Prywatny partner wspiera ekologiczne inwestycje

Materiał partnera/Marek Meissner
opublikowano: 08-10-2017, 22:00

Miejskie inwestycje proekologiczne będące podstawą programu Eco-Miasto często nie byłyby możliwe bez partnerstwa z biznesem.

Najbliższe dekady będą epoką miast. Pierwszym powodem jest wciąż nasilająca się urbanizacja. Według Biura Statystycznego ONZ do 2025 r. ponad 85 proc. mieszkańców Europy będzie mieszkało na terenach miejskich. Trend migracji do miast wzmocni się, zaś same aglomeracje — od niewielkich po metropolie — staną przed tradycyjnymi już problemami jak społeczne — zapewnienie miejsc pracy, mieszkań, usług, w tym zdrowotnych i edukacyjnych. Na znaczeniu zyskają też problemy środowiskowe — konieczność ograniczenia zużycia wody i energii, recykling odpadów, zagospodarowanie terenów zielonych i ich promocja.

Bez partnera ani rusz

Budżet unijny na lata 2014-20 jest także „promiejski”, bowiem schodzi z poziomu regionów i państw, na poziom struktur samorządowych. Umożliwi on dofinansowanie wdrożeń innowacyjnych rozwiązań z zakresu infrastruktury miejskiej, transportu, budownictwa, wykorzystania nowych technologii m.in. teleinformatycznych usprawniających proces bieżącego zarządzania. Ułatwi także mieszkańcom współrządzenie aglomeracjami, ponieważ w miastach zrównoważonych, tzw. smart cities, mieszkańcy odgrywają istotną rolę w rozwiązywaniu problemów, z jakimi ośrodki miejskie, siłą rzeczy, będą musiały się zetknąć. Należą do nich choćby nowe technologie w budownictwie, transporcie czy gospodarce odpadami, rozwój przemysłu i turystyki. I w tym względzie przydatny może okazać się biznes. Miasta zrównoważone są bowiem ośrodkami, w których wszystkie sektory gospodarki współdziałają na rzecz rozwoju. Takie rozwiązania jak oczyszczalnia ścieków czy sortownia odpadów ze spalarnią lub termo- i energomodernizacja budynków są co prawda ekologiczne, przynoszą na dłuższą metę duże oszczędności, ale na początku wymagają znacznych nakładów finansowych. Samorządy zwykle nie należą do finansowych krezusów, skąd więc mogą wziąć potrzebne środki? Jednym z wyjść jest partnerstwo publiczno-prywatne.

Korzyść dla obu stron

Zrównoważony rozwój miast jest podstawą projektu i konkursu Eco-Miasto. Organizatorami projektu i konkursu są Ambasada Francji w Polsce oraz Centrum UNEP/GRID- Warszawa, przy współpracy Renault Polska, Saur Polska, Saint-Gobain, Suez Polska, Engie oraz Grupy EDF reprezentowanej przez EDF Polska, DK Energy i TIRU, a także „Wspólnie” — Fundacji LafargeHolcim.

Inwestycje prowadzone w ramach programu zrównoważonego rozwoju przynoszą zwykle miastom spore korzyści, pozwalając na oszczędności w perspektywie długoterminowej, zaś w krótkoterminowej ułatwiają oszczędzanie zasobównaturalnych i ograniczanie zanieczyszczeń. Partnerstwo publiczno-prywatne nie ogranicza się jednak do finansowania. Ma także aspekt rozwojowy, oznacza często prawo do korzystania z zaawansowanego know- -how, które sfinansował partner prywatny, lub które po prostu do niego należy. Inwestycje PPP wspierane są przez rząd, który przyjął dokument dotyczący wprowadzania tego typu porozumień jako źródła finansowania. Co ważniejsze, czas trwania tego rodzaju umów zwykle sprawia, że partner prywatny nie kończy współpracy zaraz po uruchomieniu inwestycji, lecz jest odpowiedzialny za jakość i jej poprawne funkcjonowanie jeszcze wiele lat po oddaniu do użytku. Ma też gwarancje, że popyt na jego usługi będzie zarówno stabilny, jak i długoletni. Inwestycje miejskie, sfinansowanie w ramach PPP pojawiły się zarówno dużych miastach, jak i małych ośrodkach jak opisane poniżej: Konstancin-Jeziorna, Poznań, Opalenica czy Sosnowiec.

Laureaci dotychczasowych edycji konkursu Eco-Miasto

Co roku w konkursie Eco-Miasto samorządy nagradzane są w kilku kategoriach. Pod uwagę brana jest również wielkość miasta. W tym roku miasta zostaną nagrodzone aż w sześciu kategoriach (mobilność zrównoważona, gospodarka wodna, gospodarka odpadami, efektywność energetyczna budynków, systemy energetyczne, zieleń a powietrze). W każdej z nich laureatami zostaną dwa miasta: jedno o liczbie mieszkańców poniżej 100 tys. oraz drugie powyżej tej wielkości.

Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 16 października 2017 r. Więcej informacji na stronie eco-miasto.pl.

Konstancin-Jeziorna

Gmina ta wraz z firmą SAUR Polska zrealizowała w 2015 r udaną, wręcz przykładową, inwestycję w ramach PPP. Miastu potrzebna była nowa oczyszczalnia ścieków, jednak finanse nie pozwalały ani na modernizację istniejącej, ani na budowę nowego obiektu, choć problem, ze względu na systematyczny wzrost liczby mieszkańców, narastał. Nowa oczyszczalnia jednak powstała i to dzięki umowie z inwestorem prywatnym. Jako, że Konstancin-Jeziorna, to miejscowość o charakterze uzdrowiskowym, konieczne było, aby zastosować najnowocześniejsze technologie, zapewniające wysoki stopień oczyszczenia ścieków, które będą odprowadzane do środowiska. W nowej oczyszczalni, zgodnie z umową, firma SAUR Polska ma przyjmować i oczyszczać gminne ścieki przez 32 lata. Oznacza to zaspokojenie potrzeb miasta w horyzoncie długoterminowym i zarazem stałe źródło dochodu dla inwestora.

Opalenica

Gmina ta zawarła w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego umowę z firmą Engie. Opalenica postawiła bowiem na termomodernizację — w efekcie umowy zostanie jej poddanych 8 budynków. Inwestycja ta pozwoli miastu na uzyskanie 40 proc. oszczędności w zużyciu energii przez budynki publiczne. W Urzędzie Miejskim oraz placówkach kulturalno-oświatowych w Opalenicy zostaną wykonane prace ociepleniowe, wymiana okien, unowocześnienie instalacji grzewczych oraz zainstalowany i wdrożony system zarządzania zużyciem energii. Będzie ono mniejsze m.in. dzięki energooszczędnemu oświetleniu oraz panelom fotowoltaicznym, które zostaną zainstalowane na dwóch z ośmiu budynków. Na mocy umowy firma Engie będzie zarządzała zużyciem energii w odnowionych budynkach przez kolejnych 14 lat, gwarantując jednocześnie iż w tym czasie nie może ono przekroczyć wartości zapisanych w umowie. Jednocześnie gmina wraz z ENGIE podjęła działania edukacyjne, które mają na celu przedstawienie problemów i uzupełnienie wiedzy dotyczącej oszczędzania energii przez mieszkańców. Powstała internetowa strona informacyjna tego projektu: www.opalenica.innowa.eu. Warto też dodać, że w podobnej formule firma Engie współpracuje również z miastem Zgierz.

Poznań

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (ITPOK) — pierwszy w Polsce projekt w formule PPP w sektorze gospodarki odpadami. Partnerem publicznym jest Miasto Poznań, a prywatnymi SUEZ Zielona Energia. Instalacja rozpoczęła działalność w 2016 roku, umożliwiając redukcję 210 tys. ton odpadów rocznie, wcześniej trafiających na składowiska. Atutem oprócz ochrony środowiska jest efektywne wykorzystanie zasobów. W procesie spalania odpadów powstaje energia elektryczna i cieplna, która trafia do ponad 740 tys. mieszkańców. Przychody ze sprzedaży energii są przekazane do budżetu Miasta. Koszt inwestycji to 725 mln zł. Finansowanie zapewnił partner prywatny, Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków UE — to pionierskie rozwiązanie (tzw. finansowanie hybrydowe). SUEZ Zielona Energia będzie zarządzać instalacją przez 25 lat.

Sosnowiec

Jednym z najnowszych projektów w formule PPP w Polsce jest energomodernizacja 23 budynków na osiedlu Juliusz w Sosnowcu. Umowę podpisały Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu oraz Zakłady Energetyki Cieplnej w Katowicach, należące do spółki DK Energy. Partner prywatny, według umowy, ma wykonać instalację centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody i zlikwidować 1000 pieców, ogrzewających tamtejsze mieszkania. Miasto w ten sposób chce wprowadzić rozwiązania niskoemisyjne. Projekt pozwoli na jej coroczne zmniejszenie o 80 ton pyłów i CO2 w ilości emitowanej przez 3 tys. samochodów. Partner prywatny zapewnił też komputerowy system zarządzania energią w budynkach i zobowiązał się do utrzymywania ustalonego poziomu jej zużycia przez cały okres trwania umowy. Realizacja całego projektu oznacza wprowadzenie znacznych oszczędności dla mieszkańców i miasta. Wpisuje się też w realizowany przez Sosnowiec kompleksowy program modernizacji osiedla Juliusz. Tego typu inwestycje, mające na względzie oszczędność energii i stworzenie programu kompleksowego nią zarządzania, stanowią przyszłość polskich miast, na drodze do rozwiązań miasta zrównoważonego. W piątej, tegorocznej edycji konkursu Eco-Miasto takie właśnie realizacje będą rozpatrywane i nagradzane.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera/Marek Meissner

Polecane