Przybywa narzędzi walki z nierzetelnymi płatnikami

Materiał partnera
opublikowano: 14-11-2017, 16:40
aktualizacja: 14-11-2017, 16:50

Firmy wciąż dostają co piątą zapłatę za produkt lub usługę w terminie późniejszym niż oznaczona na fakturze. Do trudności z odzyskiwaniem przeterminowanych płatności przyznaje się prawie 75 proc. przedsiębiorstw.

W likwidacji zatorów płatniczych pomóc ma Pakiet wierzycielski, zmiany w dziesięciu ustawach, jakie systematycznie wprowadza w życie resort rozwoju. Druga część zmian legislacyjnych zaczęła obowiązywać właśnie w poniedziałek. Informacje na temat problemów z płynnością, terminowością płatności kontrahentów są co kwartał podawane w publikacji Narodowego Banku Polskiego „Szybki Monitoring NBP. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”. Aż 74 proc. firm respondentów przyznaje, że ma trudności z odzyskaniem przeterminowanych należności. Analitycy banku centralnego zwracają uwagę, że połowa z tych firm nie dostaje w terminie do 10 proc. ogólnych należności.

 

Problem moralności płatniczej analizuje też Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowy Rejestr Długów. Wyniki badań ankietowych zamieszczane są co kwartał w raporcie „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”.

Przeciętnie firmy co piątą zapłatę dostają po przekroczeniu terminu płatności. Większość z przedsiębiorstw borykających się z zatorami uzyskuje zapłatę w ciągu trzech miesięcy, ale na co ósmą czekają rok lub dłużej.

— Część firm korzystanie z kredytu kupieckiego uczyniła praktyką biznesową. Po to by zmniejszyć grupę nierzetelnych kontrahentów, potrzebna jest zmiana kultury prawnej. Gdy prawo będzie skutecznie i szybko egzekwowane, część nierzetelnych przedsiębiorców finansujących się kapitałem kupieckim zmieni biznesową taktykę — uważa Andrzej Kulik z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Resort rozwoju przygotował Pakiet wierzycielski jako element programu „100 zmian dla firm”. W jego ramach znowelizowano dziesięć ustaw.

Zmiany wprowadzone 1 czerwca

Szybciej można dochodzić kwot do 20 tys. zł. Sprawniej rozpoznawane są też pozwy grupowe. Pozew taki mogą częściej wykorzystywać przedsiębiorcy. Znowelizowano Kodeks cywilny w zakresie odpowiedzialności inwestora. Ustawa wprowadziła jasne zasady odpowiedzialności za zapłatę podwykonawcy. Powstaje ona w przypadku zgłoszenia robót inwestorowi na piśmie, o ile inwestor w terminie 30 dni nie złoży, również w formie pisemnej, sprzeciwu w tym zakresie.

Ustawa dwukrotnie wydłuża termin upadku zabezpieczenia po uprawomocnieniu się orzeczenia zasądzającego wierzytelność. Niezaspokojony wierzyciel uzyskał uprawnienie do żądania informacji od dłużnika o czynnościach podjętych w ciągu 5 lat przed wszczęciem egzekucji, których dokonał z pokrzywdzeniem wierzycieli, np. o darowiznach na rzecz najbliższej rodziny. Radosław Płonka, ekspert BCC, uważa, że wszystkie zmiany to dobry początek, jednak dla wyraźnego zmniejszenia procederu kredytowania się należnościami kontrahentów potrzebne jest wprowadzenie zabezpieczenia na majątku dłużnika na czas rozstrzygnięcia sądu.

W nowych przepisach znalazły się również przesłanki uzasadniające zawarcie ugody przez urzędy, szpitale czy szkoły, czyli podmioty dysponujące publicznymi pieniędzmi, które dotychczas, obawiając się zarzutów naruszenia dyscypliny finansów publicznych, zazwyczaj unikały zawierania ugód w sprawach o należności cywilnoprawne, np. w sporach z przedsiębiorcami.

— To ważna zmiana. W przypadku sporu, który najprawdopodobniej zakończyłby się przegraną skarbu państwa w sądzie, ugoda to oszczędność czasu i pieniędzy dla obu stron. Po pięciu miesiącach obowiązywania nowych przepisów za wcześnie jednak, by opisać wymierne, liczbowe i znajdujące przełożenie w otrzymanych pieniądzach efekty tych przepisów — mówi Luiza Modzelewska z MR. Jej zdaniem, najważniejsze rozwiązania, które pełnią ważną funkcję prewencyjną, to te, które zaczęły obowiązywać w poniedziałek 13 listopada oraz kolejne, które wejdą do praktyki biznesowo-instytucjonalnej od przyszłego roku.

Zmiany od 13 listopada

Firmom będzie łatwiej uzyskać informacje o kondycji finansowej kontrahentów. Chodzi o zmiany w działalności Biur Informacji Gospodarczej. Zyskały one dostęp do rejestrów publicznych, możliwość przygotowywania analiz wiarygodności płatniczej przedsiębiorców. Będą się też wymieniały danymi o dłużnikach. Poza tym informacje o długu będzie można przekazać do BIG już po 30, a nie po 60 dniach od dnia wymagalności. Dane w rejestrach biur będą rozszerzone o informację o przedawnieniu długu. Każdy dłużnik będzie mógł skuteczniej niż dotychczas domagać się wykreślenia z bazy BIG, jeśli wpis będzie nieprawdziwy lub nieaktualny. Dodatkowo wprowadzono możliwość wezwania dłużnika do zapłaty e-mailem, a nie, jak dotychczas, tylko listem poleconym lub osobiście. Aby skorzystać z wezwania elektronicznego, należy w umowie z kontrahentem umieścić zapis mówiący o możliwości wysłania wezwania do zapłaty w tej formie. Istotne, że taką drogę kontaktu mogą wskazać pomiędzy sobą tylko firmy, a nie w kontaktach: firma — konsument.

Nowy rejestr od stycznia 1 stycznia rusza

Rejestr Należności Publicznoprawnych (RNP). Każdy będzie mógł uzyskać w nim bezpłatnie informacje o dłużnikach z prawomocnie stwierdzonymi zaległościami (od 5 tys. zł) wobec skarbu państwa. Od 1 czerwca 2018 r. dane o zaległościach będą mogły również przekazywać jednostki samorządu. Dotyczy to w szczególności zaległości podatkowych, ale również zaległości wynikających z niezapłaconych kar administracyjnych czy grzywien, których suma wynosi, co najmniej 5 tys., nałożonych na podstawie wyroku sądu administracyjnego albo ostatecznej i niezaskarżonej do sądu decyzji. Należy jednak pamiętać, że konieczne jest pisemne poinformowanie dłużników, z 30-dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze umieszczenia ich długów w rejestrze. Dłużnikom przyznano również prawo sprzeciwu wobec umieszczenia danych w RNP.

Cykl powstał we współpracy z PARP

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu