Promujmy wartości etyczne

Adam Krasoń, prezes PwC na Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie
opublikowano: 24-03-2019, 22:00

W słowniku synonimów przy słowie „etyka” pojawiają się m.in. takie zamienniki jak: kultura, moralność, wartości, przyzwoitość, sprawiedliwość, przekonania.

Wszystkie one określają tę postawę i taki sposób postępowania, które już od kilku lat nagradzamy w konkursie Etyczna Firma. Pokazujemy, że przestrzeganie zasad fair play wpisuje się w budowanie silnej, autentycznej marki, przekonującej i wiarygodnej zarówno dla kontrahentów, jak i klientów.

Warto przypomnieć, że szeroko pojęta etyka przejawia się nie tylko w ogólnej postawie kadry kierowniczej i wszystkich pracowników przedsiębiorstwa. To także wiele działań, które mają zapobiec występowaniu nadużyć w organizacji. To również wykazanie się należytą starannością w minimalizowaniu ryzyka nieprawidłowości, edukowanie ludzi w zakresie etycznych zachowań i bieżące monitorowanie, czy wszystkie wdrożone procedury i przepisy rzeczywiście działają.

Wszystko to nabiera jeszcze większego znaczenia w związku z procedowanym projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Nowe przepisy zakładają m.in. odpowiedzialność przedsiębiorcy za czyn zabroniony, popełniony w związku z prowadzoną przez niego działalnością, polegający na umyślnym działaniu lub zaniechaniu, do którego doszło przez niezachowanie wymaganej w danych okolicznościach ostrożności. Firmy odpowiedzą również m.in. za brak procedur określającychzasady działania przy stwierdzeniu nieprawidłowości oraz za niewyznaczenie osoby w organizacji, która czuwałaby nad przestrzeganiem prawa. Sięgająca 30 milionów złotych sankcja za popełnienie przez przedsiębiorcę czynu zabronionego może zostać podwojona w sytuacji, gdy nie przeprowadził on postępowania wyjaśniającego ani nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości czy naruszeń.

W tegorocznej edycji konkursu Etyczna Firma, tak jak w latach poprzednich, odpowiedzi z ankiet weryfikowaliśmy dodatkowo w formie spotkań i rozmów z przedstawicielami zgłoszonych firm. Celem tych rozmów było doprecyzowanie poszczególnych wątków oraz poszerzenie wiedzy na temat kultury organizacyjnej danego przedsiębiorcy i tego, jak w praktyce stosuje on przyjęterozwiązania. Uczestnicy konkursu pytani byli m.in. o wewnątrzorganizacyjną komunikację wartości etycznych, realizację programu szkoleń czy też działania podejmowane na rzecz lokalnych społeczności.

W kategorii dużych i średnich przedsiębiorstw tytuł Etycznej Firmy 2018 został przyznany 23 firmom. Trzy spółki trzeci raz z rzędu pozytywnie przeszły weryfikację i tym samym w tym roku zostały wyróżnione tytułem Super Etycznej Firmy. W kategorii małych i mikro przedsiębiorstw żaden podmiot nie uzyskał liczby punktów wymaganej do uzyskania tytułu. Należy jednak podkreślić, że przeprowadziliśmy wiele budujących rozmów, doceniamy działania podejmowane przez mniejsze podmioty i dwóm z nich przyznaliśmy w tym roku Wyróżnienie Etyczne.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Adam Krasoń, prezes PwC na Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu