematyka wpisuje się w jedną z krajowych inteligentnych specjalizacji. I jeszcze jedno ważne kryterium — przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, wnioskodawca powinien osiągnąć przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln zł.

Za co więcej punktów

W ocenie złożonych projektów najbardziej liczyć się będzie innowacyjność produktu i potencjał rynkowy nowego rozwiązania. Eksperci mogą też przyznać punkty m.in. za racjonalność wydatków w ramach projektu, przygotowanie do realizacji i to, czy planowane przedsięwzięcie wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju. Jakie koszty inwestycyjne sfinansuje poddziałanie „Badania na rynek”? W pierwszej kolejności wymienić należy wydatki na środki trwałe, które pozwolą na produkcję i wydatki na wartości niematerialne i prawne. Dotację można przeznaczyć np. na budowę i wyposażenie obiektu, w którym zamierza się prowadzić produkcję. Trzeba jednak pamiętać o tym, że koszty zakupu nieruchomości oraz robót i materiałów budowlanych, łącznie nie mogą przekroczyć 20 proc. wydatków kwalifikujących się do wsparcia. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 10 mln zł, co dla mniejszych firm może stanowić barierę. Na eksperymentalne prace rozwojowe mikro i małe firmy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 45 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, natomiast średnie — do 35 proc. Pieniądze można dostać również na usługi doradcze — w tym przypadku dotacja pokryje połowę kosztów kwalifikowanych.

Projekt z naukowcami

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zlecenie prac jednostce naukowej, to może ona zająć się w projekcie dwoma rodzajami zadań. Pierwsza możliwość to udział w pracach badawczo-rozwojowych, które odbyły się przed przedsięwzięciem. Muszą one mieć kluczowe znaczenie dla opracowania lub udoskonalenia produktu. W tej opcji przedsiębiorca zobowiązany jest do umieszczenia we wniosku informacji dotyczących m.in. zakresu i terminu przeprowadzonych prac B+R i zakresu prac zleconych zewnętrznym podmiotom. Trzeba również opisać rodzaj i poziom wydatków, jakie zostały poniesione w związku z tymi pracami. Niezbędne będą też m.in. kopie umów z wykonawcami i dokumentów księgowych. Druga możliwość to udział jednostki naukowej jako wykonawcy „eksperymentalnych prac rozwojowych” w ramach kosztów kwalifikowanych projektu. W takim przypadku wydatki będą objęte zasadami wynikającymi z umowy o dofinansowanie. To interesująca opcja dla przedsiębiorców, którzy nie są w stanie samodzielnie realizować zakresu eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach projektu.

Wdrożenia w regionach

Podobne instrumenty wsparcia można spotkać także na poziomie regionalnym. Przykładem jest działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjności MSP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Konkurs już ruszył, wnioski można składać od 30 czerwca do 8 września. Dla przedsiębiorców to szansa, aby zdobyć dofinansowanie m.in. na wdrażanie wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań. Instrument wesprze działania związane m.in. z nabyciem praw do własności intelektualnej i mające na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowych rozwiązań. O dotacje mogą ubiegać się tylko mikro- i małe firmy, a do wzięcia są łącznie prawie 282 mln zł. Wartość projektu nie powinna być mniejsza niż 50 tys. zł i wyższa niż 13 mln zł, a na najlepsze przedsięwzięcia czekają dotacje od 30 tys. zł do 2 mln zł. Dzięki spełnieniu jakich kryteriów projekt ma większe szanse na dofinansowanie? Więcej punktów można uzyskać m.in. za to, że przedsięwzięcie zakłada prowadzenie na rynek innowacji

produktowej lub procesowej w skali rynku międzynarodowego lub krajowego. Chodzi o rozwiązanie charakteryzujące się nowością lub znacznym ulepszeniem w porównaniu do rozwiązań już dostępnych na tych rynkach. Znaczenie będzie miał także m.in. wysoki poziom „intensywności B+R” planowanego projektu i założenie rozszerzenia działalności eksportowej. Warto pamiętać o tym, że co województwo, to inny instrument — dlatego działania w ramachposzczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) różnią się między sobą, jeśli chodzi o układ priorytetów, szczegółowe kryteria oceny i budżety dla beneficjentów. Na pewno w każdym województwie priorytetowo traktowane są inwestycje dotyczące regionalnych inteligentnych specjalizacji, czyli obszarów i branż, w których poszczególne regiony mają potencjał do konkurowania na arenie międzynarodowej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał Partnera / Ministerstwo Rozwoju

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Projekty B+R wdrożysz za unijne dotacje