Propozycje UOKiK do dopracowania

JAKUB JĘDRZEJEWSKI radca prawny, Senior Associate SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy
opublikowano: 21-09-2012, 00:00

KOmentarz radcy prawnego

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował projekt do tejże ustawy (dalej „Projekt Założeń”). W zakresie kontroli koncentracji przewiduje on m.in. wprowadzenie: procedury dwuetapowych postępowań.

Zasadą będzie zakończenie postępowania w terminie jednego miesiąca (obecnie termin ten jest dwa razy dłuższy) z możliwością przejścia do kolejnego etapu postępowania i przedłużenia terminu na jego zakończenie o kolejne 4 miesiące. Według autorów Projektu Założeń, miesięczny termin dotyczyłby spraw niebudzących większych wątpliwości (czyli ok. 80 proc. spraw z zakresu koncentracji rozpatrywanych przez prezesa UOKiK); wyłączenia spod obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji, transakcji z udziałem przedsiębiorców, którzy osiągnęli niewielki obrót na terytorium RP polegające na (a) połączeniu przedsiębiorców oraz (b) utworzeniu wspólnych przedsiębiorców; instytucji przedstawiania przedsiębiorcy zastrzeżeń do planowanej koncentracji; możliwości utajnienia części sentencji decyzji prezesa UOKiK wyrażającej warunkową zgodę na koncentrację.

Choć ogólny kierunek zmian w procedurze kontroli koncentracji został przychylnie oceniony przez zainteresowane środowiska w toku konsultacji społecznych, słusznie podnosi się konieczność dopracowania lub uzupełnienia pewnych założeń — siłą rzeczy sformułowanych na obecnym etapie procesu legislacyjnego w sposób bardziej ogólny. Powyższe w szczególności należy odnieść do najbardziej probiznesowych propozycji prezesa UOKiK, tj. przedstawionych w pierwszych dwóch punktach powyżej.

Od ustawowego doprecyzowania takich pojęć, jak „sprawy budzące wątpliwości/szczególnie skomplikowane” czy „niewielki obrót”, zależeć będzie rzeczywiste przyśpieszenie postępowania koncentracyjnego oraz możliwość odciążenia UOKiK. W szczególności ewentualne, nieuzasadnione kwalifikowanie spraw jako „bardziej skomplikowanych” lub „budzących wątpliwości” może prowadzić do skutku wręcz odwrotnego. Zakładając ponadto ograniczone możliwości rozrostu kadr Departamentu Kontroli Koncentracji UOKiK, wydaje się, że do zakładanego rezultatu doprowadzić może jedynie racjonalny kształt ostatecznego projektu ustawy nowelizującej w połączeniu z nie mniej rozsądnym, późniejszym stosowaniem jej przepisów przez UOKiK.

Oprócz oceny założeń zmian w procedurze kontroli koncentracji autorzy uwag do Projektu Założeń przedstawili wiele postulatów mających na celu doprecyzowanie pewnych istniejących instytucji oraz uzupełnienie obecnej regulacji o instytucje nieobjęte Projektem Założeń.

Dzięki wysiłkowi wielu osób z różnych środowisk już sam dotychczas zgromadzony materiał z konsultacji społecznych z pewnością przyczyni się do rozwoju regulacji oraz praktyki w zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorców. Oczekiwany owoc prac legislacyjnych w postaci projektu ustawy nowelizującej z pewnością wywoła dalsze dyskusje. W rezultacie oprócz osiągnięcia podstawowych celów nowelizacji częściowo ograniczone zostaną również „szare” strefy interpretacyjne, wyjątkowo liczne w prawie konkurencji.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: JAKUB JĘDRZEJEWSKI radca prawny, Senior Associate SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu