Przemysłowe magazyny energii – rozwiązanie, które zabezpiecza biznes

Partnerem publikacji jest MERCOR
opublikowano: 01-09-2022, 12:32
Play icon
Posłuchaj
Speaker icon
Close icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Energia elektryczna jest niezbędna do funkcjonowania w domu i przemyśle. Powstało wiele rozwiązań domów pasywnych, tj. korzystających z własnej energii niezależnie od sprzedawców energii i dystrybutorów. Powstają również rozwiązania promujące racjonalne zarządzanie energią w lokalnych obszarach bilansowania, takich jak klastry energii czy spółdzielnie energetyczne. Jeśli w gospodarstwach domowych koszty dostarczanej energii są regulowane przez prezesa URE, to w przemyśle obowiązuje wolny rynek.

Radykalne wzrosty

W procesie transformacji energetycznej oraz w wyniku sytuacji geopolitycznej w ostatnich latach koszty dostarczanej energii do gospodarstw domowych wzrosły dwukrotnie, a do przemysłu 10-krotnie. Tylko w stosunku do roku poprzedniego koszty energii wzrosły ponad 5-krotnie. Koszty dostaw energii, na podstawie standardowego cennika Energa Obrót i taryfy Energa Operator, w latach 2021 i 2022, w grupie taryfowej B23, przedstawia poniższa tabela.

Wynika to głównie ze wzrostu cen energii na rynkach energii. Na wykresie przedstawiono ceny średnioważone dla 24 godzin w czerwcu i lipcu 2022 r. oraz ceny w sierpniu 2022 r. (stan na dzień pisania artykułu). Widać wyraźny wzrost cen w każdej godzinie. W sierpniu ceny były jeszcze wyższe. 26.08.22 osiągnęły w szczycie popołudniowym 3250 zł. Najniższa cena była w dolinie popołudniowej i wynosiła 1015,32 zł.

W związku z tak galopującymi cenami warto choć częściowo uniezależnić się od przedsiębiorstw energetycznych, a w szczególności od sprzedawców energii. Takimi sposobami mogą być własne źródła energii, zwłaszcza instalacje fotowoltaiczne na obiektach przemysłowych i magazyny energii. Wymaga to zastosowania również właściwych systemów zarządzania energią. Takie systemy posiadają profesjonalne przemysłowe magazyny energii takie jak ENERGATE od Elmech - spółki, w której udziały ma Grupa Mercor i Grupa Technologiczna ASE.

Model przemysłowego magazynu energii ENERGATE
Model przemysłowego magazynu energii ENERGATE

Źródła oszczędności

Właściwie dobrany magazyn energii, w szczególności w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną, pozwoli na ograniczenie kosztów dostarczanej energii poprzez:

  • Wykorzystanie własnej energii wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej w godzinach szczytowego obciążenia w przedsiębiorstwie. Szczególne znaczenie ma dobrze dobrany magazyn energii. Ponieważ instalacja PV pracuje w porze dziennej, najintensywniej od godziny 9 do 18, niezależnie od rytmu pracy przedsiębiorstwa należy właściwie zarządzać energią, aby nie wprowadzać jej do sieci, a korzystać z niej w godzinach o najwyższej cenie dostaw energii. Strefa niskich cen jest latem w godzinach od 13 do 19, a zimą od 13 do 16. W przedsiębiorstwie z systemem pracy jednozmianowej, które działa w godzinach 7—15, energię produkowaną po godz. 13 powinniśmy magazynować i użytkować dnia następnego w godzinach szczytu przedpołudniowego. W przedsiębiorstwie dwu- i trójzmianowym energię produkowaną w instalacji PV powinniśmy magazynować i użytkować w godzinach najwyższych cen, tj. latem po godzinie 19 do 22, a zimą już po godzinie 16 - do 21. Warto również pamiętać, że instalacja PV pracuje w dni wolne od pracy, które stanowią 1/3 roku. Wytworzona wówczas energia powinna być magazynowana i zużywana w najbliższy dzień roboczy. Dzięki temu przedsiębiorstwo korzysta z darmowej energii.
  • Wykorzystanie magazynu energii do zakupu energii w godzinach o najniższych cenach i używanie jej w godzinach szczytowych. Jest to niezależne od tego, czy posiadamy instalację PV, czy nie. Różnica ceny za 1 MWh w godzinach szczytowych i pozaszczytowych jest znaczna. Między szczytem przedpołudniowym a godzinami pozaszczytowymi wynosi 566 zł, a w stosunku do szczytu popołudniowego to aż 1468 zł. Warto więc kupić energię w godzinach pozaszczytowych i wykorzystać ją w godzinach szczytowych.
  • Ograniczenie kosztów dystrybucji energii elektrycznej.

Ograniczenie opłat wynikających ze stawki sieciowej. Dokonując zakupu energii w okresach zmniejszonego zapotrzebowania i magazynując ją, możemy wykorzystać ją w godzinach naszego obciążenia szczytowego. Możemy ograniczyć naszą moc umowną i płatności w wysokości 16,02 zł za każdy kW.

Ograniczenie opłat wynikających ze stawki mocowej. Opłatę mocową płacimy za każdą pobraną kWh, ale tylko w godzinach od 7 do 22. Kupując energię w godzinach nocnych, zmienia się również profil zakupu energii, a ten wpływa na opłatę mocową, która zostaje obniżona do ok. 0,017 zł/kWh.

Opłata OZE, przejściowa, jakościowa, kogeneracyjna — jeśli wyprodukujemy własną energię, to opłat od wyprodukowanej i zużytej energii nie zapłacimy.

W ramach tego opracowania, bazując na cenniku standardowym Energa Obrót SA i taryfie Energa Operator SA, przeprowadzono analizę kosztów dostawy energii do przedsiębiorstwa pracującego w trybie dwuzmianowym, o mocy umownej 500 kW bez magazynu energii i z magazynem energii o mocy 250 kW i pojemności 1000 kWh. Analiza wykazała oszczędności w kosztach dostawy energii na poziomie 650 tys. zł rocznie. Inwestycja powinna zwrócić się w ciągu 7 lat lub szybciej, w zależności od ceny magazynu i galopujących kosztów energii. Dobudowanie instalacji PV=100 kWp przyniesie obniżenie rachunków za dostawę energii i przyśpieszy zwrot z inwestycji o rok. By dokonać wstępnej analizy dla swojego biznesu, warto skorzystać z kalkulatora zamieszczonego na stronie energate.pl i sprawdzić, jakie oszczędności w kosztach może wygenerować instalacja przemysłowego magazynu energii.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane