Przepisy. które weszły w życie

JarosłŻaw Królak
opublikowano: 11-03-2002, 00:00

Dziennik Ustaw nr 8 z 31.01.2002

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z 11 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15 proc. akcji Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własność Skarbu Państwa pomiędzy osoby uprawnione.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 15 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru tablic obwieszczających o obowiązujących ograniczeniach i zakazach z zakresu ochrony przyrody.

Dziennik Ustaw nr 9 z 7.02.2002

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 31 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rze- czypospolitej Polskiej z 9 stycznia 2002 r. w spra- wie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym.

Dziennik Ustaw nr 10 z 8.02.2002

Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 stycznia 2002 r. w sprawie określenia minimalnej wielkości środków własnych towarowego domu maklerskiego.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu i warunków wprowadzania do obrotu giełdowego praw majątkowych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 29 stycznia 2002 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28 stycznia 2002 r. w sprawie cen minimalnych buraków A i B.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: JarosłŻaw Królak

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy