Przejście na MSR-y oznacza zmiany wyników dla ponad 120 spółek z GPW

Internet Securities
opublikowano: 21-03-2005, 14:30

Według wstępnych szacunków ponad 120 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będzie objęte wymogiem sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych według międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR), powiedział agencji ISB wiceprezes spółki BDO Polska, Kristof Zorde. W całej Europie wymóg ten ma dotyczyć ponad 7000 spółek giełdowych.

Według wstępnych szacunków ponad 120 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będzie objęte wymogiem sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych według międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR), powiedział agencji ISB wiceprezes spółki BDO Polska, Kristof Zorde. W całej Europie wymóg ten ma dotyczyć ponad 7000 spółek giełdowych.

W wyniku decyzji Komisji Europejskiej obligującej spółki giełdowe we wszystkich krajach Unii do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych według MSR, większość z nich wyniki za pierwszy kwartał 2005 roku musi już pokazać w nowej formie.

Według Zorde, MSR-y w dużo większym zakresie niż Ustawa o Rachunkowości (UoR) z 2002 roku, stosują zasadę wyceny aktywów według wartości godziwej.

„Zgodnie z MSR, bilans przedsiębiorstwa ma odzwierciedlać wartość godziwą wszystkich składników majątkowych. Natomiast według UoR rzeczowe składniki majątkowe powinny być wyceniane według cen nabycia, a przeszacowanie jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy następuje trwała utrata wartości. MSR-y dopuszczają tutaj przeszacowanie w górę i w dół tak, aby wartości bilansowe na bieżąco odzwierciedlały wartość godziwą” – uważa Zorde.

„Nowe jest również dopuszczenie przez MSRy do aktywowania wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez przedsiębiorstwo. Wynika to zapewne z faktu istotnego udziału kreatywnego kapitału ludzkiego w budowaniu wartości przedsiębiorstwa” – powiedział wiceprezes.

Jego zdaniem warto również zwrócić uwagę na sytuacje, gdzie ustawa o rachunkowości nie jest konsekwentna przy wprowadzaniu przepisów opartych na międzynarodowym standardzie.

„Taką sytuację mamy w przypadku kontraktów długoterminowych, gdzie UoR jako długoterminowy traktuje kontrakt dłuższy niż sześć miesięcy. Tak więc mogą powstać sytuacje, gdzie znaczny zasób robót w toku nie będzie na koniec roku wyceniony i umieszczony w bilansie. W efekcie będziemy mieli do czynienia z bilansem o obniżonej zawartości informacyjnej. Tak dzieje się dzisiaj w niektórych spółkach zajmujących się działalnością budowlaną lub usługową” – uważa Zorde.

Według niego, chociaż obowiązek stosowania MSR obejmuje jedynie skonsolidowane sprawozdania finansowe spółek publicznych, wydaje się, że krąg praktykujących szybko się powiększy, przede wszystkim o podmioty zależne publicznych grup kapitałowych, tak polskich jak i zagranicznych. „W spółkach niepublicznych UoR wskazuje na stosowanie MSR w sytuacjach, gdzie nie istnieją szczegółowe polskie przepisy” – zauważa Zorde.

TRUDNE POCZĄTKI

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) od paru lat podejmowała próby wdrożenia spółek giełdowych w reżym międzynarodowych standardów, ale dotychczas natrafiała na duży opór ze strony emitentów.

Po nowelizacji ustawy o rachunkowości i rozporządzenia o prospekcie – polski standard rachunkowości był na tyle akceptowalny, że wymogi informacyjne w formacie MSR próbowano zawęzić do wskazania różnic wynikających z zastosowania MSR zamiast PSR.

Jednakże w wyniku nacisku ze strony środowiska odstąpiono od tego wymogu. Pismem z dnia 23 lipca 2004 do emitentów papierów wartościowych KPWiG dopuściło odstąpienie od wymogu ujawniania różnic w sytuacjach gdy „wskazanie dla danego obszaru różnic w wartości ujawnionych danych w sposób wiarygodny nie jest możliwe do wykonania mimo dołożenia należytej staranności”.

Jedynie w przypadku spółek leasingowych udało się Komisji wprowadzić MSR, gdyż było to potraktowane jako warunek dopuszczenia do obrotu publicznego. Komisja nie uważała , że sprawozdania finansowe spółek leasingowych sporządzone w polskim standardzie spełniają warunek prawidłowości i rzetelności.

Spółki giełdowe notowane na warszawskiej giełdzie zaczęły już informować o wpływie przejścia na MSR na ich wyniki. Z analiz ISB wynika, że większość z nich oczekuje poprawy wyników.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Internet Securities

Polecane