Przeszkolenie kadry wpływa na powodzenie wdrożenia SZJ

Łukasz Gromkowski
opublikowano: 24-09-2002, 00:00

Pracownicy przedsiębiorstwa, budującego własny system zarządzania jakością (SZJ), muszą być stale uświadamiani co do sensu jego wdrożenia i na bieżąco informowani o stanie prac z nim związanych. O ile szef decyduje o rozpoczęciu procesu, o tyle nad jego przebiegiem czuwają specjalne zespoły wprowadzające system. Ich podstawowym zadaniem jest przygotowanie firmy i pracowników do płynnego wdrożenia SZJ.

Zespół wdrożeniowy powoływany jest przez najwyższe kierownictwo organizacji jednocześnie z podjęciem decyzji o wdrożeniu SZJ. Liczba jego członków jest dowolna. Najczęściej zależy od wielkości firmy i kompetencji personelu, ale optymalny skład to 5-7 osób. Typowe zadania zespołu wdrożeniowego polegają na przygotowaniu firmy do wprowadzenia systemu zarządzania jakością. Głównym celem działań jest wykonanie zadań priorytetowych wyznaczonych przez kierownictwo.

— Zespół ponosi odpowiedzialność za swoje działania, wydawane opinie i propozycje. Wymaga się od niego kompetencji, zaangażowania, praktycznego myślenia i konkretnych działań — mówi Danuta Orleańska, zastępca kierownika ośrodka szkoleń w PCBC.

Pracownicy wykonujący określone zadania jakościowe powinni być wykwalifikowani. Muszą mieć odpowiednie wykształcenie, wyszkolenie oraz doświadczenie, adekwatne do stawianych im wymagań. Najlepiej gdy firma ma w swej strukturze specjalistę łączącego te trzy cechy. Odpowiedni stopień wiedzy pracowników można osiągnąć tylko w wyniku szkoleń inicjowanych przez kierownictwo przedsiębiorstwa.

— Członkowie zespołu wdrożeniowego muszą być otwarci na zmiany, rozumieć sens zarządzania jakością. Nie mogą kierować się wyłącznie interesem reprezentowanych jednostek —twierdzi Zbigniew Bagrowicz, pełnomocnik dyrektora ds. systemów jakości w firmie Thales Lamina.

— Zakładając, że w warunkach narzucanych przez SZJ pracować będą praktycznie wszyscy, a wdrażanie systemu ma przynieść wymierne korzyści, to wszyscy pracownicy firmy powinni być zainteresowani postępem prac i ich wynikami —mówi Henryk Korpalski, dyrektor ZETOM-CERT.

Tylko wspólne wysiłki najwyższego kierownictwa, członków zespołu wdrożeniowego oraz konsultantów ds. jakości przy procesie wdrażania SZJ spowodują stworzenie sprawnego schematu i narzędzi. Mają one doprowadzić do poprawy funkcjonowania organizacji oraz przyznania jej certyfikatu.

— Działania zespołu wdrożeniowego powinny zmierzać w kierunku wprowadzenia SZJ, który przyniesie firmie wymierne korzyści w jak najkrótszym czasie i przy jak najmniejszych kosztach. Sam system musi być elastyczny i przyjazny, nie powinien opierać się na biurokratycznych procedurach — twierdzi Danuta Orleańska.

Odpowiednią formą edukacji są szkolenia łączące teorię z praktyką. Suche omawianie wytycznych normy czy innych kwestii formalnych może prowadzić do zniechęcenia i znudzenia tematem zarządzania jakością. Warsztaty szkoleniowe dla zespołu wdrożeniowego są najlepszą formą edukacji. Umożliwiają zespołowi pracowników odpowiedzialnych za wprowadzenie SZJ zapoznanie się z istotą i wymaganiami norm serii ISO.

— Warsztaty szkoleniowe są najbardziej efektywne, jeżeli są adresowane do konkretnej organizacji, którą trenerzy poznali np. podczas audytu poprzedzającego wdrażanie SZJ — mówi Henryk Korpalski.

Odpowiedniemu doborowi zakresu prowadzonych szkoleń służą wyniki przeprowadzonego audytu wstępnego i analizy luk. Audyty tego typu pozwalają określić, czy w związku ze zmieniającymi się warunkami wewnętrznymi i zewnętrznymi, kierunki określone w polityce jakości są aktualne oraz jakie działania należy podejmować w celu doskonalenia SZJ. Przeglądy stanu firmy pozwalają skonstruować optymalny program szkoleń poruszających najistotniejsze dla przedsiębiorstwa zagadnienia.

— Plany i treść szkoleń mogą być modyfikowane na bieżąco, zależnie od potrzeb. Tematy spotkań powinny wynikać z działań ustalonych przez pełnomocnika ds. jakości. Inspiracją do ustalania tematów szkoleń powinny być również doświadczenia nabyte na poszczególnych etapach wdrażania systemu — mówi Zbigniew Bagrowicz.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Łukasz Gromkowski

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / Przeszkolenie kadry wpływa na powodzenie wdrożenia SZJ