Prześwietlamy zmiany w PIT, CIT i VAT

KPMG
opublikowano: 24-01-2011, 00:00

Rok 2011 przyniósł istotne zmiany zarówno w podatkach bezpośrednich — w PIT i CIT, jak i w podatkach pośrednich, szczególnie w VAT. Poddaliśmy je gruntownej ocenie doradców podatkowych z KPMG. Poniżej prezentujemy opinie ekspertów z najważniejszymi wnioskami i uwagami na temat wprowadzanych zmian.

Rok 2011 przyniósł istotne zmiany zarówno w podatkach bezpośrednich — w PIT i CIT, jak i w podatkach pośrednich, szczególnie w VAT. Poddaliśmy je gruntownej ocenie doradców podatkowych z KPMG. Poniżej prezentujemy opinie ekspertów z najważniejszymi wnioskami i uwagami na temat wprowadzanych zmian.

PIT — mocna 4

Andrzej Marczak

doradca podatkowy, partner i szef zespołu ds. PIT w firmie doradczej KPMG

amarczak@kpmg.pl

Nowelizację ustawy PIT na 2011 rok w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw należy ocenić pozytywnie. Większość zmian rozwiewa wątpliwości interpretacyjne, usuwa liczne rozbieżności wynikające z orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych. Weźmy dla przykładu nowe uregulowania w zakresie opodatkowania wspólników spółek osobowych, czyli takich, które same nie są podatnikami podatku dochodowego. Spółki takie jak jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna stały się w ostatnich latach coraz bardziej popularne, a niestety nie było odrębnych przepisów podatkowych regulujących tę materię życia gospodarczego.

Obecnie wprowadzono wyraźne zwolnienie z opodatkowania wnoszonych do spółek osobowych wkładów niepieniężnych (aportów), co w połączeniu z innymi regulacjami może być ciekawą metodą optymalizacyjną przy tworzeniu struktur podatkowych. Uregulowano kwestie ustalania przychodu i kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbywania składników majątkowych otrzymanych przez wspólnika spółki osobowej w razie wystąpienia ze spółki lub jej likwidacji. Teraz, jeżeli wspólnik zbywa składniki majątkowe otrzymane związku z wystąpieniem ze spółki lub jej likwidacją, dochodem będzie różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wydatkami na nabycie składników majątkowych. Jeżeli wspólnik występuje ze spółki i otrzymuje środki pieniężne, przepisy wyraźnie stanowią, że jest to przychód z działalności gospodarczej (dotychczas były wątpliwości, jak traktować taką sytuację: czy jako przychód z praw majątkowych, który zazwyczaj był opodatkowany progresywnie, czy też jako działalność gospodarczą). Kosztem w tym przypadku będą wydatki poniesione na nabycie lub objęcie prawa do udziału w takiej spółce.

Warto również wspomnieć o wprowadzeniu do ustawy PIT jednolitej zasady przeliczania na złote kwot wyrażonych w walutach obcych. Dotąd obowiązywały różne metody. Dla działalności gospodarczej stosowano średni kurs NBP, a w innych sytuacjach kurs kupna banku, z którego usług podatnik korzystał. Od 2011 roku wprowadzono jednolitą, a zarazem praktyczną regułę, że przychody, koszty uzyskania przychodów, kwoty odliczane od dochodu lub obniżające podatek przeliczamy przy zastosowaniu kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP.

CIT — ocena na 4-

Rafał Ciołek

doradca podatkowy, dyrektor w zespole ds. CIT w firmie doradczej KPMG

rciolek@kpmg.pl

Zmiany w CIT wynikające z ostatniej nowelizacji oceniam ogólnie pozytywnie. Nowe przepisy uszczelniają system podatkowy i jednocześnie zapewniają większą pewność stosowania prawa, przewidywalność organów podatkowych. Wyeliminowano kilka luk, które mogły być wykorzystywane jako furtki służące generowaniu oszczędności podatkowych, niemniej nawet w przypadku braku zmian w tych obszarach, bezpieczeństwo i pewność konsekwencji działań opartych o te niedoskonałości ustawy byłoby niskie. Wycena wkładów do spółek osobowych była i tak negowana przez organy skarbowe co najmniej od roku, a ustalenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów według wartości księgowej przedsiębiorstwa, w zamian za które objęto te udziały, to jednostkowy i odosobniony przypadek. Zmiany w tym zakresie nie są więc rewolucyjne, a jedynie uściślające.

Mam natomiast po raz kolejny złe wspomnienia związane z trybem procedowania nad nowelizacją. Mimo dość wczesnego opublikowania założeń, ustawa nowelizująca została jak zwykle uchwalona prawie w ostatniej chwili. Warto też wspomnieć o pułapce związanej z przepisami przejściowymi, dotyczącymi spółek powstałych w drugiej połowie 2010 r. Choć z założenia przepisy przejściowe mają ułatwiać przestawienie się ze starych regulacji na nowe, w tym przypadku wyszło odwrotnie. Zakładam, że nie było to celowe działalnie ustawodawcy, a jedynie rezultat przypadkowo niefortunnego sformułowania art. 12 ustawy nowelizującej z 25 listopada 2010 r.

VAT — 3 + (plus za faktury elektroniczne i zbiorcze)

Tomasz Grunwald

doradca podatkowy, partner i szef zespołu ds. VAT w firmie doradczej KPMG

tgrunwald@kpmg.pl

Z punktu widzenia fiskalnego najważniejszą zmianą jest, oczywiście, zmiana stawek VAT — podwyższenie stawek o charakterze powszechnym i obniżenie tylko w stosunku do wybranych produktów spożywczych. Drugą najistotniejszą zmianą jest ograniczenie prawa do odliczenia podatku VAT przy nabyciu samochodów z kratką i od zakupów paliwa do tych samochodów. Natomiast z punktu widzenia techniki rozliczania podatku VAT milowym krokiem jest zaakceptowanie w rozporządzeniu przez ministra finansów faktur elektronicznych zabezpieczonych w prosty, ogólnie dostępny dla wszystkich obywateli sposób (np. PDF), bez konieczności stosowania — jako poprawnej formy przy wystawianiu, przesyłaniu i przechowywaniu tych dokumentów — systemu EDI czy podpisu elektronicznego. Ta zmiana z pewnością przyspieszy, zredukuje koszty i poprawi obieg faktur VAT w Polsce.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KPMG

Polecane